Meclis Gündemi

03.11.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2883
27-10-2015

27.11.2015
    

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN


   

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 03.11.2015 Salı günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                                

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2015 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Belediyemiz 2016 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.    Belediyemiz 2016 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.    Belediyemizin 2016 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.    Belediyemizin 2016 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.    İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 388 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.    03.06.2015 tarih 360 sayılı Belediye Meclis Kararı ile sınırları belirlenen İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, 236 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 numaralı parsellerde kayıtlı yaklaşık 113,6 ha alanda küçük sanayi alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.    Abdullah KARAKUŞ'un; İlimiz, Merkez, Köme Mahallesi, 30L-IIc pafta, 417 ada, 29 numaralı parsel için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
9.    Tuncay AKBABA’nın; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 30L-IIIc pafta,  320 ada, 19 numaralı parsel için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10.    İlimiz, Merkez, stadyum kavşağı ve otogar kavşağında battı-çıktı düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.    İlimiz, Ürünköy, 489 numaralı parselde Kamyon garajı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı 03.09.2015 tarih 550-551 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanmıştır ancak konu ile ilgili Belediyemize ulaşan kurum görüşleri doğrultusunda yeniden düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.    Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 642 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 04.08.2015 tarih ve 449-450 sayılı Belediye Meclis Kararlarıyla onaylanan İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 5524 ada, 1 numaralı parselin cami alanı olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliklerine yapılan l adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.    Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih ve 435 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hülya AKÇAKAYA, Gülcan BAŞAKÇI, Hicran ÖZDEMİR, Arif AKÇAKAYA tarafından belediye aleyhine açılan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında revizyon yapılmasına ilişkin 01.10.2012 tarih 690 ve 691 sayılı Belediye Meclisi kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda Manisa 2.İdare Mahkemesinin 2014/583, 2014/584, 2014/585, 2014/586, 2014/587 Karar sayılı kararlarına istinaden; 01.10.2012 tarih ve 690-691 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan revizyon imar planı sınırları içerisinde ilgili mahkeme kararları gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.    Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 16 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar Planlarında yeşil alan olarak gösterilen alanların karayolu koruma kuşağı olarak düzenlenmesi amacıyla Uşak Çevreyoluna ait kamulaştırma sınırının gönderildiği, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 04.12.2013 tarih ve 195899 sayılı yazılarına istinaden; Uşak İli, mücavir alan sınırları içerisinde Uşak Çevre Yolu güzergahında ve Uşak-Ankara Karayolunda toplamda 143 Ha alanda İmar planı revizyonları yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.    İlimiz Merkez İlçesi, Işık Mahallesi, 551 ada, 4-5 parsellerde tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli kültür varlığı tescil kaydının konulması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.    İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki 2 adet talebin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.    İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve Kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave imar planı hakkındaki 8 adet talebin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.    Belediye Meclisinin 02.10.2015  tarih ve  629 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 24 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.    Belediye Meclisinin 02.10.2015  tarih ve  629 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  22 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 46 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
21.    Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişikliklerinin norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
22.    13–16 Ağustos 2015 tarihleri arasında Çankırı ilinde yapılan  Jujitsu Türkiye Şampiyonasında  Minik – Yıldız – Gençler – Büyükler (Bay –Bayan) kategorisinde Uşak Şampiyon Spor Kulübü öğrencisi 62 kiloda Gençlerde Gizem ÖZGÜNDÜZ Türkiye üçüncüsü olduğundan, Sporcumuza ödül verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.    13–16 Ağustos 2015 tarihleri arasında Çankırı ilinde yapılan  Jujitsu Türkiye Şampiyonasında  Minik – Yıldız – Gençler – Büyükler (Bay –Bayan) kategorisinde Uşak Şampiyon Spor Kulübü örgencisi 73 kiloda Ümitler de Yusufcan ÇETİNKAYA Türkiye üçüncüsü olduğundan, Sporcumuza ödül verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.    20-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında Isparta  ilinde yapılan “Türkiye Gençler Büyükler ve Yıldızlar Kick Boks  Şampiyonasında 60 kg’da Beyza ÇELİK  birinci, 50 kg’da Nur Sena İÇÖZ üçücü ve Muay – Thai Federasyonu Başkanlığının 2015 yılı faaliyet programında yer alan ve                                            29 Mart - 04 Nisan 2015 tarihleri arasında Adana ilinde yapılan “Muay –Thai Türkiye Şampiyonası”nda Görkem GEZERSOY 39 Kg’da  ikinci 63,5 kg’da Furkan ÖZCAN üçüncü  olduğundan, Kick Boks  ve Muay – Thai  Şampiyonasında derece alan sporcularımıza ödül verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.    Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu 2015 yılı faaliyet programı doğrultusunda 1-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Aksaray ilinde yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Halter şampiyonasında                                    107 kg sıkletinde Türkiye birincisi olarak ilimizi başarı ile temsil ederek derece alan                            Uşak Belediye Spor Kulübü sporcusu Nezih Börekçi’ye ödül verilmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
26.    14-18 Ekim 2015 tarihlerinde Antalya Alanya İlçesinde düzenlenen Uluslararası Güreş Federasyonuna bağlı Pankration branşında 85 kg da İbrahim ÇÖKELEZ Dünya Şampiyonu  olduğundan, Sporcumuza ödül verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 06.09.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK'TAKİ YAĞIŞLAR MECLİS GÜNDEMİNDE KONUŞULDU Kira İhale İlanı - 26/09/2023 06.09.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN KURTULUŞ HAFTASI PROGRAMI BELLİ OLDU Kemalöz Mahallesi 36. Bölge 2. Askı İlanı UŞAK BELEDİYESİ İLE ENGELLER BİR BİR KALKIYOR Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 05/09/2023 BELEDİYEMİZ HALI SAHADA KULLANILMAK ÜZERE PLYWOOD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN SONUCU 01.08.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.11.2015