Meclis Karar Özetleri

04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

405
10-08-2020

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.08.2020         SALI                 15.00             2020               6                   1        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı V. Gökhan YALÇIN: Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Züleyha YILDIRIM, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ,  Nurten BAKIR,  Himmet DUYGU,  Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL.

GÜNDEM:

1.2020 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi 132 ada 1 ve 134 ada 46 numaralı parsellerde imar planı ve imar uygulaması uyumsuzluğunun giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi.
3.İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde 1/5000 ölçekli onaylı nazım imar planında sayısallaştırma sırasında sehven yeşil alan olarak çizilen; 1987 yılından beri konut alanı olarak planlanmış ve üzerinde yapılar bulunan alanlarda düzenleme yapılması konusunun görüşülmesi.
4.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi Kasapoğlu Deresi ve çevresinde plan revizyonu yapılması konusunun görüşülmesi.
5.İmren BÜTÜN vekili Emre BÜTÜN'ün İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 146 ada 39, 40, 41 42, 43, 44 ve 93 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 139 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karakuyu Mahallesi, K22C13D3A ve K22C13D3B paftalarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında bulunan "TP ile gösterilen yapı adalarında yapılaşmalar, Belediyenin uygun göreceği tip projeye esas olarak gerçekleştirilecektir."  ibaresinin düzenlenmesi ve 104, 105, 106, 107, 108, 108, 109, 110, 138, 139 ve 140 numaralı adaların yapılaşma koşullarının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 141 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22C14A4A paftada, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1017, 1021, 1168, 1169, 1019, 1018 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan sayısallaştırma sırasında sehven farklı yazılan yapılaşma koşullarının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 88 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22C09B ve K22C09C paftalarda, 4677 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda imar adasının ve servis yolunun düzenlemesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 88 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22C09B4C ve K22C09C1B paftalarda, 4677 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda imar adasının ve servis yolunun düzenlemesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

10.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 389 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C13B paftada, 149 ada 17 ve 647 ada 5 numaralı parsellerde ilave imar planı yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 389 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C13B4A paftada, 149 ada 17 ve 647 ada 5 numaralı parsellerde ilave imar planı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesinde bulunan 1.Pırlanta sokağın geniş ve uzun bir yol olmasından dolayı Pırlanta Caddesi olarak değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.(İlave Madde 1): Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, yazı ekindeki (I) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (II) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
14.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 109 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1184 ada 15 numaralı parselde otopark alanı olan yerin sayısallaştırma sırasında sehven konut alanı yapıldığı tespit edilmiş olup hatanın düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Halil İbrahim GÜVEN tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
15.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 110 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, yürürlükte olan Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının adabazı uygulaması ile ilgili olan maddesinin iptaline yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR, Hasan Demir GEDİK ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan itirazların  görüşülerek karara bağlanması.
16.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 122 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı parselin 01/08/2019 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın iptal edilmesine askı süresi içerisinde; Mahir TÜRKMEN tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 121 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 28 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/12/2019-5573 sayılı kararına istinaden, parsel üzerinde bulunan korunması gerekli yapının tescilli bina olarak, bina dışında kalan alanın ise tescilli parsel olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Necmi SİRGELİ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih 115 ve 116 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselin ayrık nizam 5 kat yapı düzeni ve TAKS=0.40 KAKS=2.00 yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih 113 ve 114 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, Demetevler Mevkii olarak bilinen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Durmuş Ali TAŞKAN ve Emin ACAR tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 123 ve 124 sayılı kararları ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 201 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 202 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 208 ada 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 209 ada 1 parsel, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 159 ada 1 parsel ve 165 ada 1, 2, 3 parseller ile Hacıkadem Mahallesi, 268, 269, 752, 757 parseller ve orman olarak tahsisli 617.267 metrekare büyüklüğündeki alandan oluşan taşınmazlarda yapılara uygun kat yükseklikleri, yapılaşma koşulları, ada şekilleri ve imar yollarında değişiklikler yapılarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar ilave plan ve revizyonuna askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 9): İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4125 adada imar uygulaması ve plan uyumsuzluğunun giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 10):  Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 111 ve 112 sayılı  kararları ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde ticaret ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 11): İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesinde yaklaşık 23,7 hektar alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi uyarınca 15.04.2020 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni plan değişikliğine uygun olarak plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 12): Ulubey ilçesinde bulunan dünyanın en büyük 2. kanyonu olan Ulubey Kanyonlarının tanıtılması ve turizmin geliştirilmesi kapsamında, özellikle ilkbahar aylarından itibaren artan ilçe nüfusunun sonucu olarak ortaya çıkması muhtemel yangınlardan korunmak ve yangınlarla etkili şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla Ulubey Belediyesinin İtfaiye aracı ihtiyacının Uşak Belediyesi envanterinde atıl durumda bulunan 64 AE 721 plakalı 1998 model Ford Cargo itfaiye aracının Ulubey Belediyesine devredilmesi ve Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a bu konuda düzenlenecek protokol, sözleşme v.b. devir evraklarına imza yetkisinin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2020 yılı Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin  okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi 132 ada 1 ve 134 ada 46 numaralı parsellerde imar planı ve imar uygulaması uyumsuzluğunun giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi 132 ada 1 ve 134 ada 46 numaralı parsellerde imar planı ve imar uygulaması uyumsuzluğunun giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
3.İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde 1/5000 ölçekli onaylı nazım imar planında sayısallaştırma sırasında sehven yeşil alan olarak çizilen; 1987 yılından beri konut alanı olarak planlanmış ve üzerinde yapılar bulunan alanlarda düzenleme yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde 1/5000 ölçekli onaylı nazım imar planında sayısallaştırma sırasında sehven yeşil alan olarak çizilen; 1987 yılından beri konut alanı olarak planlanmış ve üzerinde yapılar bulunan alanlarda düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi Kasapoğlu Deresi ve çevresinde plan revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi Kasapoğlu Deresi ve çevresinde plan revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.İmren BÜTÜN vekili Emre BÜTÜN'ün İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 146 ada 39, 40, 41 42, 43, 44 ve 93 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmren BÜTÜN vekili Emre BÜTÜN'ün İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 146 ada 39, 40, 41 42, 43, 44 ve 93 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 139 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karakuyu Mahallesi, K22C13D3A ve K22C13D3B paftalarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında bulunan "TP ile gösterilen yapı adalarında yapılaşmalar, Belediyenin uygun göreceği tip projeye esas olarak gerçekleştirilecektir."  ibaresinin düzenlenmesi ve 104, 105, 106, 107, 108, 108, 109, 110, 138, 139 ve 140 numaralı adaların yapılaşma koşullarının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karakuyu Mahallesi, K22C13D3A ve K22C13D3B paftalarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında bulunan "TP ile gösterilen yapı adalarında yapılaşmalar, Belediyenin uygun göreceği tip projeye esas olarak gerçekleştirilecektir."  ibaresinin düzenlenmesi ve 104, 105, 106, 107, 108, 108, 109, 110, 138, 139 ve 140 numaralı adaların yapılaşma koşullarının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 141 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22C14A4A paftada, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1017, 1021, 1168, 1169, 1019, 1018 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan sayısallaştırma sırasında sehven farklı yazılan yapılaşma koşullarının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22C14A4A paftada, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1017, 1021, 1168, 1169, 1019, 1018 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan sayısallaştırma sırasında sehven farklı yazılan yapılaşma koşullarının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 88 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22C09B ve K22C09C paftalarda, 4677 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda imar adasının ve servis yolunun düzenlemesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22C09B ve K22C09C paftalarda, 4677 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda imar adasının ve servis yolunun düzenlemesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 88 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22C09B4C ve K22C09C1B paftalarda, 4677 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda imar adasının ve servis yolunun düzenlemesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22C09B4C ve K22C09C1B paftalarda, 4677 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda imar adasının ve servis yolunun düzenlemesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 389 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C13B paftada, 149 ada 17 ve 647 ada 5 numaralı parsellerde ilave imar planı yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C13B paftada, 149 ada 17 ve 647 ada 5 numaralı parsellerde ilave imar planı yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 389 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C13B4A paftada, 149 ada 17 ve 647 ada 5 numaralı parsellerde ilave imar planı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C13B4A paftada, 149 ada 17 ve 647 ada 5 numaralı parsellerde ilave imar planı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesinde bulunan 1.Pırlanta sokağın geniş ve uzun bir yol olmasından dolayı Pırlanta Caddesi olarak değiştirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesinde bulunan 1.Pırlanta sokağın geniş ve uzun bir yol olmasından dolayı Pırlanta Caddesi olarak değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.(İlave Madde 1): Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, yazı ekindeki (I) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (II) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde boş-dolu memur kadro derece değişikliği norma kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (I) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (II) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin kabul  edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ,  Nurten BAKIR,  Himmet DUYGU,  Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin  6 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 109 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1184 ada 15 numaralı parselde otopark alanı olan yerin sayısallaştırma sırasında sehven konut alanı yapıldığı tespit edilmiş olup hatanın düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Halil İbrahim GÜVEN tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 109 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1184 ada 15 numaralı parselde otopark alanı olan yerin sayısallaştırma sırasında sehven konut alanı yapıldığı tespit edilmiş olup hatanın düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Halil İbrahim GÜVEN tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 110 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, yürürlükte olan Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının adabazı uygulaması ile ilgili olan maddesinin iptaline yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR, Hasan Demir GEDİK ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan itirazlar  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 110 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, yürürlükte olan Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının adabazı uygulaması ile ilgili olan maddesinin iptaline yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR, Hasan Demir GEDİK ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 122 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı parselin 01/08/2019 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın iptal edilmesine askı süresi içerisinde; Mahir TÜRKMEN tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 122 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, İkisaray Köyü, 149 ada 23 numaralı parselin 01/08/2019 tarih ve 283 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın iptal edilmesine askı süresi içerisinde; Mahir TÜRKMEN tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 121 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 28 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/12/2019-5573 sayılı kararına istinaden, parsel üzerinde bulunan korunması gerekli yapının tescilli bina olarak, bina dışında kalan alanın ise tescilli parsel olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Necmi SİRGELİ tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 121 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 28 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/12/2019-5573 sayılı kararına istinaden, parsel üzerinde bulunan korunması gerekli yapının tescilli bina olarak, bina dışında kalan alanın ise tescilli parsel olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Necmi SİRGELİ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih 115 ve 116 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselin ayrık nizam 5 kat yapı düzeni ve TAKS=0.40 KAKS=2.00 yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih 115 ve 116 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2328 ada 1 numaralı parselin ayrık nizam 5 kat yapı düzeni ve TAKS=0.40 KAKS=2.00 yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği  tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
19.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih 113 ve 114 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, Demetevler Mevkii olarak bilinen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Durmuş Ali TAŞKAN ve Emin ACAR tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih 113 ve 114 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, Demetevler Mevkii olarak bilinen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Durmuş Ali TAŞKAN ve Emin ACAR tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 123 ve 124 sayılı kararları ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 201 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 202 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 208 ada 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 209 ada 1 parsel, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 159 ada 1 parsel ve 165 ada 1, 2, 3 parseller ile Hacıkadem Mahallesi, 268, 269, 752, 757 parseller ve orman olarak tahsisli 617.267 metrekare büyüklüğündeki alandan oluşan taşınmazlarda yapılara uygun kat yükseklikleri, yapılaşma koşulları, ada şekilleri ve imar yollarında değişiklikler yapılarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar ilave plan ve revizyonuna askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 123 ve 124 sayılı kararları ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 201 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 202 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 208 ada 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 209 ada 1 parsel, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 159 ada 1 parsel ve 165 ada 1, 2, 3 parseller ile Hacıkadem Mahallesi, 268, 269, 752, 757 parseller ve orman olarak tahsisli 617.267 metrekare büyüklüğündeki alandan oluşan taşınmazlarda yapılara uygun kat yükseklikleri, yapılaşma koşulları, ada şekilleri ve imar yollarında değişiklikler yapılarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar ilave plan ve revizyonuna askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.(İlave Madde 9): İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4125 adada imar uygulaması ve plan uyumsuzluğunun giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4125 adada imar uygulaması ve plan uyumsuzluğunun giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.(İlave Madde 10):  Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 111 ve 112 sayılı  kararları ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde ticaret ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.06.2020 tarih 111 ve 112 sayılı  kararları ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2751 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde ticaret ve park alanlarında düzenleme yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde  TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
23.(İlave Madde 11): İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesinde yaklaşık 23,7 hektar alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi uyarınca 15.04.2020 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni plan değişikliğine uygun olarak plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesinde yaklaşık 23,7 hektar alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi uyarınca 15.04.2020 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni plan değişikliğine uygun olarak plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.(İlave Madde 12): Ulubey ilçesinde bulunan dünyanın en büyük 2. kanyonu olan Ulubey Kanyonlarının tanıtılması ve turizmin geliştirilmesi kapsamında, özellikle ilkbahar aylarından itibaren artan ilçe nüfusunun sonucu olarak ortaya çıkması muhtemel yangınlardan korunmak ve yangınlarla etkili şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla Ulubey Belediyesinin İtfaiye aracı ihtiyacının Uşak Belediyesi envanterinde atıl durumda bulunan 64 AE 721 plakalı 1998 model Ford Cargo itfaiye aracının Ulubey Belediyesine devredilmesi ve Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a bu konuda düzenlenecek protokol, sözleşme v.b. devir evraklarına imza yetkisinin verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ulubey ilçesinde bulunan dünyanın en büyük 2. kanyonu olan Ulubey Kanyonlarının tanıtılması ve turizmin geliştirilmesi kapsamında, özellikle ilkbahar aylarından itibaren artan ilçe nüfusunun sonucu olarak ortaya çıkması muhtemel yangınlardan korunmak ve yangınlarla etkili şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla Ulubey Belediyesinin İtfaiye aracı ihtiyacının Uşak Belediyesi envanterinde atıl durumda bulunan 64 AE 721 plakalı 1998 model Ford Cargo itfaiye aracının Ulubey Belediyesine devredilmesi ve Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a bu konuda düzenlenecek protokol, sözleşme v.b. devir evraklarına imza yetkisinin verilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2020  Eylül ayı Meclis Toplantısının 02.09.2020 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı V. Gökhan YALÇIN; 2020 Ağustos ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.          Gökhan YALÇIN                Yusuf AKCAN              İbrahim TÜRKSOY
       Belediye Başkanı V.                   Katip                             Katip
         (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Mülkiyeti Belediyemize ait, (30) Adet Taşınmazın Satış İhale İlanı Uşak Belediyesi'nden Engel Tanımayan Proje Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE BORDÜR ALIMI DOĞRUDAN TEMİN SONUCU 01.10.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (12) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.10.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.08.2020