Meclis Gündemi

02.01.2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2543
28-12-2017

…/12/2017

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 02.01.2018 Salı günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.

    Nurullah CAHAN
    Belediye Başkanı 
G ÜNDEM:
1.2017 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
5.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.2018 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2018 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
8.Döndü KARAKUŞ ve Makbule KAPLAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü  261 ve 255  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde 6 adet trafo alanında imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 925 ada 1-2-3-4-5 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Hamdi ÖZÇAY'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü 142 ada 34 numaralı parselde ilave imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.Türkiye Diyanet Vakfı'nın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 1642 ada 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi 899 ada 29 numaralı parselin II.(ikinci)  grup yapı olarak  tescil edildiği 19.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih 519 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Süleyman VURAL'ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi 741 Ada 7 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 19.10.2017 Tarih ve 629 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Taner ERGÜL'ün  İlimiz, Merkez, Kemalöz  Mahallesi, 5390 Ada 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 04.05.2015 Tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.'nin  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c09a paftada 888 Ada 94 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine  yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 04.05.2015 Tarih ve 267 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti'nin  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi  K22c09a4a paftada 888 Ada 94 numaralı parselin B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine  yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekliyle  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 08.11.2017 tarih 628 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi K22c08c1b paftada, 5524 ada 1 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 3.00 metre olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 08.11.2017 tarih ve 628 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali Osman ÜNAL, Ayşegül ALTIN, Selim ACARTÜRK, Veysel ÖZGÜL ve Karakuş Group İnş. Tah. Loj. İth. İhr. Oto. Enj. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, K22c09c3a ve K22c09c4b paftalarda 1664 adanın yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0,40 KAKS=0,97 ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 5.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının ve vaziyet planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 04.12.2017 Tarih ve 681 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü,  K23d06a ve K23d06d paftada, 192 Ada 1 numaralı parselin ticaret alanı  olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 04.12.2017 Tarih ve 681 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü  K23d06a4c, K23d06a3d, K23d06d1b ve K23d06d2a paftalarda,  192 Ada 1 numaralı parselin E=2.00 yapılaşma koşullarında ticaret alanı  olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 07.12.2017 Tarih ve 751 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden;  İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi   K22c09c ve K22c14b paftalarda  2751 Ada 1  ve 2 numaralı parsellere isabet eden alanda  ticaret  alanı düzenlenmesi ve Dokumacılar sitesinin cephe aldığı 30.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun Halil Kaya Gedik Bulvarına 30.00 metre olarak bağlantısının sağlanması yönünde hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 07.12.2017 Tarih ve 751 sayılı Belediye Meclis Karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi K22c09c3c ve K22c14b2b paftalarda,  2751 Ada 1 ve 2 numaralı parsellere isabet eden alanda E=2.00 yapılaşma koşullarında her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş ticaret alanı düzenlenmesi ve Dokumacılar sitesinin cephe aldığı 30.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun Halil Kaya Gedik Bulvarına 30.00 metre olarak bağlantısının sağlanması  yönünde  hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4376 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi,643 ada 10  numaralı parselin tescil edildiği 19.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4378 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 121 ada 3  numaralı parselin II. (ikinci) grup yapı olarak tescil edildiği 20.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.Uşak İli Sivaslı İlçesine bağlı Tatar Belediyesine ait olan 64 SK 252 plakalı 2015 model Otokar Atlas Şasi üzerine monteli 3,5 m3 kapasiteli yol süpürge aracının Uşak Belediyesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.İlimiz Merkez Dörtyoldan başlayıp Halil Kaya Gedik Bulvarında biten, Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahalleleri sınırında bulunan Çivril Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 734 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 6 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 734 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 38 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.

32.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
02.01.2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı