Meclis Gündemi

03.12.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1450
29-11-2019


28/11/2019 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 03.12.2019 Salı günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
   Zeynep CEYLANER                                    
   Belediye Başkanı V.
GÜNDEM: 

1.2019 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Osman Zeki YILMAZ’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 4143 ada 2 numaralı parselin düğün salonu olarak düzenlenmesi için imar plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
3.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 335 sayılı kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırları içerisinde çevre yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ve çevre yolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler ve Demetevler mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Ümit ALP  ve Ragıp ÇAMCI tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
4. Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 336 sayılı kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırları içerisinde çevre yolunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve çevreyolu etrafında imar uygulaması görmüş adaların yer aldığı Ovademirler ve Demetevler mevkiinde imar adalarının servis alacağı şekilde imar yolu düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Ümit ALP ve Ragıp ÇAMCI tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
5. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi 5959 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde altyapı hizmetlerinin yapılabilmesi için, ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4196 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 132 ada 1  numaralı  parsel 24/11/2008 tarih ve 717 nolu Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun ek 1.maddesi uygulaması sonucu oluşmuştur. Ancak yapılan imar uygulaması ile imar planı arasında uyumsuzluk bulunduğundan, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz Merkez, İzmir-Afyon devlet yolunun Uşak-Sivaslı-Çivril ayrımında (Özdilek Kavşağı) bulunan kavşakta, battı-çıktı düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.2020 yılında da devam edecek olan Alt Yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye, Makine Bakım Biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2020 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 393 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 393 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 24 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
03.12.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı