Meclis Karar Özetleri

01.07.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

2491
9-07-2019
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.07.2019    PAZARTESİ          15.00            2019               7                   1        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2019 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak mahallesi, 1202 numaralı adada mevcut onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşulunda sehven yapılan hatanın düzeltilmesi hakkında imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 11 numaralı parselde 07/05/2018 tarih 328 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Manisa 1. İdare Mahkemesinin 18/04/2019 tarih 2018/1003 Esas sayılı, dava konusu işlemim iptaline ilişkin kararın görüşülerek karara bağlanması.
4.Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün  Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi tapusuna kayıtlı 976 ada 654 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak Ticaret Borsası'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5173 ada 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 171 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adanın yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 171 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adada yapılaşma koşulunun TAKS=0.45, KAKS=2.25, ön bahçe mesafesi 5.00 metre olacak şekilde  konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 178 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İtecik Lale Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan ALTINAY'ın  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c4b paftada, eşit büyüklüklere sahip alanlarda mevcut plandaki fonksiyonların yerleri değiştirilerek 6966 ada 1 numaralı parselde "ibadet alanı", 8. Üniversite Sokak ve 3. Yöre Sokak kesişiminde ise "park" alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 178 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İtecik Lale Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan ALTINAY'ın  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c4b paftada, eşit büyüklüklere sahip alanlarda mevcut plandaki fonksiyonların yerleri değiştirilerek 6966 ada 1 numaralı parselde "cami alanı", 8. Üniversite Sokak ve 3. Yöre Sokak kesişiminde ise "park" alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 182 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22c13b3a, K22c13b3b, K22c13b3c, K22c13b3d paftalarda, 2774 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2018/1095 Esas 2019/402 karar sayılı, dava konusu işlemlerin iptali kararına istinaden plansız kalan parseller için 07.05.2018 tarih ve 324 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği öncesindeki planın geçerli olması konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 182 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22c13b3a, K22c13b3b, K22c13b3c, K22c13b3d paftalarda, 2774 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2018/1095 Esas 2019/402 karar sayılı, dava konusu işlemlerin iptali kararına istinaden plansız kalan parseller için 07.05.2018 tarih ve 325 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği öncesindeki planın geçerli olması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02.05.2019 Tarih ve 122 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, K22c09a4b paftada, 1145 ada 12 ve 31 numaralı parsellerde su hattı bağlantısı yapılması amacı ile 7.00 metre genişliğinde yaya yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 175 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde  Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2018/1131 Esas numaralı davasında 04.04.2019 tarihli yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 2126 ada 129 numaralı parselin kuzeyinde ve batısında, 2126 ada 111, 105 numaralı parsellerin bulunduğu alan ile mülkiyete konu olmayan terkli alandaki koridor şeklindeki yeşil alan kaldırılarak, mevcut yollar 7 ve 10 metre genişliğinde yaya yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 175 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d1b paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde  Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2018/1131 Esas numaralı davasında 04.04.2019 tarihli yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 2126 ada 129 numaralı parselin kuzeyinde ve batısında, 2126 ada 111, 105 numaralı parsellerin bulunduğu alan ile mülkiyete konu olmayan terkli alandaki koridor şeklindeki yeşil alan kaldırılarak, mevcut yollar 7 ve 10 metre genişliğinde yaya yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 03.09.2018 Tarih ve 540 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gönül UÇAR'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c14a1d, K22c14a4d paftalarda, 0 ada 1113 numaralı parsel "orta yoğunluklu gelişme konut alanı" olarak düzenlenmiş, Ova Caddesi ve 7. Kent Sokak kesişiminde yolun her iki tarafındaki yol boşlukları ise "park" alanı olarak düzenlenmiştir. Konut alanına dönüştürülen 429 m² büyüklüğündeki park alanına karşılık 539 m² büyüklüğünde park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 03.09.2018 Tarih ve 540 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gönül UÇAR'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c14a1d, K22c14a4d paftalarda,0 ada 1113 numaralı parsel ile 75 numaralı parselde  ayrık nizamda iki kata müsaadeli, 5 metre ön bahçe mesafesi, 3 metre yan bahçe mesafesi belirlenmiş, TAKS 0.35, KAKS 0.70 yapılaşma koşullarında "konut alanı" düzenlenmesi, 100 numaralı parselde ayrık nizamda üç kata müsaadeli, 5 metre ön bahçe mesafesi, 3 metre yan bahçe mesafesi belirlenmiş, TAKS 0.30, KAKS 0.90 yapılaşma koşullarında "konut alanı" düzenlenmesi, imar adaları arasında 10 ve 7 metre genişliğinde yollar düzenlenmesi, Ova Caddesi ve 7. Kent Sokak kesişiminde yolun her iki tarafındaki yol boşluklarının ise "park" alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 176 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Veis TURAN'ın İlimiz, Çarıkköy Köyü, K23d06a paftada, 137 ada 2 numaralı parselin Çevre Düzeni planı ile uyumlu olacak şekilde sanayi alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 03.01.2019 Tarih ve 4 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cavit PEKER'e vekaleten Ali TEKİN'in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d4d paftada, 5873 ada 4 ve 5 numaralı parseller için ortak yapılaşma koşulu olan ayrık nizam 4 kat yapı düzeni, TAKS 0.24, KAKS 0.96 yapılaşma koşulu belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 02.05.2019 Tarih ve 109 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 169 sayılı kararı ile onaylanan mücavir alan sınırımızda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen imar planlarına ait esaslara uygun; halihazır haritaları bulunmayan alanlarda halihazır hazırlanması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları bulunmayan alanlarda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması ve bu çalışmalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 174 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fatih Mahallesi Muhtarı Cengiz ULUDAĞ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c9d4c paftada, 3609 ada 1 numaralı parselde mahalle konağı  düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 172 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali ORUNÇ'un İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c14a4c paftada, 198 numaralı parselde, üzerinde yapılaşmaların bulunduğu kısım bitişik nizam 2 kat konut alanı diğer kısımda ayrık nizam 2 kat ve TAKS=0.30, KAKS=0.60 yapılaşma koşullarında konut alanı  düzenlenmesi yönünde hazırlanan  ilave imar planı taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 173 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fatih Mahallesi Muhtarı Cengiz ULUDAĞ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c14a1b paftada, 3. Aslan ve 3. Üftade sokakları arasındaki park alanından yerinde güney yönünde yaklaşık 450 metre mesafede, kuzey yönünde ise 250 metre mesafede devamlılığı olan yolun imar planında da devamlılığının sağlanması amacıyla park alanından 10 metre genişliğinde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01.03.2017 Tarih ve 140 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hakkı CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08b4c paftada, 1724 ada 118, 119, 120, 121 ve 122 numaralı parsellerde  ayrık nizam 7 kata müsaadeli tek bir yapılaşma koşuluna sahip konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 177 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erkan AVCI ve Fırat İlke ÜNVER'in İlimiz, Merkez, Ciğerdede Köyü, K22c03d2c, K22c03c1d, K22c03d3b, K22c03c4a paftalarda, 149 ada 19 numaralı parselde ayrık yapı düzeninde iki kata müsaadeli, TAKS 0.30, KAKS 0.60 yapılaşma koşulları ile 5 metre ön bahçe, 3 metre yan bahçe çekme mesafeleri belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Uşak Merkez Küme Mah. 198 ada 13 parsel sayılı Belediye adına kayıtlı 383,79 m2 miktarlı taşınmazın önceki tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında Muzaffer Kiraz ve Meral Kiraz adına bedelsiz devrinin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 2019/181 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; Karakuyu ve Kurşunluk mahalleleri ile Uşak merkez, mahalleri arasında aynı sokak isimleri mevcut olduğundan, talep yazı ekindeki listede belirtilen yeni cadde, sokak, bulvar, meydan isimlerinin Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14.maddesine göre onaylanması konusunun, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 2019/180 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; Karaağaç Köyü Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)'nde 26.12.2018 tarihinde köy kısmından mahalle kısmına aktarılmış, iki tane Karaağaç mahallesi olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden, Karaağaç köyünün isminin Yeşil Karaağaç mahallesi olarak değiştirilmesi konusunun İmar  Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisi'nin 10.06.2019 tarih ve 1. Birleşiminin 1. Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen, Bölme Belediyesi, Hacıkadem, Çevreköy, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç mahallelerinde bulunan mezarlıkların, 2019 Yılı Gelir Tarifesi'nde uygulanmak üzere 1. Sınıf Tercihli (Aile Mezarı) ve 2.Sınıf Tercihli Mezar yeri ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Sebze Ve Meyve Ticareti Ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğinin 28. Madde (1) Belediye toptancı halindeki işyerleri, kiralama veya satış yoluyla işletilir. 6) Belediye toptancı halindeki işyerlerinin kiralanması veya satılması, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır. denildiğinden; Belediyemize ait Toptancı Halinde bulunan boş dükkanların kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında sözleşmeli memur statüsünde çalıştırılması düşünülen Avukat kadrosundaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 185 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 185 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 24 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 49 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
34.Belediyemizde boş bulunan memur kadrosunun Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak tanzim edilmiş olup, talep yazı ekindeki I Sayılı Kadro İhdas Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
35.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 190 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, ilimiz D-300 Karayolu üzerinde şehir içi geçişi olan Uşak Havaalanı ve Hacıkadem Kavşağı arasında kalan bölümde Elektronik Denetleme Sistemi kurulması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 200 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen, Kurtuluş Mahallesi Bir Eylül Caddesi, 1. Doğan Sokak ve Hakkı Yağcı Caddesi arasında kalan bölümde trafiğe kapalı alan çalışması yapılması konusunun Trafik Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 193 sayılı kararı ile İmar Komisyonu ve Trafik Komisyonuna havale edilen, Kurtuluş Cumhuriyet Mahallesi Atapark Meydanı ve 2. Sigorta Caddesi No: 13 de bulunan pazar yeri alanının araç park yerleri olarak belirlenmesi konusunun  İmar Komisyonu ve Trafik Komisyonu Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.Belediyemizin ortağı olduğu 896 004 9960 vergi kimlik numaralı Utaş İnşaat Gıda Taşımacılık Turizm Temizlik San.Tic.A.Ş.firmasının yönetim kurulu başkanı ve müdürü olarak 10848072022 T.C. kimlik numaralı Mehmet ÇAKIN’ın yetkilendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
39.Uşak Belediyesine bağışlanan 896 081 3554 Vergi kimlik numaralı Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş. şirketinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’ın görevlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2019 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak mahallesi, 1202 numaralı adada mevcut onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşulunda sehven yapılan hatanın düzeltilmesi hakkında imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak mahallesi, 1202 numaralı adada mevcut onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşulunda sehven yapılan hatanın düzeltilmesi hakkında imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 11 numaralı parselde 07/05/2018 tarih 328 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Manisa 1. İdare Mahkemesinin 18/04/2019 tarih 2018/1003 Esas sayılı, dava konusu işlemim iptaline ilişkin kararı görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 11 numaralı parselde 07/05/2018 tarih 328 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Manisa 1. İdare Mahkemesinin 18/04/2019 tarih 2018/1003 Esas sayılı, dava konusu işlemim iptaline ilişkin kararın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün  Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi tapusuna kayıtlı 976 ada 654 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün  Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi tapusuna kayıtlı 976 ada 654 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Uşak Ticaret Borsası'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5173 ada 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Ticaret Borsası'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5173 ada 7 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 171 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adanın yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adanın yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinin görüşülmesi esnasında üyelerden Turgut ÖZÇELİK oturuma katılmıştır.)
7.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 171 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adada yapılaşma koşulunun TAKS=0.45, KAKS=2.25, ön bahçe mesafesi 5.00 metre olacak şekilde  konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adada yapılaşma koşulunun TAKS=0.45, KAKS=2.25, ön bahçe mesafesi 5.00 metre olacak şekilde  konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 178 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İtecik Lale Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan ALTINAY'ın  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c4b paftada, eşit büyüklüklere sahip alanlarda mevcut plandaki fonksiyonların yerleri değiştirilerek 6966 ada 1 numaralı parselde "ibadet alanı", 8. Üniversite Sokak ve 3. Yöre Sokak kesişiminde ise "park" alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İtecik Lale Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan ALTINAY'ın  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c4b paftada, eşit büyüklüklere sahip alanlarda mevcut plandaki fonksiyonların yerleri değiştirilerek 6966 ada 1 numaralı parselde "ibadet alanı", 8. Üniversite Sokak ve 3. Yöre Sokak kesişiminde ise "park" alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 178 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İtecik Lale Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan ALTINAY'ın  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c4b paftada, eşit büyüklüklere sahip alanlarda mevcut plandaki fonksiyonların yerleri değiştirilerek 6966 ada 1 numaralı parselde "cami alanı", 8. Üniversite Sokak ve 3. Yöre Sokak kesişiminde ise "park" alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İtecik Lale Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan ALTINAY'ın  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c4b paftada, eşit büyüklüklere sahip alanlarda mevcut plandaki fonksiyonların yerleri değiştirilerek 6966 ada 1 numaralı parselde "cami alanı", 8. Üniversite Sokak ve 3. Yöre Sokak kesişiminde ise "park" alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 182 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22c13b3a, K22c13b3b, K22c13b3c, K22c13b3d paftalarda, 2774 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2018/1095 Esas 2019/402 karar sayılı, dava konusu işlemlerin iptali kararına istinaden plansız kalan parseller için 07.05.2018 tarih ve 324 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği öncesindeki planın geçerli olması konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22c13b3a, K22c13b3b, K22c13b3c, K22c13b3d paftalarda, 2774 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2018/1095 Esas 2019/402 karar sayılı, dava konusu işlemlerin iptali kararına istinaden plansız kalan parseller için 07.05.2018 tarih ve 324 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği öncesindeki planın geçerli olması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 182 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22c13b3a, K22c13b3b, K22c13b3c, K22c13b3d paftalarda, 2774 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2018/1095 Esas 2019/402 karar sayılı, dava konusu işlemlerin iptali kararına istinaden plansız kalan parseller için 07.05.2018 tarih ve 325 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği öncesindeki planın geçerli olması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22c13b3a, K22c13b3b, K22c13b3c, K22c13b3d paftalarda, 2774 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2018/1095 Esas 2019/402 karar sayılı, dava konusu işlemlerin iptali kararına istinaden plansız kalan parseller için 07.05.2018 tarih ve 325 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği öncesindeki planın geçerli olması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 02.05.2019 Tarih ve 122 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, K22c09a4b paftada, 1145 ada 12 ve 31 numaralı parsellerde su hattı bağlantısı yapılması amacı ile 7.00 metre genişliğinde yaya yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, K22c09a4b paftada, 1145 ada 12 ve 31 numaralı parsellerde su hattı bağlantısı yapılması amacı ile 7.00 metre genişliğinde yaya yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 175 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde  Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2018/1131 Esas numaralı davasında 04.04.2019 tarihli yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 2126 ada 129 numaralı parselin kuzeyinde ve batısında, 2126 ada 111, 105 numaralı parsellerin bulunduğu alan ile mülkiyete konu olmayan terkli alandaki koridor şeklindeki yeşil alan kaldırılarak, mevcut yollar 7 ve 10 metre genişliğinde yaya yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde  Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2018/1131 Esas numaralı davasında 04.04.2019 tarihli yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 2126 ada 129 numaralı parselin kuzeyinde ve batısında, 2126 ada 111, 105 numaralı parsellerin bulunduğu alan ile mülkiyete konu olmayan terkli alandaki koridor şeklindeki yeşil alan kaldırılarak, mevcut yollar 7 ve 10 metre genişliğinde yaya yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 175 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d1b paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde  Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2018/1131 Esas numaralı davasında 04.04.2019 tarihli yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 2126 ada 129 numaralı parselin kuzeyinde ve batısında, 2126 ada 111, 105 numaralı parsellerin bulunduğu alan ile mülkiyete konu olmayan terkli alandaki koridor şeklindeki yeşil alan kaldırılarak, mevcut yollar 7 ve 10 metre genişliğinde yaya yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d1b paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde  Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2018/1131 Esas numaralı davasında 04.04.2019 tarihli yürütmeyi durdurma kararına istinaden, 2126 ada 129 numaralı parselin kuzeyinde ve batısında, 2126 ada 111, 105 numaralı parsellerin bulunduğu alan ile mülkiyete konu olmayan terkli alandaki koridor şeklindeki yeşil alan kaldırılarak, mevcut yollar 7 ve 10 metre genişliğinde yaya yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 03.09.2018 Tarih ve 540 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gönül UÇAR'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c14a1d, K22c14a4d paftalarda, 0 ada 1113 numaralı parsel "orta yoğunluklu gelişme konut alanı" olarak düzenlenmiş, Ova Caddesi ve 7. Kent Sokak kesişiminde yolun her iki tarafındaki yol boşlukları ise "park" alanı olarak düzenlenmiştir. Konut alanına dönüştürülen 429 m² büyüklüğündeki park alanına karşılık 539 m² büyüklüğünde park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gönül UÇAR'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c14a1d, K22c14a4d paftalarda, 0 ada 1113 numaralı parsel "orta yoğunluklu gelişme konut alanı" olarak düzenlenmiş, Ova Caddesi ve 7. Kent Sokak kesişiminde yolun her iki tarafındaki yol boşlukları ise "park" alanı olarak düzenlenmiştir. Konut alanına dönüştürülen 429 m² büyüklüğündeki park alanına karşılık 539 m² büyüklüğünde park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 03.09.2018 Tarih ve 540 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gönül UÇAR'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c14a1d, K22c14a4d paftalarda,0 ada 1113 numaralı parsel ile 75 numaralı parselde  ayrık nizamda iki kata müsaadeli, 5 metre ön bahçe mesafesi, 3 metre yan bahçe mesafesi belirlenmiş, TAKS 0.35, KAKS 0.70 yapılaşma koşullarında "konut alanı" düzenlenmesi, 100 numaralı parselde ayrık nizamda üç kata müsaadeli, 5 metre ön bahçe mesafesi, 3 metre yan bahçe mesafesi belirlenmiş, TAKS 0.30, KAKS 0.90 yapılaşma koşullarında "konut alanı" düzenlenmesi, imar adaları arasında 10 ve 7 metre genişliğinde yollar düzenlenmesi, Ova Caddesi ve 7. Kent Sokak kesişiminde yolun her iki tarafındaki yol boşluklarının ise "park" alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gönül UÇAR'ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c14a1d, K22c14a4d paftalarda,0 ada 1113 numaralı parsel ile 75 numaralı parselde  ayrık nizamda iki kata müsaadeli, 5 metre ön bahçe mesafesi, 3 metre yan bahçe mesafesi belirlenmiş, TAKS 0.35, KAKS 0.70 yapılaşma koşullarında "konut alanı" düzenlenmesi, 100 numaralı parselde ayrık nizamda üç kata müsaadeli, 5 metre ön bahçe mesafesi, 3 metre yan bahçe mesafesi belirlenmiş, TAKS 0.30, KAKS 0.90 yapılaşma koşullarında "konut alanı" düzenlenmesi, imar adaları arasında 10 ve 7 metre genişliğinde yollar düzenlenmesi, Ova Caddesi ve 7. Kent Sokak kesişiminde yolun her iki tarafındaki yol boşluklarının ise "park" alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 176 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Veis TURAN'ın İlimiz, Çarıkköy Köyü, K23d06a paftada, 137 ada 2 numaralı parselin Çevre Düzeni planı ile uyumlu olacak şekilde sanayi alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Veis TURAN'ın İlimiz, Çarıkköy Köyü, K23d06a paftada, 137 ada 2 numaralı parselin Çevre Düzeni planı ile uyumlu olacak şekilde sanayi alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 03.01.2019 Tarih ve 4 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cavit PEKER'e vekaleten Ali TEKİN'in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d4d paftada, 5873 ada 4 ve 5 numaralı parseller için ortak yapılaşma koşulu olan ayrık nizam 4 kat yapı düzeni, TAKS 0.24, KAKS 0.96 yapılaşma koşulu belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Cavit PEKER'e vekaleten Ali TEKİN'in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d4d paftada, 5873 ada 4 ve 5 numaralı parseller için ortak yapılaşma koşulu olan ayrık nizam 4 kat yapı düzeni, TAKS 0.24, KAKS 0.96 yapılaşma koşulu belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 02.05.2019 Tarih ve 109 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 169 sayılı kararı ile onaylanan mücavir alan sınırımızda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen imar planlarına ait esaslara uygun; halihazır haritaları bulunmayan alanlarda halihazır hazırlanması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları bulunmayan alanlarda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması ve bu çalışmalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 169 sayılı kararı ile onaylanan mücavir alan sınırımızda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen imar planlarına ait esaslara uygun; halihazır haritaları bulunmayan alanlarda halihazır hazırlanması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları bulunmayan alanlarda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması ve bu çalışmalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 174 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fatih Mahallesi Muhtarı Cengiz ULUDAĞ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c9d4c paftada, 3609 ada 1 numaralı parselde mahalle konağı  düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Mahallesi Muhtarı Cengiz ULUDAĞ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c9d4c paftada, 3609 ada 1 numaralı parselde mahalle konağı  düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 172 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali ORUNÇ'un İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c14a4c paftada, 198 numaralı parselde, üzerinde yapılaşmaların bulunduğu kısım bitişik nizam 2 kat konut alanı diğer kısımda ayrık nizam 2 kat ve TAKS=0.30, KAKS=0.60 yapılaşma koşullarında konut alanı  düzenlenmesi yönünde hazırlanan  ilave imar planı taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali ORUNÇ'un İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c14a4c paftada, 198 numaralı parselde, üzerinde yapılaşmaların bulunduğu kısım bitişik nizam 2 kat konut alanı diğer kısımda ayrık nizam 2 kat ve TAKS=0.30, KAKS=0.60 yapılaşma koşullarında konut alanı  düzenlenmesi yönünde hazırlanan  ilave imar planı taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
22.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 173 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fatih Mahallesi Muhtarı Cengiz ULUDAĞ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c14a1b paftada, 3. Aslan ve 3. Üftade sokakları arasındaki park alanından yerinde güney yönünde yaklaşık 450 metre mesafede, kuzey yönünde ise 250 metre mesafede devamlılığı olan yolun imar planında da devamlılığının sağlanması amacıyla park alanından 10 metre genişliğinde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Mahallesi Muhtarı Cengiz ULUDAĞ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c14a1b paftada, 3. Aslan ve 3. Üftade sokakları arasındaki park alanından yerinde güney yönünde yaklaşık 450 metre mesafede, kuzey yönünde ise 250 metre mesafede devamlılığı olan yolun imar planında da devamlılığının sağlanması amacıyla park alanından 10 metre genişliğinde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
23.Belediye Meclisinin 01.03.2017 Tarih ve 140 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hakkı CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08b4c paftada, 1724 ada 118, 119, 120, 121 ve 122 numaralı parsellerde  ayrık nizam 7 kata müsaadeli tek bir yapılaşma koşuluna sahip konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hakkı CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08b4c paftada, 1724 ada 118, 119, 120, 121 ve 122 numaralı parsellerde  ayrık nizam 7 kata müsaadeli tek bir yapılaşma koşuluna sahip konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
24.Belediye Meclisinin 10.06.2019 Tarih ve 177 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Erkan AVCI ve Fırat İlke ÜNVER'in İlimiz, Merkez, Ciğerdede Köyü, K22c03d2c, K22c03c1d, K22c03d3b, K22c03c4a paftalarda, 149 ada 19 numaralı parselde ayrık yapı düzeninde iki kata müsaadeli, TAKS 0.30, KAKS 0.60 yapılaşma koşulları ile 5 metre ön bahçe, 3 metre yan bahçe çekme mesafeleri belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erkan AVCI ve Fırat İlke ÜNVER'in İlimiz, Merkez, Ciğerdede Köyü, K22c03d2c, K22c03c1d, K22c03d3b, K22c03c4a paftalarda, 149 ada 19 numaralı parselde ayrık yapı düzeninde iki kata müsaadeli, TAKS 0.30, KAKS 0.60 yapılaşma koşulları ile 5 metre ön bahçe, 3 metre yan bahçe çekme mesafeleri belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
25.Uşak Merkez Küme Mah. 198 ada 13 parsel sayılı Belediye adına kayıtlı 383,79 m2 miktarlı taşınmazın önceki tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında Muzaffer Kiraz ve Meral Kiraz adına bedelsiz devrinin yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Merkez Küme Mah. 198 ada 13 parsel sayılı Belediye adına kayıtlı 383,79 m2 miktarlı taşınmazın önceki tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında Muzaffer Kiraz ve Meral Kiraz adına bedelsiz devrinin yapılması konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 2019/181 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; Karakuyu ve Kurşunluk mahalleleri ile Uşak merkez, mahalleri arasında aynı sokak isimleri mevcut olduğundan, talep yazı ekindeki listede belirtilen yeni cadde, sokak, bulvar, meydan isimlerinin Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14.maddesine göre onaylanması konusunun, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Karakuyu ve Kurşunluk mahalleleri ile Uşak merkez, mahalleri arasında aynı sokak isimleri mevcut olduğundan, talep yazı ekindeki listede belirtilen yeni cadde, sokak, bulvar, meydan isimlerinin Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14.maddesine göre onaylanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 2019/180 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; Karaağaç Köyü Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)'nde 26.12.2018 tarihinde köy kısmından mahalle kısmına aktarılmış, iki tane Karaağaç mahallesi olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden, Karaağaç köyünün isminin Yeşil Karaağaç mahallesi olarak değiştirilmesi konusunun İmar  Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Karaağaç Köyü Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)'nde 26.12.2018 tarihinde köy kısmından mahalle kısmına aktarılmış, iki tane Karaağaç mahallesi olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden, Karaağaç köyünün isminin Yeşil Karaağaç mahallesi olarak değiştirilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.Belediye Meclisi'nin 10.06.2019 tarih ve 1. Birleşiminin 1. Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen, Bölme Belediyesi, Hacıkadem, Çevreköy, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç mahallelerinde bulunan mezarlıkların, 2019 Yılı Gelir Tarifesi'nde uygulanmak üzere 1. Sınıf Tercihli (Aile Mezarı) ve 2.Sınıf Tercihli Mezar yeri ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bölme Belediyesi, Hacıkadem, Çevreköy, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç mahallelerinde bulunan mezarlıkların, 2019 Yılı Gelir Tarifesi'nde uygulanmak üzere 1. Sınıf Tercihli (Aile Mezarı) ve 2.Sınıf Tercihli Mezar yeri ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ,Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 13 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
29.Sebze Ve Meyve Ticareti Ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğinin 28. Madde (1) Belediye toptancı halindeki işyerleri, kiralama veya satış yoluyla işletilir. 6) Belediye toptancı halindeki işyerlerinin kiralanması veya satılması, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır. denildiğinden; Belediyemize ait Toptancı Halinde bulunan boş dükkanların kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sebze Ve Meyve Ticareti Ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğinin 28. Madde (1) Belediye toptancı halindeki işyerleri, kiralama veya satış yoluyla işletilir. 6) Belediye toptancı halindeki işyerlerinin kiralanması veya satılması, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır. denildiğinden; Belediyemize ait Toptancı Halinde bulunan boş dükkanların kiraya verilmesi için 10 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin  9 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN oturuma 10 dakika ara vermiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN: 2019 Temmuz ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim, 2.oturumunu açmıştır.


30.5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında sözleşmeli memur statüsünde çalıştırılması düşünülen Avukat kadrosundaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında sözleşmeli memur statüsünde çalıştırılması düşünülen Avukat kadrosundaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretinin Hazine ve Maliye Bakanlığının Genelgesine göre 2019 yılında sözleşmeli personelle ilgili belirtilen taban ücretin ödenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 185 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 185 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir. 
32.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 185 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 24 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 185sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 24 adet taleplerin  Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
33.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 49 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 49 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir. 
34.Belediyemizde boş bulunan memur kadrosunun Norm Kadro, İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak tanzim edilmiş olup, talep yazı ekindeki I Sayılı Kadro İhdas Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde boş bulunan memur kadrosunun Norm Kadro, İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak tanzim edilmiş olup, talep yazı ekindeki I Sayılı Kadro İhdas Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
35.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 190 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, ilimiz D-300 Karayolu üzerinde şehir içi geçişi olan Uşak Havaalanı ve Hacıkadem Kavşağı arasında kalan bölümde Elektronik Denetleme Sistemi kurulması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; ilimiz D-300 Karayolu üzerinde şehir içi geçişi olan Uşak Havaalanı ve Hacıkadem Kavşağı arasında kalan bölümde Elektronik Denetleme Sistemi kurulması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36.Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 200 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen, Kurtuluş Mahallesi Bir Eylül Caddesi, 1. Doğan Sokak ve Hakkı Yağcı Caddesi arasında kalan bölümde trafiğe kapalı alan çalışması yapılması konusunun Trafik Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kurtuluş Mahallesi Bir Eylül Caddesi, 1. Doğan Sokak ve Hakkı Yağcı Caddesi arasında kalan bölümde trafiğe kapalı alan çalışması yapılması konusunun tekrar görüşülmek üzere Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
37.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 193 sayılı kararı ile İmar Komisyonu ve Trafik Komisyonuna havale edilen, Kurtuluş Cumhuriyet Mahallesi Atapark Meydanı ve 2. Sigorta Caddesi No: 13 de bulunan pazar yeri alanının araç park yerleri olarak belirlenmesi konusunun  İmar Komisyonu ve Trafik Komisyonu Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kurtuluş Cumhuriyet Mahallesi Atapark Meydanı ve 2. Sigorta Caddesi No: 13 de bulunan pazar yeri alanının araç park yerleri olarak belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu ve Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 10 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
38.Belediyemizin ortağı olduğu 896 004 9960 vergi kimlik numaralı Utaş İnşaat Gıda Taşımacılık Turizm Temizlik San.Tic.A.Ş.firmasının yönetim kurulu başkanı ve müdürü olarak 10848072022 T.C. kimlik numaralı Mehmet ÇAKIN’ın yetkilendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediyemizin ortağı olduğu 896 004 9960 vergi kimlik numaralı Utaş İnşaat Gıda Taşımacılık Turizm Temizlik San.Tic.A.Ş.firmasının yönetim kurulu başkanı ve müdürü olarak 10848072022 T.C. kimlik numaralı Mehmet ÇAKIN’ın yetkilendirilmesi konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
39.Uşak Belediyesine bağışlanan 896 081 3554 Vergi kimlik numaralı Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş. şirketinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’ın görevlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesine bağışlanan 896 081 3554 Vergi kimlik numaralı Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş. şirketinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’ın görevlendirilmesi konusuna ait Ak Parti Grup Başkanı Mehmet GÜN’ün önerisi olan Belediyemizin ortağı olduğu Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş. şirketinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.

2019 Ağustos ayı Meclis Toplantısının 01.08.2019 Perşembe günü saat 15.00 de yapılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı); Mehmet ÇAKIN; 2019 Temmuz ayı Meclis Toplantısının gündemdeki konularının görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.  Mehmet ÇAKIN             Regaip Emre HAZAR          Yusuf AKCAN
 Belediye Başkanı                 Katip                                    Katip

  (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.07.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı