Meclis Gündemi

04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

633
31-05-2024

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 04.06.2024 Salı günü Saat 16.00 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
Reyhan AYDIN                                     
Belediye Başkanı V.

GÜNDEM:

1.2024 Mayıs Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek plan notu revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Ovademirler, Muharremşah ve Kalfa Mahallesi sınırlarında, vatandaşlar tarafından kurumumuza yapılan başvurularda arazisi üzerine 75 m² tabanlı bağ evi veyahut besihane yapmak istedikleri fakat arazinin bulunduğu bölgenin Büyük Ova projesi kapsamında olduğundan, tarımsal niteliği korunacak alan hükmünde olduğu için imar planlarının uygulanmasında hukuki bir altyapının olmadığından bahsedilmekte olup; başvurulan arazilerin de içerisinde olduğu tarımsal niteliği korunacak alan niteliğinde olan bölgedeki 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Türkiye Diyanet Vakfı Uşak Şubesi'nin; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 780 ada 17 numaralı parselde resmi kurum alanı (Kur'an Kursu) yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 16.04.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararına istinaden; Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 371-372 sayılı kararları ile planları onaylanan Uşak İli, Merkez, Mende Köyü 181 ada 12 numaralı parselde bulunan Mezarlık Alanın imar planı plan notlarında değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 30/07/2015 tarih 2558 sayılı kararına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kalfa Mahallesi 196 ada 2 numaralı parseldeki tescilli taşınmazın imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Uşak İli, Merkez, Karaağaç Mahallesi 741 adada ada ayrım çizgisinin yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan Millet bahçesinin plan notlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Uşak İli, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 4680 ada 1 parsel 4681 ada 3 ve 4 parsel 4682 ada 1 numaralı parsellerdeki ada kenar çizgisinin parsel sınırlarıyla uyumlu hale getirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 02/05/2024 tarih ve 107 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Vahdet YAVUZ'un, İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi 264 ada 2 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptali talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 02/05/2024 tarih ve 108 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 39-40 sayılı kararı ile onaylanan, Sefa GÜNAY ve Osman AYDOĞAN’ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 5412 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 109 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 49.Bölge olarak bilinen alanda düzenleme yapılmasına yönelik 07/02/2024 tarih ve 59 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mehmet Ali KARA tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 9 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Ahmet Remzi CANBAZ'ın, İlimiz Merkez, Muharremşah Mahallesi 300 ada 7 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptali talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarih ve 106 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesinde, 04/10/2023 tarih 310 sayılı BMK ile onaylanan plan değişikliğinde belirlenen plan notlarına madde eklenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması
15.Belediye Meclisinin 06/03/2024 tarih ve 73 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/02/2024 tarih 7845 ve 7863 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 97 ada 515, 321 ve 489 numaralı parsellerdeki tescilli taşınmazların koruma alanının imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 06.03.2024 tarih ve 69 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 164 ada 27, 19, 17, 9, 10 ve 11 numaralı taşınmazların bulunduğu alanda karayolu koruma kuşağı ve ada kenarlarında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 02/05/2024 tarih ve 111 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/02/2024 tarih 7842 ve 7843 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 782 ada 35 numaralı parsel ve Küme Mahallesi, 1105 ada 38 numaralı parsellerin  koruma alanının imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 370 ada 17 numaralı parselin Mahkeme kararına istinaden plansız bırakılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 370 ada 17 numaralı parselin Mahkeme kararına istinaden plansız bırakılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 286 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;  Atatürk Mahallesi yaklaşık 0,8 hektar alanda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 286 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen;  Atatürk Mahallesi yaklaşık 0,8 hektar alanda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

22.Belediye Meclisinin 06.03.2024 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 06.03.2024 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması
24.Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 77 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Merkez, Elmalıdere Mahallesi 782 ada 37 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 02.05.2024  tarih ve 116 sayılı,  03.05.2024 tarih ve 129 sayılı kararı ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ücret tarifelerinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Atapark  Meydanı  ve  Cumhuriyet Mahallesi 2. Sigorta Caddesi No:13  adresinde bulunan pazar yerinden alınacak  otopark  ücretinin görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediyemiz mücavir alanı içersinde bulunan iş yerlerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken alınan, iş yeri açma izin ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediyemize ait 2024 yılında uygulanan ücret tarifesine yeni eklenecek kalemlere ait ücretlerin belirlenmesi ve uygulanan ücret kalemlerinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması
29.Dokur evi (Halı, Kilim, Deri ve Tekstil) biriminin İktisadi ve Sosyal Bütçe İçi İşletmesine alınması ve uygulanacak fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
30.Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün taleplerine istinaden Atapark Meydanı 54/B ve Kurtuluş Mahallesi Enstitü Sokak No:5 adresinde bulunan kafeteryaların İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesine alınması ve Bütçe içi işletmelerde satılacak olan yumurta fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
31.Mülkiyeti  Belediyemize  ait,  Uşak  Merkez  Yeşil  Karaağaç  Mahallesi  Palamutluk Mevkii 185 ada 57 parsel de kayıtlı 24898,49 m² Tarla vasıflı taşınmaz ile Uşak Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi Kalemoğlu Mevkii 257 ada 1 parsel de kayıtlı 61505,81 m² Tarla vasıflı taşınmaz , 2886 Sayılı D.İ.K.' nun 45inci maddesine göre, Jeotermal akışkan ile ısıtılan Sera yapılması ve işletilmesi için 29 (Yirmidokuz) yıllığına  sınırlı ayni hak tesisi olarak ihale edilmesi, İlgili  iş  ve  işlemlerin  yürütülebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinin elektronik ücret toplama ve araç takip  sistemi  çalışmalarında  ödeme,  hakediş,  yaptırım  vb.  konularda  düzenli  bir  çalışma yapılabilmesi   için   Uşak Belediye Başkanlığı Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi Uygulama Yönergesinin görüşülerek karara bağlanması.
33.Uşak Belediyesi Ticari Taksilerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Ticari Taksi Çalıştırma Hakkını Elde Etme bölümündeki 5. maddesi B fıkrası: "B-İlk defa Ticari taksi durağı talebinde bulunanların talepleri veya ihtiyaca göre Belediye Trafik Komisyonunca mevcut duraklara ilave verilmesi ya da yeni bir durak açılması kararlaştırılır,  araç  sayıları  belirlenir  ise;  Belediye  Encümeni  ihale  yolu  ile  yeni  ilaveler yapabilecektir. ..." uyarınca ilimiz Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklarda faaliyetlerini yürüten işletmelerin ulaşım ve erişimlerinin daha sağlıklı olabilmesi için bu mevkiide uygun görülen alanda, yeni belediye hizmet binası civarı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kalan alanda ticari taksi durağı yeri belirlenmesi ile 5393 sayılı Kanun'da gösterilen usuller ile 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 10 yıl süre ile ticari taksi plakalarının kiraya verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
34.Mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şifa Sokak No:12 adresinde Hasibe Mazhar Sağlık Ocağı olarak hizmet vermektedir. Uşak Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 385 sayılı kararı ile Hasibe Mazhar Sağlık Ocağına 10 (On) yıllığına ücretsiz olarak Uşak Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği, Bu tahsis kararına istinaden ekte bulunan protokol ile tahsisin süresinin 10 (On) yıl olduğu, 03.08.2010 tarihinde başlayıp 02.08.2020 tarihinde sona ereceği ve tahsis için bedel ödenmeyeceği imza altına alındığı, Tahsis süresi içerisinde 2017 yılında alınan  90 sayılı meclis kararında, ilk alınan meclis kararına ve devamında yapılan protokole atıfta bulunmadığı ve belediyemiz iş ve işlemlerinde  tereddüde  sebep  olduğundan,  17.11.2020  tarih  ve  272  Sayılı  Meclis Kararında, ilk Meclis Kararını (03.08.2010/385) kabul etmesi sebebiyle; 05.01.2017 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararının iptali konusunun görüşülerek karara bağlanması.
35.Şehrimiz genelinde uygulanmak istenen pergolaların/sundurmaların şekil, biçim, renk, doku ve yapı malzemesi gibi özelliklerinin görüşülerek karara bağlanması.
36.Münih  Ludwig  Maximilian  Üniversitesi'nin 21.06.2024-24.06.2024 tarihleri arasında yapılacak olan "Bavyera'ya İşçi Göçünün 62.Yılı ve Bavyeralı Uşaklılar" konulu panele ve programa katılmak üzere Belediye Başkanı,  Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyet davet edilmişlerdir. Program ve panele katılmak üzere, Belediye Başkanı,  Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi,  harcırah  ve  masraflarının  karşılanması  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
37. Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
38.23 Haziran 1961 tarih ve 11785 sayılı Resmi Gazetede Kamu Yararına Dernek olduğu belirtilen  Türk  Anneler  Derneği  Uşak  Şubesi  1986  yılından  itibaren  halkımıza  hizmet verdiği, Dernek ile belediyemiz arasında ortak proje geliştirilerek, Ana olan kadının maddi  ve  manevi  yönden  kalkındırılması  ve  eğitilerek  aydınlatılması  sureti  ile çocuğun, Atatürk İlke ve İnklaplarına bağlı topluma yararlı üretken ve mutlu birer vatandaş olarak yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garaj İçi Sokak No:6/A adresinde bulunan iş yerinin ortak proje kapsamında kullanılması, bakımı, onarımı ve genel giderlerin Uşak belediyesi  tarafından karşılanması, Uşak belediyesi ile Türk Anneler Derneği  Uşak  Şubesi  ile  protokol  yapılmak  üzere,  belediye  başkanına  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
39.Toplumumuzda  son  zamanlarda  sıklıkla  görülen,  Çölyak  Hastalığı  sebebi  ile çocuklarımız  ve  gençlerimiz  gıda  ürünlerine  ulaşmakta  sıkıntılar  yaşandığı, Belediyemiz ve Çölyak PKU El Ele Derneği iş birliğinde bu hastalığı olan kişilerin birlik ve beraberliğini artırmak ihtiyaç duydukları besinlere ulaşmalarını sağlamak ve bu hastalığa farkındalığı artırmak için İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:3 B Blok 1 B.B. Numaralı işyerinin ortak proje kapsamında kullanılması, bakımı, onarımı ve genel giderlerin Uşak belediyesi   tarafından  karşılanması,  Uşak  belediyesi  ile  Çölyak  PKU  El  Ele  Derneği ile protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
41.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde elektronik ücret toplama sistemi  çalışmaları  kapsamında  Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
42.Uşak Belediyesine bağışlanan 8961020852 Vergi kimlik numaralı Uşak Sosyal Tesisler San.ve Tic.Ltd.Şti.nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Özkan YALIM’ın görevlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
43.Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen Genç Kuşak Birim Yönetmeliğinin iptali konusunun görüşülerek karara bağlanması.
44.Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki teminat miktarının işyerinin 1 (Bir) yıllık kira bedelinden az olmamak üzere belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 04.06.2024 Tarih 154-155 Sayılı BMK 04.06.2024 Tarih 152-153 Sayılı BMK 04.06.2024 Tarih ve 149-150 Sayılı BMK 04.06.2024 Tarih 146 Sayılı BMK 04.06.2024 Tarih 147 Sayılı BMK
04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı