Meclis Gündemi

01.06.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2818
27-05-2016

27.05.2016
   

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN


    5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 01.06.2016 Çarşamba günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                         

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2016 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Muradiye KOZAK ve Kamil KOZAK’ın İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1134 ada 17 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.    Murat YAYLI’nın İlimiz, Merkez, Kemalöz-2 Mahallesi, 5600 ada 1 ve 9 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.    İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 287 ada, 119 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.    İlyas ÇÜRÜK’ün İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 4577 ada, 8 numaralı parseldeki evinin korunmasına yönelik plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.    Belediye Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 300 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erhan ALKAN ve müştereklerinin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07b pafta, 803, 804, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853 ve 854 numaralı parsellerde konut adalarının ve yaya yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.    Belediye Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 300 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erhan ALKAN ve müştereklerinin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07b4b ve K22c07b4c paftalarda, 803, 804, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853 ve 854 numaralı parsellerde E=1.20 Yençok=12.50 ve A-2, TAKS=0.30, KAKS=0.60 yapılaşma koşullarında konut adaları ve yaya yolları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesi taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda kurumumuz ve resmi kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki, aşağıda liste halinde belirtilen 6 adet taleplerin,  İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.    İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Eğitim Kurumu bina ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çeşitli kaynaklardan (Bakanlık, Özel İdare, Hayırsever vb.) yapılacak olan eğitim binaları uygulama projeleri olarak Bakanlıklarının, ihtiyaç programları doğrultusunda hazırlatmış oldukları yeni tip projelerin uygulanmasına ağırlık verildiğinden bahsedilerek; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarındaki eğitim tesisi alanlarının yapılaşma koşullarının değiştirilmesi yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
10.    26.04.2016 tarih 372 sayılı Belediye Encümen Kararı ve 19.04.2016 tarih 356 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 44 ve 45 nolu uygulama bölgeleri ile ilgili imar uygulamasının iptaline ve yeniden uygulama yapılması için karar alınmıştır. Söz konusu bölgelerde planlar ile imar uygulamasının uyumsuzluğunun giderilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.    Şükrü YÜCEL, Ramazan ALTINAY, Latif FİLİZ, Üstün YÜCEL, Ali Rıza KÖKER, Seçkin ALAN, İbrahim UĞUZEŞ, Mehmet SAĞLAM ve Ümit YARDIMCININ  İlimiz, Kemalöz Mahallesi, Koru Park karşısında ve Fen Lisesi civarında oturduklarından bahsedilmekte ve söz konusu alanda cami yer talep edilmesi yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
12.    Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih 16 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 30N-IVa pafta, 238 ada 49 numaralı parselde bulunan çeşmenin tescilli anıt yapı olarak düzenlenmesi ve koruma alanı belirlenmesine yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.    İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 13 numarada yer alan Uşak Kent Tarihi Müzesi’ne Süleyman Ata UĞUZ, Şerife AKBULUT, Mustafa ACARTÜRK, Ayşe PINAR, Ali ÖZKAN, İsmail PAŞACI, Ahmet TÜRK VE Orhan TOPAL tarafından bağışlamak istenen, liste ve fotoğrafları yazımız ekinde yer alan eserlerin ve Erhan KARSLI tarafından bağışlamak istenen kitap ile dergilerin Uşak Kent Tarihi Müzesi’nde sergilemek ve kullanılmak üzere, bağış olarak kabul edilebilmesi yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
14.    Belediyemize ait Kayaağıl Termal Tesislerinde yeni yapılan 24 adet apart ve market-restorantın işletilmesi için Belediyemizin ortak olduğu UTAŞ AŞ’ye 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (i) bendi gereğince ayni sermaye artışı olarak devredilmesi konusu  Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/05/2016 tarih 2016/87 D.İŞ nolu Bilirkişi Kurulu Raporu ve Plan Bütçe Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.    Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihli ve 398 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilen Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Sarayaltı Mahallesi 119 ada, 1 nolu parselde kayıtlı yere yaklaşık inşaat alanı 15.000m² olan Yeni  Belediye Hizmet  binası yapım işi için Belediye Başkanı Nurullah CAHAN’ a bankalarda borçlanma yetkisi verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.    Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihli ve 399 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilen Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Sarayaltı Mahallesi 105 ada, 1 nolu parselde kayıtlı yere yapmayı planladığı yaklaşık inşaat alanı 24.256 m²  olan Yeni katlı Otopark ve Pazaryeri binası yapılması için Belediye Başkanı Nurullah CAHAN’ a  bankalardan borçlanma yetkisi verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.    Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihli ve 400 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilen Kurtuluş Mahallesinde bulunan şehir stadyumunun yıkılıp yenisinin yapıla bilmesi için belediyemizce Gençlik Spor İl Müdürlüğüne verilecek teminat mektubu için; Belediye başkanı Nurullah CAHAN’a bankalardan borçlanma yetkisi verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.    Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihli ve 401 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilen Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Kemalöz Mahallesi 386 ada, 3-4-6-7-8 nolu parsellerde kayıtlı yerlere yaklaşık inşaat alanı 9.000 m² olan alana yapmayı planladığı Yeni Şehirlerarası Otogar hizmet tesisi yapım işi için, Belediye başkanı Nurullah CAHAN’ a bankalardan borçlanma yetkisi verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.    Belediye Meclisinin 05/05/2016 tarih ve 396 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ve Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen, Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinin  Hukuk Komisyonu ve Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.    Belediye Meclisinin 05.05.2016  tarih ve 383 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.    Belediye Meclisinin 05.05.2016  tarih ve 383 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  19 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  45 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
23.    Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih ve 386 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erhan AKÇAY’ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 28L pafta, 3098 ada 1 parsel ve 3099 ada 12 parselde plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.    Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih ve 386 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erhan AKÇAY’ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 28L-Ib pafta, 3098 ada 1 parsel ve 3099 ada 12 parselde plan değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: 31 May, 2016
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.06.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı