Meclis Gündemi

01.02.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1252
28-01-2021


27/01/2021 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.02.2021 Pazartesi günü Saat 15.00 de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı  No:49 daki Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Salonda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
  Mehmet ÇAKIN                          
 Belediye Başkanı
GÜNDEM: 

1.2021 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih 295 ve 296 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Durak, Sarayaltı ve İslice Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itiraz dilekçesinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 290 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5818 ada 1 numaralı parselde hastane alanını sağlık tesisine dönüştürerek yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.10.2016 tarih ve 3553 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen ve Aybey Nekropolü olarak bilinen alan ve yakın çevresinde koruma amaçlı imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ve 36 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 04/01/2021 Tarih ve 8 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresi'nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 405 ada 7,10  ve 401 ada 3 numaralı parsellerde mücavir alan sınırımıza giren kısmı ile ilgili düzenlenme yapılması yönünde hazırlanan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 01/12/2020 Tarih ve 283 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nedim DOĞAN'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c14b2a paftada, 257 ada 372 numaralı parselde ada kenarı çizgisi ile mülkiyetin uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 02/11/2020 Tarih ve 241 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 41 numaralı parselde park alanının genişletilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 02/11/2020 Tarih ve 241 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 41 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS= 1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 04/01/2021 Tarih ve 9 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak ve Fatih Mahalleleri, K22c14a2a paftada, 6894 ve 4703 numaralı adalarda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 05/06/2020 Tarih ve 98 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Aysel BAŞTAN vekili Lütfi BAŞTAN, Sevim ÇALKIN, Ayşe ÜLKER, Emine GÜLGÖR, Hasan ARAL, Osman ARAL, Fadime ARAL ve Fatma ARAL'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b paftada, 142 ada 39 numaralı parselde yol güzergahının değiştirilmesi ve park alanının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 05/06/2020 Tarih ve 98 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Aysel BAŞTAN vekili Lütfi BAŞTAN, Sevim ÇALKIN, Ayşe ÜLKER, Emine GÜLGÖR, Hasan ARAL, Osman ARAL, Fadime ARAL ve Fatma ARAL'ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 39 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS= 1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, E=1.20 yapılaşma koşulunda Ticaret+Konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 02/09/2020 Tarih ve 182 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d paftada, yerleşik alan içerisinde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02/09/2020 Tarih ve 182 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d1a, K22c10d1b, K22c10d1c, K22c10d1d paftada, yerleşik alan içerisinde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 214 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erol ve Ercan ERDAL'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b paftada, 142 ada 40 numaralı parselde  park alanının genişletilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 214 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erol ve Ercan ERDAL'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 40 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS=1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına mülkiyeti Belediyemize ait Ürünköy 152 ada, 25 numaralı parselin 4562 sayılı Kanun kapsamında 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediyemizin 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde müdürlüklerin tarifeye eklenmesini istedikleri ücret kalemlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediyemizin %100 sermaye ile ortağı olduğu Utaş İnşat Gıda Taşımacılık İşletmecilik San. Ve Tic. A.Ş. nin sermaye artırımı talebinin görüşülerek karara bağlanması.
20.24.12.2020 tarih ve 31344 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazaryerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücreti ile Hal binasında yapılan düzenleme nedeniyle düzenin sağlanması için Toptancı Hali Otopark ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.  
21.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin ve Kayaağıl Termal Tesis Apart kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.İlimizin muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralanmaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
25.Uşak  ili  217.000  hektar  tarım  arazisinde  50.000  ton/yıl  meyve,  155.000  ton/yıl  sebze üretilmektedir. Bu  alanlarda  yetişen meyve  ve  sebzelerin  üretiminden tüketiciye  ulaşımına  kadar  olan zincirde  bulunan  tüccar  ve  komisyoncu  faktörü  ile  bu  süreçte  raf  ömrü  ve  soğuk  hava  depolama yetersizliği  nedeniyle,  israf  olan  ürünler  gerek  ilimiz  ekonomisi  gerekse  ülke  ekonomisinin  olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır.   Bu  nedenle ilimizde  kurulacak  olan  "Sınırlı Sorumlu Uşak Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin kurucu ortaklarından birisinin de Uşak Belediyesi olması planlanmaktadır. Bu itibarla Cumhurbaşkanlığı Makamından  gerekli iznin  alınması için  kurulacak  kooperatife  ortak  olunmasını  ve ortaklık  sermaye  miktarı  ile  Uşak  Belediye  Başkanlığı  temsilcisi  hususlarının  belirlenmesi  amacıyla konunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.02.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı