Meclis Gündemi

01.08.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

900
28-07-2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.08.2022 Pazartesi günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                 
Mehmet ÇAKIN                                     
Belediye Başkanı

GÜNDEM: 
1.2022 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz Merkez  Ovademirler  ve  Fatih  Mahalleleri  sınırlarına  dahil  yaklaşık  12  hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Sabahattin YILDIZ ve Birol TURAN'ın İlimiz Merkez Hacıkadem Mahallesi, 3238 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Mustafa YELDANLI'nın İlimiz Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi, 185 ada 54 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz Merkez Durak Mahallesi 304 adada Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları 35. maddesine istinaden asma kat yapılabilmesi için  "A1" işaretlemesi yapılması yönünde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz Merkez Fatih Mahallesi, 3478 adada park alanının genişletilmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi, 642 ada 7, 8, 9, 25, 26 ve 643 ada 3, 9, 10, 13, 21, 22 ve 23 numaralı  parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22/06/2022 tarih 6835 sayılı kararına istinaden 1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılması  konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz Merkez Ünalan Mahallesi 611 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 numaralı parseller 612 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parseller 610 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 numaralı  parseller  161 ada 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16 numaralı parseller ve 162 ada  1, 2, 21, 22, 4, 14, 13, 11, 18, 17 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22/06/2022 tarih 6837 sayılı kararına istinaden 1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılması  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.MBA Taahhüt İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına Bilal AYDIN ve Murat KAYA'nın İlimiz Merkez Kalfa Mahallesi, 156 ada 11 ve 17 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih 177 ve 178 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih 67 ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde gelen itirazlardan kabul edilenlere ilişkin hazırlanan  imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 12 (on iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 183 ve 184 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Ramazan KESKİN'in; İlimiz, Merkez,  Cumhuriyet Mahallesi, 2330 ada 81 numaralı parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; yapılan 5 (beş) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 158 ve 159 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
13.Özel İlgi Eğitim Hiz. Turz. San. ve Tic. LTD. ŞTİ adına temsilen Murat KAHRİMAN'ın; İlimiz Merkez Ovademirler Mahallesi, 235 ada 1 parsel, 6975 ada 1 parsel ve 6976 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları Genel Hükümler bölümüne "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 13.06.2022 tarih ve 33263 sayılı yazısı ile onaylanan Uşak Belediyesi Havacılık Çalışması hükümlerine uyulacaktır." ibaresinin eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.Fatma KILINÇ vekili Yaşar KILINÇ'ın İlimiz Merkez Çevre Mahallesi, 2077 ada 4 ve 16 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
16.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 35. maddesine istinaden asma kat yapılabilmesi için Uşak İli İmar Planı sınırları içerisinde yer alan ticaret alanlarında 'A1' işaretlemesi yapılacak alanların belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.İlimiz Merkez Karaağaç mahallesi sınırları içinde, 10. Bölge olarak tespit edilen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ile 2981/3290 sayılı kanunun ek-1. Maddesi gereği yapılan imar uygulaması; idare mahkemesi kararı ile iptal edilmiş olup, Geriye dönüşüm imar uygulaması yapılarak 21.06.2021 tarih 15969 yevmiye ile tapuya tescil edilmiştir. Daha sonra Kadastro müdürlüğünce yapılan yenileme çalışmaları sonucunda kadastral parsellerin yüzölçümleri değişmiştir. Yeniden yapılan 18. madde uygulamasının Kadastro Müdürlüğünce yapılan kontrollerinde söz konusu bölgenin kuzeyinde kadastro paftalarında "KURU DERE" tespit edilerek uygulama iade edilmiştir. Bu duruma göre imar planı revizyonu yapılması gerekmektedir. Karaağaç  mahallesi  10.  bölgede  imar  planı  revizyonu  yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 119 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yıldıray SARISAMAN'ın İlimiz Merkez Muharremşah Mahallesi, 311 ada 8 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih 151 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen, Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 95 ve 96 sayılı kararları ile, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 161 ada 5 numaralı parselin park alanı olarak düzenlemesine yönelik onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Serdal KÖKÖZ vekili Av. Barış KETBOĞA tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih 201 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen, Mehmet ÖZDEMİR adına vekaleten Atila BORAZAN'ın İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi, Yeşilköy Caddesinin yol boyu ticaret alanı kapsamına dahil edilmesi  talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih 200 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen, Murat ÇETİN'in; İlimiz Merkez Aybey Mahallesi, 1428 ada 11 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih 198 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; 06/05/2022 tarih 130 ve 131 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 14 (on dört) adet itirazın ekli İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 189 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Aşevi- Yardım ve Hizmet Vakfı'nın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 1487 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 197 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Ünalan Mahallesi, 610 ada 10 numaralı parselde, 21/03/2013 tarih ve 988 sayılı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarih ve 356 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarih ve 356 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 219 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, yaklaşık 24 hektar büyüklüğündeki alanda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün 31/05/2022 tarihli görüşüne istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 219 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, yaklaşık 24 hektar büyüklüğündeki alanda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün 31/05/2022 tarihli görüşüne istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 89 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 89 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih 193 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen, Ömer  UÇAR,  Ali  DAŞCI,  Hacer  GÜRCAN,  Mehmet  İlhan  ŞİMŞEK,  Muhammed  KAYA,  Ömer AKSOY, Özge DAŞCI, Selçuk Çağatay MIDIK, Halil BAYSAL, Fatma BAYSAL, Fatıma BAYSAL'ın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 179 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya  İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi   konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
34.07.07.20222 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ekli fazla çalışma ücretlerini  düzenleyen  K-Cetvelinde  değişiklik  yapıldığından  Kurumumuzda  görev  yapan  Zabıta Memuru ve İtfaiye Er'lerinin maktu fazla mesai ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2022 yılının kalan döneminde Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye teşkilatında çalışmakta olan personellere  ödenmesi  gereken  mesai  ücretlerinin  belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
35.01.07.2022 Tarih ve 210 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,  2022  yılında  uygulanacak  olan  Su  ve  Kanalizasyon  İşleri  Müdürlüğünü  ilgilendiren  ücret tarifelerinin güncellenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.01.07.2022 Tarih ve 209 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Plan ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2022 yılında uygulanacak olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü ilgilendiren ücret tarifelerinin güncellenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Dikilitaş Mahallesi 3.Huzur Sokak No:3 adresinde kayıtlı 989 ada, 25 ve 26 nolu parsele isabet eden spor tesisinin 2886 sayılı D.İ.K.na göre kiraya verilmesi, ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
38.Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve 217 sayılı kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesinin yetki alanında faaliyet gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışmalarına İlişkin Esasların belirlenmesi konusunun Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
39.Uşak  il  sınırları  içerisinde  bulunan  ekte  lokasyonları  belirtilen  Belediyemize  ait  içme  suyu pompalarının    çalışma  verimliliklerini  artırmak  bakım  maliyetlerini  düşürmek  ve  enerji  ihtiyaçlarını karşılamak amaçlarına istinaden Offgrid Güneş Takip Sistemli Güneş enerji santrallerinin yapımı ve gelir paylaşım modeli ile 13 yıl süre ile işletilmesi işinin ihale edilmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40.Mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna göre satışı ve/veya takası ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.08.2022 belediye Gündemi İlanı meclis Tarihli