Meclis Karar Özetleri

01.02.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

314
5-02-2021

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.02.2021     PAZARTESİ         15.00            2021                 2                   1         1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA,  Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2021 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih 295 ve 296 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Durak, Sarayaltı ve İslice Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itiraz dilekçesinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 290 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5818 ada 1 numaralı parselde hastane alanını sağlık tesisine dönüştürerek yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.10.2016 tarih ve 3553 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen ve Aybey Nekropolü olarak bilinen alan ve yakın çevresinde koruma amaçlı imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ve 36 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 04/01/2021 Tarih ve 8 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresi'nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 405 ada 7,10  ve 401 ada 3 numaralı parsellerde mücavir alan sınırımıza giren kısmı ile ilgili düzenlenme yapılması yönünde hazırlanan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 01/12/2020 Tarih ve 283 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nedim DOĞAN'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c14b2a paftada, 257 ada 372 numaralı parselde ada kenarı çizgisi ile mülkiyetin uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 02/11/2020 Tarih ve 241 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b paftada, 142 ada 41 numaralı parselde park alanının genişletilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 02/11/2020 Tarih ve 241 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 41 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS= 1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 04/01/2021 Tarih ve 9 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak ve Fatih Mahalleleri, K22c14a2a paftada, 6894 ve 4703 numaralı adalarda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 05/06/2020 Tarih ve 98 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Aysel BAŞTAN vekili Lütfi BAŞTAN, Sevim ÇALKIN, Ayşe ÜLKER, Emine GÜLGÖR, Hasan ARAL, Osman ARAL, Fadime ARAL ve Fatma ARAL'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b paftada, 142 ada 39 numaralı parselde yol güzergahının değiştirilmesi ve park alanının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 05/06/2020 Tarih ve 98 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Aysel BAŞTAN vekili Lütfi BAŞTAN, Sevim ÇALKIN, Ayşe ÜLKER, Emine GÜLGÖR, Hasan ARAL, Osman ARAL, Fadime ARAL ve Fatma ARAL'ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 39 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS= 1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, E=1.20 yapılaşma koşulunda Ticaret+Konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 02/09/2020 Tarih ve 182 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d paftada, yerleşik alan içerisinde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02/09/2020 Tarih ve 182 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d1a, K22c10d1b, K22c10d1c, K22c10d1d paftada, yerleşik alan içerisinde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 214 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erol ve Ercan ERDAL'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b paftada, 142 ada 40 numaralı parselde  park alanının genişletilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 214 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erol ve Ercan ERDAL'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 40 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS=1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına mülkiyeti Belediyemize ait Ürünköy 152 ada, 25 numaralı parselin 4562 sayılı Kanun kapsamında 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediyemizin 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde müdürlüklerin tarifeye eklenmesini istedikleri ücret kalemlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediyemizin %100 sermaye ile ortağı olduğu Utaş İnşat Gıda Taşımacılık İşletmecilik San. Ve Tic. A.Ş. nin sermaye artırımı talebinin görüşülerek karara bağlanması.
20.24.12.2020 tarih ve 31344 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazaryerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücreti ile Hal binasında yapılan düzenleme nedeniyle düzenin sağlanması için Toptancı Hali Otopark ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.  
21.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin ve Kayaağıl Termal Tesis Apart kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.İlimizin muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralanmaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
25.Uşak  ili  217.000  hektar  tarım  arazisinde  50.000  ton/yıl  meyve,  155.000  ton/yıl  sebze üretilmektedir. Bu  alanlarda  yetişen meyve  ve  sebzelerin  üretiminden tüketiciye  ulaşımına  kadar  olan zincirde  bulunan  tüccar  ve  komisyoncu  faktörü  ile  bu  süreçte  raf  ömrü  ve  soğuk  hava  depolama yetersizliği  nedeniyle,  israf  olan  ürünler  gerek  ilimiz  ekonomisi  gerekse  ülke  ekonomisinin  olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır.   Bu  nedenle ilimizde  kurulacak  olan  "Sınırlı Sorumlu Uşak Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin kurucu ortaklarından birisinin de Uşak Belediyesi olması planlanmaktadır. Bu  itibarla Cumhurbaşkanlığı Makamından  gerekli iznin  alınması için  kurulacak  kooperatife  ortak  olunmasını  ve ortaklık  sermaye  miktarı  ile  Uşak  Belediye  Başkanlığı  temsilcisi  hususlarının  belirlenmesi  amacıyla konunun görüşülerek karara bağlanması.
26. (İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarihli 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin %100 sermaye ile ortağı olduğu Utaş İnşat Gıda Taşımacılık İşletmecilik San. Ve Tic. A.Ş. ne 6.000.000,00 TL. sermaye artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
27.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmelerinde satılacak olan gıda ürünlerinin ve Kayağıl Termal Tesis Apart Kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
28.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarihli Şubat ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılında uygulanacak ücret tarifesinde yapılan değişikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.  

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2021 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih 295 ve 296 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Durak, Sarayaltı ve İslice Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih 295 ve 296 sayılı kararları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Durak, Sarayaltı ve İslice Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itirazın İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Savaş ACAR, Osman TEKBAŞ, Mustafa YILDIZ ve Uğur KESKİN oturumdan ayrılmıştır.)
3.Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 290 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5818 ada 1 numaralı parselde hastane alanını sağlık tesisine dönüştürerek yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 290 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5818 ada 1 numaralı parselde hastane alanını sağlık tesisine dönüştürerek yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Savaş ACAR, Osman TEKBAŞ, Mustafa YILDIZ, Regaip Emre HAZAR ve Uğur KESKİN oturuma katılmıştır.)
4.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.10.2016 tarih ve 3553 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen ve Aybey Nekropolü olarak bilinen alan ve yakın çevresinde koruma amaçlı imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.10.2016 tarih ve 3553 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen ve Aybey Nekropolü olarak bilinen alan ve yakın çevresinde koruma amaçlı imar planı yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ve 36 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ve 36 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden  Osman TEKBAŞ oturumdan ayrılmıştır.)
6.Belediye Meclisinin 04/01/2021 Tarih ve 8 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresi'nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 405 ada 7,10  ve 401 ada 3 numaralı parsellerde mücavir alan sınırımıza giren kısmı ile ilgili düzenlenme yapılması yönünde hazırlanan imar planı değişikliği İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Özel İdaresi'nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 405 ada 7,10  ve 401 ada 3 numaralı parsellerde mücavir alan sınırımıza giren kısmı ile ilgili düzenlenme yapılması yönünde hazırlanan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Belediye Meclisinin 01/12/2020 Tarih ve 283 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nedim DOĞAN'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c14b2a paftada, 257 ada 372 numaralı parselde ada kenarı çizgisi ile mülkiyetin uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nedim DOĞAN'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c14b2a paftada, 257 ada 372 numaralı parselde ada kenarı çizgisi ile mülkiyetin uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 02/11/2020 Tarih ve 241 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b paftada, 142 ada 41 numaralı parselde park alanının genişletilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b paftada, 142 ada 41 numaralı parselde park alanının genişletilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 02/11/2020 Tarih ve 241 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 41 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS= 1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hamza ÖZDEMİR vekili İlkay OKTAY'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 41 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS= 1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 04/01/2021 Tarih ve 9 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak ve Fatih Mahalleleri, K22c14a2a paftada, 6894 ve 4703 numaralı adalarda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak ve Fatih Mahalleleri, K22c14a2a paftada, 6894 ve 4703 numaralı adalarda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 05/06/2020 Tarih ve 98 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Aysel BAŞTAN vekili Lütfi BAŞTAN, Sevim ÇALKIN, Ayşe ÜLKER, Emine GÜLGÖR, Hasan ARAL, Osman ARAL, Fadime ARAL ve Fatma ARAL'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b paftada, 142 ada 39 numaralı parselde yol güzergahının değiştirilmesi ve park alanının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Aysel BAŞTAN vekili Lütfi BAŞTAN, Sevim ÇALKIN, Ayşe ÜLKER, Emine GÜLGÖR, Hasan ARAL, Osman ARAL, Fadime ARAL ve Fatma ARAL'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b paftada, 142 ada 39 numaralı parselde yol güzergahının değiştirilmesi ve park alanının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 05/06/2020 Tarih ve 98 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Aysel BAŞTAN vekili Lütfi BAŞTAN, Sevim ÇALKIN, Ayşe ÜLKER, Emine GÜLGÖR, Hasan ARAL, Osman ARAL, Fadime ARAL ve Fatma ARAL'ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 39 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS= 1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, E=1.20 yapılaşma koşulunda Ticaret+Konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Aysel BAŞTAN vekili Lütfi BAŞTAN, Sevim ÇALKIN, Ayşe ÜLKER, Emine GÜLGÖR, Hasan ARAL, Osman ARAL, Fadime ARAL ve Fatma ARAL'ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 39 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS= 1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, E=1.20 yapılaşma koşulunda Ticaret+Konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
13.Belediye Meclisinin 02/09/2020 Tarih ve 182 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d paftada, yerleşik alan içerisinde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d paftada, yerleşik alan içerisinde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden  Osman TEKBAŞ oturuma katılmıştır.)
14.Belediye Meclisinin 02/09/2020 Tarih ve 182 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d1a, K22c10d1b, K22c10d1c, K22c10d1d paftada, yerleşik alan içerisinde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d1a, K22c10d1b, K22c10d1c, K22c10d1d paftada, yerleşik alan içerisinde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 214 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erol ve Erdal ERCAN'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b paftada, 142 ada 40 numaralı parselde  park alanının genişletilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erol ve Erdal ERCAN'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b paftada, 142 ada 40 numaralı parselde  park alanının genişletilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 214 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erol ve Erdal ERCAN'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 40 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS=1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erol ve Erdal ERCAN'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1b paftada, 142 ada 40 numaralı parselde ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS=1.20 yapılaşma koşullarında konut alanı, park alanı ve yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına mülkiyeti Belediyemize ait Ürünköy 152 ada, 25 numaralı parselin 4562 sayılı Kanun kapsamında 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına mülkiyeti Belediyemize ait Ürünköy 152 ada, 25 numaralı parselin 4562 sayılı Kanun kapsamında 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Harun GÜVENÇ oturuma katılmıştır.)

18.Belediyemizin 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde müdürlüklerin tarifeye eklenmesini istedikleri ücret kalemlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde müdürlüklerin tarifeye eklenmesini istedikleri ücret kalemlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince görüşülerek karara bağlanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediyemizin %100 sermaye ile ortağı olduğu Utaş İnşat Gıda Taşımacılık İşletmecilik San. Ve Tic. A.Ş. nin sermaye artırımı talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin %100 sermaye ile ortağı olduğu Utaş İnşat Gıda Taşımacılık İşletmecilik San. Ve Tic. A.Ş. nin sermaye artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 ret oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20.24.12.2020 tarih ve 31344 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazaryerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücreti ile Hal binasında yapılan düzenleme nedeniyle düzenin sağlanması için Toptancı Hali Otopark ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;   24.12.2020 tarih ve 31344 Sayı ile Resmi gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Yönetmelik gereği Pazaryerlerindeki Ölçü Aletleri damgalama ücreti ile Hal binasında yapılan düzenleme nedeniyle düzenin sağlanması için Toptancı Hali Otopark ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin ve Kayaağıl Termal Tesis Apart kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin ve Kayaağıl Termal Tesis Apart kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 10 dakika ara vermiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN: 2021 Şubat ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim, 2.oturumunu açmıştır.

22.İlimizin muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralanmaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimizin muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralanmaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Belediye Meclisinin 04.01.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilen; Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin kabul  edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.Uşak  ili  217.000  hektar  tarım  arazisinde  50.000  ton/yıl  meyve,  155.000  ton/yıl  sebze üretilmektedir. Bu  alanlarda  yetişen meyve  ve  sebzelerin  üretiminden tüketiciye  ulaşımına  kadar  olan zincirde  bulunan  tüccar  ve  komisyoncu  faktörü  ile  bu  süreçte  raf  ömrü  ve  soğuk  hava  depolama yetersizliği  nedeniyle,  israf  olan  ürünler  gerek  ilimiz  ekonomisi  gerekse  ülke  ekonomisinin  olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır.   Bu  nedenle ilimizde  kurulacak  olan  "Sınırlı Sorumlu Uşak Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin kurucu ortaklarından birisinin de Uşak Belediyesi olması planlanmaktadır. Bu  itibarla Cumhurbaşkanlığı Makamından  gerekli iznin  alınması için  kurulacak  kooperatife  ortak  olunmasını  ve ortaklık  sermaye  miktarı  ile  Uşak  Belediye  Başkanlığı  temsilcisi  hususlarının  belirlenmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak  ili  217.000  hektar  tarım  arazisinde  50.000  ton/yıl  meyve,  155.000  ton/yıl  sebze üretilmektedir. Bu  alanlarda  yetişen meyve  ve  sebzelerin  üretiminden tüketiciye  ulaşımına  kadar  olan zincirde  bulunan  tüccar  ve  komisyoncu  faktörü  ile  bu  süreçte  raf  ömrü  ve  soğuk  hava  depolama yetersizliği  nedeniyle,  israf  olan  ürünler  gerek  ilimiz  ekonomisi  gerekse  ülke  ekonomisinin  olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır.   Bu  nedenle ilimizde  kurulacak  olan  "Sınırlı Sorumlu Uşak Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin kurucu ortaklarından birisinin de Uşak Belediyesi olması planlanmaktadır. Bu  itibarla Cumhurbaşkanlığı Makamından  gerekli iznin  alınması için  kurulacak  kooperatife  ortak  olunmasını  ve ortaklık  sermaye  miktarı  ile  Uşak  Belediye  Başkanlığı  temsilcisi  hususlarının  belirlenmesi  konusunun Hukuk Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26. (İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarihli 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemizin %100 sermaye ile ortağı olduğu Utaş İnşat Gıda Taşımacılık İşletmecilik San. Ve Tic. A.Ş. ne 6.000.000,00 TL. sermaye artırımı talebi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin %100 sermaye ile ortağı olduğu Utaş İnşat Gıda Taşımacılık İşletmecilik San. Ve Tic. A.Ş. ne 6.000.000,00 TL. sermaye artırımı talebinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,   Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA,  Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL’in 11 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Selçuk TOKER oturumdan ayrılmıştır.)
27.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmelerinde satılacak olan gıda ürünlerinin ve Kayağıl Termal Tesis Apart Kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmelerinde satılacak olan gıda ürünlerinin ve Kayağıl Termal Tesis Apart Kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,   Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA,  Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL’in 11 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
28.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarihli Şubat ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2021 yılında uygulanacak ücret tarifesinde yapılan değişiklikler Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2021 yılında uygulanacak ücret tarifesinde yapılan değişikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,   Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA,  Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL’in 11 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2021 Mart ayı Meclis Toplantısının  01.03.2021 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

   Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN: 2021 Şubat ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.
Mehmet ÇAKIN            Yusuf AKCAN                İbrahim TÜRKSOY
Belediye Başkanı                 Katip                            Katip
(Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN "FARKINDALIK SÜRPRİZİ" 01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği UŞAK BELEDİYESİ'NDEN UNUTULMAYACAK HEDİYE 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜM TASARIM YARIŞMASI Uşak Belediyesi'nden Bir Gençlik Projesi 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Satış İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2021