Meclis Gündemi

01.08.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

3304
27-07-2016

27.07.2016

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.08.2016 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı
GÜNDEM: 
1.25.07.2016 Tarihli Olağanüstü Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Murat ATALAY’ın İlimiz, Merkez Kaşbelen Köyü, 730 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz tarafından ihale edilen; Uşak İli, Mücavir alan sınırları içerisinde mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planının sayısallaştırılarak bütünleştirilmesi, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı hazırlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu hazırlanması işi kapsamında; mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları sayısallaştırılmış, yürürlükte olan 18. madde uygulamalarına uygun hale getirilmiştir ve 2004 yılından bu yana onaylanmış olan plan değişiklikleri ve mevzii imar planları planlara işlenerek yüklenici firma tarafından teslim edilmiş olup, konunun görüşülerek karara bağlanması
4.İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki 5 adet taleplerin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 14.07.2016 tarih ve 541 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen Trafik Komisyonunca kabul edilen; Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine istinaden Şehrimizdeki S Plakalı araçların yetersiz kalmasından dolayı ek servis taşımacılığı ihtiyacının karşılanması için 20 adet servis plakası ihalesi açılması konusunun Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.  
6.Belediye Meclisinin 14.07.2016  tarih ve 540 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 14.07.2016  tarih ve 540 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  19 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  42 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.08.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı