Meclis Karar Özetleri

06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

268
12-06-2024

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ                 GÜNÜ               SAATİ            DÖNEM      TOPLANTI      BİRLEŞİM       OTURUM
06.06.2024        PERŞEMBE           16.00                2024                6                      3                       1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Özkan YALIM,  Üyeler; Mehmet Akif ŞANLI, Çağlar SAMANCI, Halil ARSLAN, Reyhan AYDIN, Mehmet KARAKOÇ, Yüksel DOĞAN, Uğur ALBAYRAK, Ozan BAYIK, Ayşe AYAZ, Tolga PİRİNÇCİ, Özhan ÖZGÖBEK, Devrim ALKAN, İsmail ASAR, Hatice TEREKECİ ÖZKAN, Mustafa ARSLAN, Muharrem Emre KARSLI, Mustafa GÜREL, Ahmet TOKAT, Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR, Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ,  Mehmet ALEV. 

GÜNDEM:

38.23 Haziran 1961 tarih ve 11785 sayılı Resmi Gazetede Kamu Yararına Dernek olduğu belirtilen  Türk  Anneler  Derneği  Uşak  Şubesi  1986  yılından  itibaren  halkımıza  hizmet verdiği, Dernek ile belediyemiz arasında ortak proje geliştirilerek, Ana olan kadının maddi  ve  manevi  yönden  kalkındırılması  ve  eğitilerek  aydınlatılması  sureti  ile çocuğun, Atatürk İlke ve İnklaplarına bağlı topluma yararlı üretken ve mutlu birer vatandaş olarak yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garaj İçi Sokak No:6/A adresinde bulunan iş yerinin ortak proje kapsamında kullanılması, bakımı, onarımı ve genel giderlerin Uşak belediyesi  tarafından karşılanması, Uşak belediyesi ile Türk Anneler Derneği  Uşak  Şubesi  ile  protokol  yapılmak  üzere,  belediye  başkanına  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
39.Toplumumuzda  son  zamanlarda  sıklıkla  görülen,  Çölyak  Hastalığı  sebebi  ile çocuklarımız  ve  gençlerimiz  gıda  ürünlerine  ulaşmakta  sıkıntılar  yaşandığı, Belediyemiz ve Çölyak PKU El Ele Derneği iş birliğinde bu hastalığı olan kişilerin birlik ve beraberliğini artırmak ihtiyaç duydukları besinlere ulaşmalarını sağlamak ve bu hastalığa farkındalığı artırmak için İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:3 B Blok 1 B.B. Numaralı işyerinin ortak proje kapsamında kullanılması, bakımı, onarımı ve genel giderlerin Uşak belediyesi   tarafından  karşılanması,  Uşak  belediyesi  ile  Çölyak  PKU  El  Ele  Derneği ile protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
41.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde elektronik ücret toplama sistemi  çalışmaları  kapsamında  Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
42.Uşak Belediyesine bağışlanan 8961020852 Vergi kimlik numaralı Uşak Sosyal Tesisler San.ve Tic.Ltd.Şti.nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Özkan YALIM’ın görevlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
43.Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen Genç Kuşak Birimi Yönetmeliğinin iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
44.Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun gereği toptancı halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat miktarının işyerinin 1 (Bir) yıllık kira bedelinden az olmamak üzere belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
45.(İlave Madde 1) : Belediyemize ait Bölme Mahallesinde bulunan kantar ve ürün eleme tesisine araç tartımı ve ürün elemesi için gelecek araçların tartım ve ürün eleme ücretlerinin 2024 yılı Gelir ve Harç Tarifesine eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
46.(İlave Madde 2) : Kurtuluş Mahallesi Enstitü Sokak No:5 adresinde hizmet veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğinin iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
47.(İlave Madde 3) : Belediyemize ait Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu No:67'de bulunan binamıza hafta içi hizmet verecek şekilde, 3 - 6 yaş aralığı çocuklara Gündüz Bakım Evi yapılması planlandığı,  Söz konusu Gündüz Bakım Evinin işlemlerinin yürütülebilmesi için ilgili kurumlar ve vakıflardan gerekli izinlerin alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
48.(İlave Madde 4) : Şehrimizin zengin tarihini, kültürel mirasını, köklü geçmişini ve çağdaş vizyonunu daha iyi yansıtmak adına Uşak Belediyesi Logosunun yeniden tasarlanan hali ile kullanılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
49.(İlave Madde 5) : Belediye Meclisinin 02.05.2024  tarih  ve  117  sayılı  kararı  ile  Belediye  Plan  ve  Bütçe  Komisyonuna  havale edilen  Uşak  Belediyesi  Özel  Servis  Araçlarının  Çalışma  Usul ve Esasları Yönetmeliği kapsamında mülkiyetinde bulunan araçlarla kendi personelini Belediye mücavir alan sınırları dahilinde taşıyan her türlü gerçek ve tüzel kişi ile kamu kurum ve kuruluşlardan şirket servisi araçlarından ilk defa güzergah belgesi için başvuranlardan ve şirket servisi aracı yıllık vize ücreti fiyat tarifesi ücret kalemlerinin güncellenmesi hususunda Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonlarında Yönetmelik değişikliği yapıldıktan sonra fiyatlandırma yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
50.(İlave Madde 6) : Park isimlerinin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
51.(İlave Madde 7) : Recep KARAGÖZ ve müştereklerinin; Uşak İli, Merkez Cumhuriyet Mahallesi 4793 ada, 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
52.(İlave Madde 8): Belediye  Meclisinin  07.02.2024  tarih  ve  48  sayılı  kararı  ile  Belediye  Plan  ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen; Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinde ve Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu arasındaki kısa mesafe karşılıklı binişlerdeki halk otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

38.23 Haziran 1961 tarih ve 11785 sayılı Resmi Gazetede Kamu Yararına Dernek olduğu belirtilen  Türk  Anneler  Derneği  Uşak  Şubesi  1986  yılından  itibaren  halkımıza  hizmet verdiği, Dernek ile belediyemiz arasında ortak proje geliştirilerek, Ana olan kadının maddi  ve  manevi  yönden  kalkındırılması  ve  eğitilerek  aydınlatılması  sureti  ile çocuğun, Atatürk İlke ve İnklaplarına bağlı topluma yararlı üretken ve mutlu birer vatandaş olarak yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garaj İçi Sokak No:6/A adresinde bulunan iş yerinin ortak proje kapsamında kullanılması, bakımı, onarımı ve genel giderlerin Uşak belediyesi  tarafından karşılanması, Uşak belediyesi ile Türk Anneler Derneği  Uşak  Şubesi  ile  protokol  yapılmak  üzere,  belediye  başkanına  yetki  verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 23 Haziran 1961 tarih ve 11785 sayılı Resmi Gazetede Kamu Yararına Dernek olduğu belirtilen  Türk  Anneler  Derneği  Uşak  Şubesi  1986  yılından  itibaren  halkımıza  hizmet verdiği, Dernek ile belediyemiz arasında ortak proje geliştirilerek, Ana olan kadının maddi  ve  manevi  yönden  kalkındırılması  ve  eğitilerek  aydınlatılması  sureti  ile çocuğun, Atatürk İlke ve İnklaplarına bağlı topluma yararlı üretken ve mutlu birer vatandaş olarak yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garaj İçi Sokak No:6/A adresinde bulunan iş yerinin ortak proje kapsamında kullanılması, bakımı, onarımı ve genel giderlerin Uşak belediyesi  tarafından karşılanması, Uşak belediyesi ile Türk Anneler Derneği  Uşak  Şubesi  ile  protokol  yapılmak  üzere,  belediye  başkanına  yetki  verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM ve Beytullah GÜNDÜZ’ün 8 ret, Mehmet ALEV’in 1 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
39.Toplumumuzda  son  zamanlarda  sıklıkla  görülen,  Çölyak  Hastalığı  sebebi  ile çocuklarımız  ve  gençlerimiz  gıda  ürünlerine  ulaşmakta  sıkıntılar  yaşandığı, Belediyemiz ve Çölyak PKU El Ele Derneği iş birliğinde bu hastalığı olan kişilerin birlik ve beraberliğini artırmak ihtiyaç duydukları besinlere ulaşmalarını sağlamak ve bu hastalığa farkındalığı artırmak için İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:3 B Blok 1 B.B. Numaralı işyerinin ortak proje kapsamında kullanılması, bakımı, onarımı ve genel giderlerin Uşak belediyesi   tarafından  karşılanması,  Uşak  belediyesi  ile  Çölyak  PKU  El  Ele  Derneği ile protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Toplumumuzda  son  zamanlarda  sıklıkla  görülen,  Çölyak  Hastalığı  sebebi  ile çocuklarımız  ve  gençlerimiz  gıda  ürünlerine  ulaşmakta  sıkıntılar  yaşandığı, Belediyemiz ve Çölyak PKU El Ele Derneği iş birliğinde bu hastalığı olan kişilerin birlik ve beraberliğini artırmak ihtiyaç duydukları besinlere ulaşmalarını sağlamak ve bu hastalığa farkındalığı artırmak için İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:3 B Blok 1 B.B. Numaralı işyerinin Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Mehmet KARAKOÇ’un sözlü önerisi doğrultusunda zemin kat 10 ve 11 nolu bağımsız bölümler olarak düzeltilerek ortak proje kapsamında kullanılması, bakımı, onarımı ve genel giderlerin Uşak belediyesi   tarafından  karşılanması,  Uşak  belediyesi  ile  Çölyak  PKU  El  Ele  Derneği ile protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
40.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM ve Beytullah GÜNDÜZ’ün 7 ret, Mehmet ALEV’in 1 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Nuri DEMİR oy kullanmamıştır.)
41.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde elektronik ücret toplama sistemi  çalışmaları  kapsamında  Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde elektronik ücret toplama sistemi  çalışmaları  kapsamında  Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
42.Uşak Belediyesine bağışlanan 8961020852 Vergi kimlik numaralı Uşak Sosyal Tesisler San.ve Tic.Ltd.Şti.nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Özkan YALIM’ın görevlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesine bağışlanan 8961020852 Vergi kimlik numaralı Uşak Sosyal Tesisler San.ve Tic.Ltd.Şti.nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Özkan YALIM’ın görevlendirilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM ve Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 ret oylarına karşılık 20 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
43.Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen Genç Kuşak Birimi Yönetmeliğinin iptal edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen Genç Kuşak Birimi Yönetmeliğinin iptal edilmesi  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM ve Beytullah GÜNDÜZ’ün 8 ret, Mehmet ALEV’in 1 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
44.Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun gereği toptancı halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat miktarının işyerinin 1 (Bir) yıllık kira bedelinden az olmamak üzere belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun gereği toptancı halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat miktarının işyerinin 1 (Bir) yıllık kira bedelinden az olmamak üzere belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
45.(İlave Madde 1) : Belediyemize ait Bölme Mahallesinde bulunan kantar ve ürün eleme tesisine araç tartımı ve ürün elemesi için gelecek araçların tartım ve ürün eleme ücretlerinin 2024 yılı Gelir ve Harç Tarifesine eklenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize ait Bölme Mahallesinde bulunan kantar ve ürün eleme tesisine araç tartımı ve ürün elemesi için gelecek araçların tartım ve ürün eleme ücretlerinin 2024 yılı Gelir ve Harç Tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
46.(İlave Madde 2) : Kurtuluş Mahallesi Enstitü Sokak No:5 adresinde hizmet veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğinin iptal edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 03.01.2021 tarih ve 33 sayılı Belediye Meclis Kararının ve Meclis Kararı ile kabul edilen Kurtuluş Mahallesi Enstitü Sokak No:5 adresinde hizmet veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM ve Beytullah GÜNDÜZ’ün 8 ret, Mehmet ALEV’in 1 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
47.(İlave Madde 3) : Belediyemize ait Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu No:67'de bulunan binamıza hafta içi hizmet verecek şekilde, 3 - 6 yaş aralığı çocuklara Gündüz Bakım Evi yapılması planlandığı,  Söz konusu Gündüz Bakım Evinin işlemlerinin yürütülebilmesi için ilgili kurumlar ve vakıflardan gerekli izinlerin alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize ait Karaağaç Mahallesi Gediz Uluyolu No:67'de bulunan binamıza hafta içi hizmet verecek şekilde, 3 - 6 yaş aralığı çocuklara Gündüz Bakım Evi yapılması planlandığı,  Söz konusu Gündüz Bakım Evinin işlemlerinin yürütülebilmesi için ilgili kurumlar ve vakıflardan gerekli izinlerin alınması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM ve Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
48.(İlave Madde 4) : Şehrimizin zengin tarihini, kültürel mirasını, köklü geçmişini ve çağdaş vizyonunu daha iyi yansıtmak adına Uşak Belediyesi Logosunun yeniden tasarlanan hali ile kullanılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şehrimizin zengin tarihini, kültürel mirasını, köklü geçmişini ve çağdaş vizyonunu daha iyi yansıtmak adına Uşak Belediyesi Logosunun yeniden tasarlanan hali ile kullanılması konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
49.(İlave Madde 5) : Belediye Meclisinin 02.05.2024  tarih  ve  117  sayılı  kararı  ile  Belediye  Plan  ve  Bütçe  Komisyonuna  havale edilen  Uşak  Belediyesi  Özel  Servis  Araçlarının  Çalışma  Usul ve Esasları Yönetmeliği kapsamında mülkiyetinde bulunan araçlarla kendi personelini Belediye mücavir alan sınırları dahilinde taşıyan her türlü gerçek ve tüzel kişi ile kamu kurum ve kuruluşlardan şirket servisi araçlarından ilk defa güzergah belgesi için başvuranlardan ve şirket servisi aracı yıllık vize ücreti fiyat tarifesi ücret kalemlerinin güncellenmesi hususunda Trafik Komisyonu ve Hukuk Komisyonlarında Yönetmelik değişikliği yapıldıktan sonra fiyatlandırma yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak  Belediyesi  Özel  Servis  Araçlarının  Çalışma  Usul ve Esasları Yönetmeliği kapsamında mülkiyetinde bulunan araçlarla kendi personelini Belediye mücavir alan sınırları dahilinde taşıyan her türlü gerçek ve tüzel kişi ile kamu kurum ve kuruluşlardan şirket servisi araçlarından ilk defa güzergah belgesi için başvuranlardan ve şirket servisi aracı yıllık vize ücreti fiyat tarifesi ücret kalemlerinin güncellenmesi konusunun Trafik Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
50.(İlave Madde 6) : Park isimlerinin değiştirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Park isimlerinin değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM ve Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 ret oylarına karşılık 20 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
51.(İlave Madde 7) : Recep KARAGÖZ ve müştereklerinin; Uşak İli, Merkez Cumhuriyet Mahallesi 4793 ada, 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Recep KARAGÖZ ve müştereklerinin; Uşak İli, Merkez Cumhuriyet Mahallesi 4793 ada, 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
52.(İlave Madde 8): Belediye  Meclisinin  07.02.2024  tarih  ve  48  sayılı  kararı  ile  Belediye  Plan  ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen; Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinde ve Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu arasındaki kısa mesafe karşılıklı binişlerdeki halk otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusu  Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinde ve Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu arasındaki kısa mesafe karşılıklı binişlerdeki halk otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM ve Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 ret oylarına karşılık 20 kabul oyla  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2024  Temmuz  ayı Meclis Toplantısının 02.07.2024 Salı günü saat 13.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Özkan YALIM;  2024 Haziran ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


                   
 Özkan YALIM         Muharrem Emre KARSLI          Devrim ALKAN
 Belediye Başkanı                  Katip                                   Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 12 June, 2024
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı