Meclis Gündemi

02.09.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2802
26-08-2016


BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN


    5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 02.09.2016 Cuma günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                                 Hakan ULUDAĞ
                                               Belediye Başkanı V.
G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2016 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3096 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller birleşerek 3096 ada, 8 nolu parselin oluştuğu, parsel malikleri Yaşar GÖRGÜLÜ, Erhan AKÇAY ve Selim ÖZÇELİK 27.07.2016 tarihinde ada bazı uygulaması için müracaatta bulunduğu, yapılan incelemede söz konusu 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerin için E:1,05 ön bahçe 5 m. olduğu, 3096 ada, 1 nolu parselin yalnızca E:2,00 olup ön bahçe ve kat yüksekliği imar planının belirtilmediğinin görüldüğü, 3096 ada, 8 nolu parselin bulunduğu adada bina yükseklikleri ve bahçe çekme mesafelerinin imar planında belirtilmesi gerektiği, söz konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.    İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyünde, Üniversite alanının batısında 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında görülen taşıt yollarının açılması sırasında karşılaşılan güçlüklerden (zeminin yapısı) dolayı, uygulanabilirliğe yönelik plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.    Şirzat KABAKLARLI ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 890 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.    Çoşkun GÜNEŞ’in İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 1306 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.    İBOT Tekstil İnşaat Deri Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 156 ada 17 numaralı parselde ilave imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.    Ali ÇİMEN, Osman TEKER ve Sefahattin DALKILINÇ’ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 861 ada, 415 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda kurumumuz, resmi kurumlar ve vatandaşlar tarafından  yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki, aşağıda liste halinde belirtilen 11 adet taleplerin,  İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.    Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı Hacıkadem-1- 2000 m³'lük İçme Suyu deposuna 4 adet ,Hacıkadem 2 - 1000 m³'lük İçme Suyu Deposuna 4 adet ve Aybey Mahallesi Yeniceköy Caddesi üzerinde bulunan 3000 m³'lük İçme Suyu Deposuna 4 adet olmak üzere toplamda 12 adet Koruma Özel Güvenlik Hizmeti satın alınabilmesi için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine istinaden, Valilik Makamına konuyla ilgili yapılacak müracaatlarda  Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Koruma Güvenlik hizmeti satın alınabilmesi için yapacağımız müracaatlara eklenmek üzere 12 adet özel güvenlik hizmeti satın alınması  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.    Daha önce İl Trafik Komisyonunca verilen D4 Uygunluk Belgesinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sekretaryasının yapılması ve D4 uygunluk belgesi taleplerinin ilgili kriterler doğrultusunda inceleyip değerlendirmek üzere Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Trafik, Tescil ve Denetleme Müdürlüğü, Bölge Trafik Müdürlüğü, Jandarma Trafik ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.    Manisa 2.İdare Mahkemesinin 24.05.2016 tarih ve 2016/402 numaralı kararının uygulanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.    Belediye Meclisinin 02.08.2016  tarih ve 594 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.    Belediye Meclisinin 02.08.2016  tarih ve 594 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  26 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  29 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: 26 Austos, 2016
İlgili İçerikler: 06.09.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK'TAKİ YAĞIŞLAR MECLİS GÜNDEMİNDE KONUŞULDU Kira İhale İlanı - 26/09/2023 06.09.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN KURTULUŞ HAFTASI PROGRAMI BELLİ OLDU Kemalöz Mahallesi 36. Bölge 2. Askı İlanı UŞAK BELEDİYESİ İLE ENGELLER BİR BİR KALKIYOR Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 05/09/2023 BELEDİYEMİZ HALI SAHADA KULLANILMAK ÜZERE PLYWOOD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN SONUCU 01.08.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.09.2016