Meclis Karar Özetleri

01.07.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1020
19-07-2022

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.07.2022         CUMA               15.00             2022                 7                   1                  1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK,  Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2022 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşşak Aşevi- Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı'nın; Uşak, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 1487 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.İsmet CARAN'ın; Uşak, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 41 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Mustafa ARSLAN'ın; Uşak İli, Merkez, Durak Mahallesi, 304 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Yıldıray KUMLU'ya vekaleten Fatma ÖZTÜRK'ün; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Ömer UÇAR, Ali DAŞCI, Hacer GÜRCAN, Mehmet İlhan ŞİMŞEK, Muhammed KAYA, Ömer AKSOY,  Özge DAŞÇI, Selçuk Çağatay MIDIK, Halil BAYSAL, Fatma BAYSAL, Fatıma BAYSAL'ın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 179 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Kıymet OREL ve Mehmet ERDEM'e vekaleten  Mehmet Ali DEMİR'in ve Nimet SÜZGEN'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 2594 ada 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 ve 9 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
8.UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve TicA.Ş.nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13b4d paftada  yer alan Belediye hizmet alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve TicA.Ş.nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d2b paftada yer alan park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 610 ada 10 numaralı parselde 21/03/2013 tarih 988 sayılı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına uygun plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 130 ve 131 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı parsellerde park düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde gelen 14 adet  itirazın görüşülerek karara bağlanması.
12.Uşak İli Onaylı Uygulama İmar Planı Plan Notlarından Genel Hükümler Bölümünün 21. maddesinde düzenleme yapılması, 24. maddenin iptal edilmesi ve Kentsel Çalışma Alanları bölümünün 2. 3. ve 4. maddelerine yeni bend eklenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
13.Murat ÇETİN'in; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1428 ada 11 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14.Mehmet ÖZDEMİR'e vekaleten Atila BORAZAN'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, Yeşilköy caddesinin yol boyu ticaret alanı kapsamına dahil edilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 146 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şenay GÜNEŞHAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08d1a paftada, 2268 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 156 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi  sınırına dahil 20 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 153 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, Hanife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 153 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, Hanife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih ve 111 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Köyü, 145 ada 3 ve 4  numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 261 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fadime EREN, İbrahim DOĞAN, Ali DOĞAN, Kadir ATAK ve Bilal ATAK’ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, eski 233 ve 742 numaralı parsellerde (yeni 7020 ada 2 ve 3 numaralı parseller) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 146 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Döndü ÖDEMİŞ ve Müşterekleri adına vekaleten İbrahim DAĞGEZEN'in; İlimiz,Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 73 ve 74 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediyemize ait olan ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan reklam alanlarının (led ekran, bilboard, roll-up ve raketler) kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Ve 97. Maddesine göre hazırlanıp 17.11.2021 tarih ve 347 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen 2022 yılında uygulanacak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren ücret tarifelerinin fiyatlarının güncellenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının ve imzaları bulunan Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü hat başkanlarının fiyat tarifesi değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
25.19-23 Haziran  2022  tarihleri  arasında  Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen  İnterschutz 2022 Uluslararası Yangın-Kurtarma Hizmetleri ve Güvenlik  Sistemleri fuarı olağan meclis toplantısı tarihi dışında gerçekleştiğinden, Belediyemiz İtfaiye Müdürü  Kudret AYDIN görevlendirilmiş olup, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmasına.
26.Belediyemiz ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü arasında 300-06 K.K. nolu Gediz Ayr.-Uşak-Afyonkarahisar devlet yolunun 15+660 km de Belediyemizce yaya üst geçit yapılması için gerekli izinler alınmış ve protokol imzalanmıştır. Üst geçit yapımı ile ilgili olarak hayırsever ile görüşmeler  yapmak,  anlaşmaya  varılması  halinde  hayırseverin  belirleyeceği  Belediyemizce  uygun bulunacak isim/isimlerin verilmesi şartı ile üst geçit yapımına ilişkin protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 06.02.1996 tarih ve 88 sayılı kararıyla onaylanan cadde-sokak isimlerinden, Atatürk mahallesinde bulunan Şehit Ali Demirağ caddesi sehven yanlış yazıldığından Şehit Ali Demirdağ Caddesi olarak düzeltilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya  İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi   konusunun İmar  Komisyonu  Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan talep yazıdaki listede tapu kayıtları yazılı 5 adet taşınmazların 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.Çevre  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığı  tarafından  çıkarılan  2022/6  Sayılı  Atık Toplayıcıları  Genelgesinin  1.  maddesinde  "Belediyeler  tarafından  atık  toplayıcılarının  çalışmalarına ilişkin esaslar bu Genelge çerçevesinde oluşturulur, belediye hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarının  çalışma  usul  ve  esasları  ilk  belediye  meclisi  gündemine  alınarak  karara  bağlanır" denildiğinden Belediyemizin yetki alanında faaliyet gösteren atık toplayıcılarının çalışmalarına ilişkin esasların belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 1): Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 6987 ada 1 parsel 1.043.02 m² E:2.00 Ticari Alan ve 6987 ada 2 parsel 676.24 m² E:2.00 Ticari Alana isabet eden  taşınmazların  2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.  (İlave Madde 2):  İlimiz,  Merkez,  Kemalöz  Mahallesi  sınırları  içerisinde  yaklaşık  24  hektar  alanda  Kasapoğlu Deresi  ve  çevresinde  DSİ  2.  Bölge  Müdürlüğünün  31.05.2022  tarihli  görüşüne  istinaden  yeniden düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33. (İlave Madde 3):  Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 2022/175 sayılı kararı ile Trafik komisyonuna havale edilen;  Uşak  ili  Merkez  Durak  Mahallesi,  304  ada  3  parseldeki  otopark  ihtiyacının  parselinde çözülebilmesi konusunun Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34. (İlave Madde 4):  İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 6769 ada 1 parsel, 6768 ada 1 parsel ve tescil harici bir alanda alan kullanımlarında herhangi bir azalma olmadan plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
35. (İlave Madde 5): Gökhan TEKDEMİR'in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 7016 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
36.  (İlave Madde 6):Mehmet KARAKUŞ, Cemal KARAKUŞ, Güler ESER, Hörü KARAKUZ, Sultan KOCABAŞ, Döndü KARAKUŞ, Coşkun KARAKUŞ, Ali KARAKUŞ ve Mukaddes CEYLAN adına vekaleten Musa Samet HANÇER'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 106 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
37.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Temmuz ayı toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Onaylı Uygulama İmar Planı Plan Notlarında Genel Hükümler Bölümünün 21. maddesinde düzenleme yapılması, 24. maddenin iptal edilmesi ve Kentsel Çalışma Alanları bölümünün 2. 3. ve 4. maddelerine yeni bent eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2022  Haziran  ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Uşşak Aşevi- Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı'nın; Uşak, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 1487 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşşak Aşevi- Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı'nın; Uşak, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 1487 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.İsmet CARAN'ın; Uşak, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 41 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İsmet CARAN'ın; Uşak, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 41 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Mustafa ARSLAN'ın; Uşak İli, Merkez, Durak Mahallesi, 304 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa ARSLAN'ın; Uşak İli, Merkez, Durak Mahallesi, 304 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Yıldıray KUMLU'ya vekaleten Fatma ÖZTÜRK'ün; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yıldıray KUMLU'ya vekaleten Fatma ÖZTÜRK'ün; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Ömer UÇAR, Ali DAŞCI, Hacer GÜRCAN, Mehmet İlhan ŞİMŞEK, Muhammed KAYA, Ömer AKSOY,  Özge DAŞÇI, Selçuk Çağatay MIDIK, Halil BAYSAL, Fatma BAYSAL, Fatıma BAYSAL'ın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 179 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ömer UÇAR, Ali DAŞCI, Hacer GÜRCAN, Mehmet İlhan ŞİMŞEK, Muhammed KAYA, Ömer AKSOY,  Özge DAŞÇI, Selçuk Çağatay MIDIK, Halil BAYSAL, Fatma BAYSAL, Fatıma BAYSAL'ın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 179 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Kıymet OREL ve Mehmet ERDEM'e vekaleten  Mehmet Ali DEMİR'in ve Nimet SÜZGEN'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 2594 ada 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 ve 9 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kıymet OREL ve Mehmet ERDEM'e vekaleten  Mehmet Ali DEMİR'in ve Nimet SÜZGEN'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 2594 ada 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 ve 9 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve TicA.Ş.nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13b4d paftada  yer alan Belediye hizmet alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve TicA.Ş.nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13b4d paftada  yer alan Belediye hizmet alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve TicA.Ş.nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d2b paftada yer alan park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve TicA.Ş.nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d2b paftada yer alan park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 610 ada 10 numaralı parselde 21/03/2013 tarih 988 sayılı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına uygun plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 610 ada 10 numaralı parselde 21/03/2013 tarih 988 sayılı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına uygun plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 130 ve 131 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı parsellerde park düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde gelen 14 adet  itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 130 ve 131 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı parsellerde park düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde gelen 14 adet  itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Uşak İli Onaylı Uygulama İmar Planı Plan Notlarından Genel Hükümler Bölümünün 21. maddesinde düzenleme yapılması, 24. maddenin iptal edilmesi ve Kentsel Çalışma Alanları bölümünün 2. 3. ve 4. maddelerine yeni bend  eklenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Onaylı Uygulama İmar Planı Plan Notlarından Genel Hükümler Bölümünün 21. maddesinde düzenleme yapılması, 24. maddenin iptal edilmesi ve Kentsel Çalışma Alanları bölümünün 2. 3. ve 4. maddelerine yeni bend  eklenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Murat ÇETİN'in; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1428 ada 11 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Murat ÇETİN'in; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1428 ada 11 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki  talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Mehmet ÖZDEMİR'e vekaleten Atila BORAZAN'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, Yeşilköy caddesinin yol boyu ticaret alanı kapsamına dahil edilmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mehmet ÖZDEMİR'e vekaleten Atila BORAZAN'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, Yeşilköy caddesinin yol boyu ticaret alanı kapsamına dahil edilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15. Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 146 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şenay GÜNEŞHAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08d1a paftada, 2268 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şenay GÜNEŞHAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08d1a paftada, 2268 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ’in 11 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 156 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi  sınırına dahil 20 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi  sınırına dahil 20 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 153 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, Hanife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talepleri İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, Hanife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 153 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, Hanife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talepleri İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, Hanife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih ve 111 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Köyü, 145 ada 3 ve 4  numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Köyü, 145 ada 3 ve 4  numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 261 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fadime EREN, İbrahim DOĞAN, Ali DOĞAN, Kadir ATAK ve Bilal ATAK’ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, eski 233 ve 742 numaralı parsellerde (yeni 7020 ada 2 ve 3 numaralı parseller) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talepleri İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fadime EREN, İbrahim DOĞAN, Ali DOĞAN, Kadir ATAK ve Bilal ATAK’ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, eski 233 ve 742 numaralı parsellerde (yeni 7020 ada 2 ve 3 numaralı parseller) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 146 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Döndü ÖDEMİŞ ve Müşterekleri adına vekaleten İbrahim DAĞGEZEN'in; İlimiz,Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 73 ve 74 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Döndü ÖDEMİŞ ve Müşterekleri adına vekaleten İbrahim DAĞGEZEN'in; İlimiz,Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 73 ve 74 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.Belediyemize ait olan ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan reklam alanlarının (led ekran, bilboard, roll-up ve raketler) kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize ait olan ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan reklam alanlarının (led ekran, bilboard, roll-up ve raketler) kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Ve 97. Maddesine göre hazırlanıp 17.11.2021 tarih ve 347 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen 2022 yılında uygulanacak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren ücret tarifelerinin fiyatlarının güncellenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Ve 97. Maddesine göre hazırlanıp 17.11.2021 tarih ve 347 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen 2022 yılında uygulanacak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren ücret tarifelerinin fiyatlarının güncellenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının ve imzaları bulunan Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü hat başkanlarının fiyat tarifesi değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının ve imzaları bulunan Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü hat başkanlarının fiyat tarifesi değişikliği talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.19-23 Haziran  2022  tarihleri  arasında  Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen  İnterschutz 2022 Uluslararası Yangın-Kurtarma Hizmetleri ve Güvenlik  Sistemleri fuarı olağan meclis toplantısı tarihi dışında gerçekleştiğinden, Belediyemiz İtfaiye Müdürü  Kudret AYDIN görevlendirilmiş olup, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
26.Belediyemiz ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü arasında 300-06 K.K. nolu Gediz Ayr.-Uşak-Afyonkarahisar devlet yolunun 15+660 km de Belediyemizce yaya üst geçit yapılması için gerekli izinler alınmış ve protokol imzalanmıştır. Üst geçit yapımı ile ilgili olarak hayırsever ile görüşmeler  yapmak,  anlaşmaya  varılması  halinde  hayırseverin  belirleyeceği  Belediyemizce  uygun bulunacak isim/isimlerin verilmesi şartı ile üst geçit yapımına ilişkin protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü arasında 300-06 K.K. nolu Gediz Ayr.-Uşak-Afyonkarahisar devlet yolunun 15+660 km de Belediyemizce yaya üst geçit yapılması için gerekli izinler alınmış ve protokol imzalanmıştır. Üst geçit yapımı ile ilgili olarak hayırsever ile görüşmeler  yapmak,  anlaşmaya  varılması  halinde  hayırseverin  belirleyeceği  Belediyemizce  uygun bulunacak isim/isimlerin verilmesi şartı ile üst geçit yapımına ilişkin protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.Belediye Meclisinin 06.02.1996 tarih ve 88 sayılı kararıyla onaylanan cadde-sokak isimlerinden, Atatürk mahallesinde bulunan Şehit Ali Demirağ caddesi sehven yanlış yazıldığından Şehit Ali Demirdağ Caddesi olarak düzeltilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile  birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06.02.1996 tarih ve 88 sayılı kararıyla onaylanan cadde-sokak isimlerinden, Atatürk mahallesinde bulunan Şehit Ali Demirağ caddesi sehven yanlış yazıldığından Şehit Ali Demirdağ Caddesi olarak düzeltilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya  İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu  ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya  İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi   konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan talep yazıdaki listede tapu kayıtları yazılı 5 adet taşınmazların 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan talep yazıdaki listede tapu kayıtları yazılı  5 adet taşınmazların 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL’in 10 ret,  Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.Çevre  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığı  tarafından  çıkarılan  2022/6  Sayılı  Atık Toplayıcıları  Genelgesinin  1.  maddesinde  "Belediyeler  tarafından  atık  toplayıcılarının  çalışmalarına ilişkin esaslar bu Genelge çerçevesinde oluşturulur, belediye hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarının  çalışma  usul  ve  esasları  ilk  belediye  meclisi  gündemine  alınarak  karara  bağlanır" denildiğinden Belediyemizin yetki alanında faaliyet gösteren atık toplayıcılarının çalışmalarına ilişkin esasların belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığı  tarafından  çıkarılan  2022/6  Sayılı  Atık Toplayıcıları  Genelgesinin  1.  maddesinde  "Belediyeler  tarafından  atık  toplayıcılarının  çalışmalarına ilişkin esaslar bu Genelge çerçevesinde oluşturulur, belediye hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarının  çalışma  usul  ve  esasları  ilk  belediye  meclisi  gündemine  alınarak  karara  bağlanır" denildiğinden Belediyemizin yetki alanında faaliyet gösteren atık toplayıcılarının çalışmalarına ilişkin esasların belirlenmesi konusunun Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. Mehmet ÇAKIN        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı         Katip            Katip
(Meclis Başkanı)

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı)  Mehmet ÇAKIN oturumdan ayrılmıştır. Üyelerden Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.

Meclis 1.Başkan V. Mustafa YILDIZ; 2022 yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

31.(İlave Madde 1): Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 6987 ada 1 parsel 1.043.02 m² E:2.00 Ticari Alan ve 6987 ada 2 parsel 676.24 m² E:2.00 Ticari Alana isabet eden  taşınmazların  2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 6987 ada 1 parsel 1.043.02 m² E:2.00 Ticari Alan ve 6987 ada 2 parsel 676.24 m² E:2.00 Ticari Alana isabet eden  taşınmazların 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Ümit AKBEL’in 10 ret,  oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 2):  İlimiz,  Merkez,  Kemalöz  Mahallesi  sınırları  içerisinde  yaklaşık  24  hektar  alanda  Kasapoğlu Deresi  ve  çevresinde  DSİ  2.  Bölge  Müdürlüğünün  31.05.2022  tarihli  görüşüne  istinaden  yeniden düzenleme yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz,  Merkez,  Kemalöz  Mahallesi  sınırları  içerisinde  yaklaşık  24  hektar  alanda  Kasapoğlu Deresi  ve  çevresinde  DSİ  2.  Bölge  Müdürlüğünün  31.05.2022  tarihli  görüşüne  istinaden  yeniden düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 3):  Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 2022/175 sayılı kararı ile Trafik komisyonuna havale edilen;  Uşak  ili  Merkez  Durak  Mahallesi,  304  ada  3  parseldeki  otopark  ihtiyacının  parselinde çözülebilmesi konusu Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak  ili  Merkez  Durak  Mahallesi,  304  ada  3  parseldeki  otopark  ihtiyacının  parselinde çözülebilmesi konusunun Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 4):  İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 6769 ada 1 parsel, 6768 ada 1 parsel ve tescil harici bir alanda alan kullanımlarında herhangi bir azalma olmadan plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 6769 ada 1 parsel, 6768 ada 1 parsel ve tescil harici bir alanda alan kullanımlarında herhangi bir azalma olmadan plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.(İlave Madde 5): Gökhan TEKDEMİR'in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 7016 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gökhan TEKDEMİR'in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 7016 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36.(İlave Madde 6):Mehmet KARAKUŞ, Cemal KARAKUŞ, Güler ESER, Hörü KARAKUZ, Sultan KOCABAŞ, Döndü KARAKUŞ, Coşkun KARAKUŞ, Ali KARAKUŞ ve Mukaddes CEYLAN adına vekaleten Musa Samet HANÇER'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 106 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mehmet KARAKUŞ, Cemal KARAKUŞ, Güler ESER, Hörü KARAKUZ, Sultan KOCABAŞ, Döndü KARAKUŞ, Coşkun KARAKUŞ, Ali KARAKUŞ ve Mukaddes CEYLAN adına vekaleten Musa Samet HANÇER'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 106 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
37.(İlave Madde 7 ): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Temmuz ayı toplantısının 1.Birleşim 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Onaylı Uygulama İmar Planı Plan Notlarında Genel Hükümler Bölümünün 21. maddesinde düzenleme yapılması, 24. maddenin iptal edilmesi ve Kentsel Çalışma Alanları bölümünün 2. 3. ve 4. maddelerine yeni bent eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Onaylı Uygulama İmar Planı Plan Notlarında Genel Hükümler Bölümünün 21. maddesinde düzenleme yapılması, 24. maddenin iptal edilmesi ve Kentsel Çalışma Alanları bölümünün 2. 3. ve 4. maddelerine yeni bent eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Ümit AKBEL’in 10 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2022  Ağustos ayı Meclis Toplantısının 01.08.2022 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Meclis 1.Başkanı V. Mustafa YILDIZ;  2022 Temmuz ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

Mustafa YILDIZ        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Meclis 1.Başkanı V.         Katip                                  Katip
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.07.2022 belediye İlanı karar meclis Özetleri Tarihli