Meclis Karar Özetleri

17.11.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

313
23-11-2020

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ        GÜNÜ           SAATİ      DÖNEM    TOPLANTI    BİRLEŞİM      OTURUM
17.11.2020          SALI              15.00            2020                9                    2             1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL.

GÜNDEM:

28.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 225 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 6042 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 123 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 321 ada 58 numaralı parselde (eski 3033 parsel) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2021 yılı ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2021 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen ekmeğin gramajının 270 gr. ve ücretinin 1,25 TL olarak belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.(İlave Madde 14): İçişleri Bakanlığı’nın 2018/179 sayılı kararı ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içerisine katılan; Çevre, Hacıkadem, Kalfa, Muharremşah, Bölme, Mahalleleri imar planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 15): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 249 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, 160 ada 1 numaralı parselde eğitim alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
37.(İlave Madde 16): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 249 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, 160 ada 1 numaralı parselde eğitim tesisi alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
38.(İlave Madde 17): Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 180 sayılı kararı ile İmar ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Merkez, M. Akif Ersoy Mahallesi, 810 ada, 2, 16, 17 ve 18 numaralı parsellerde yer alan Hasibe Mazhar Sağlık Ocağı binasının tahsisi konusunun İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
39.(İlave Madde 18): Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz İkisaray mahallesi K22C-10D2 pafta 182 ada 10 parsel, 186 ada 1 parsel ve 181 ada 7 parsel sayılı taşınmaz mallar üzerinde Belediyemiz ve Uşak Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, tarımsal faaliyetlerin uygulanması ve geliştirilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesi gereğince yürütülecek ortak projeler kapsamında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’a yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 2020 yılı Kasım ayı Meclis toplantısının 2. Birleşim 1. Oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre, Hacıkadem, Muharremşah, Kalfa, İkisaray, Yeşilkaraağaç, Kuyucak, Ovademirler ve Bölme mahalleleri plan notlarına “Belirtilmeyen hususlarda Uşak İli uygulama İmar Planı Plan notları geçerlidir.” İbaresinin eklenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

28.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 225 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 6042 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 6042 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
29.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 123 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 321 ada 58 numaralı parselde (eski 3033 parsel) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 321 ada 58 numaralı parselde (eski 3033 parsel) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
30.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: 2021 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 7 ret oylarına karşılık  17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: 

Belediyemizin 2021 yılı Bütçesine ekli 11 maddeden oluşan 510.000.000,00 TL.lik Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle madde madde ad okunarak yapılan açık oylama neticesinde Üyelerden  Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 7 ret oylarına karşılık  17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Belediyemizin 2021 yılı  29 maddelik  510.000.000,00 TL.lik Gider Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonca hazırlandığı şekliyle Müdürlükler bazında ad okunarak yapılan açık oylamasına geçilmiş olup, 29 maddelik 2021 yılı gider bütçesi Üyelerden Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 7 ret oylarına karşılık  17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Belediyemizin 2021  yılı  6 Maddelik 510.000.000,00 TL.lik Gelir Bütçesinin oylamasına geçilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 6 Maddelik Gelir Bütçesi bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 7 ret oylarına karşılık  17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediyemizin 2021 yılı ayrıntılı harcama programının oylamasına geçilmiş olup 4 bölümlük 510.000.000,00 TL.lik ayrıntılı harcama programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 7 ret oylarına karşılık  17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 Belediyemizin 2021 yılı Belediyeye Bağlı İdare ve Birimlerinin Finansman programının oylamasına  geçilmiş olup, 4 bölümlük  510.000.000,00 TL.lik finansman programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 7 ret oylarına karşılık  17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

32.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2021 yılı ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2021 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan  2021 yılı ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 7 ret oylarına karşılık  17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2021 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  2021 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2021 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen ekmeğin gramajının 270 gr. ve ücretinin 1,25 TL olarak belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Halk Ekmek Fırınında üretilen ekmeğin gramajının 270 gr. ve ücretinin 1,25 TL olarak belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 7 ret oylarına karşılık  17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
35.(İlave Madde 14): İçişleri Bakanlığı’nın 2018/179 sayılı kararı ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içerisine katılan; Çevre, Hacıkadem, Kalfa, Muharremşah, Bölme, Mahalleleri imar planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İçişleri Bakanlığı’nın 2018/179 sayılı kararı ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içerisine katılan; Çevre, Hacıkadem, Kalfa, Muharremşah, Bölme, Mahalleleri imar planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Mehmet GÜN oturuma katılmıştır.)

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2020 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2020 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır. 

36.(İlave Madde 15): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 249 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, 160 ada 1 numaralı parselde eğitim alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, 160 ada 1 numaralı parselde eğitim alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
37.(İlave Madde 16): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 249 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, 160 ada 1 numaralı parselde eğitim tesisi alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, 160 ada 1 numaralı parselde eğitim tesisi alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
38.(İlave Madde 17): Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 180 sayılı kararı ile İmar ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Merkez, M. Akif Ersoy Mahallesi, 810 ada, 2, 16, 17 ve 18 numaralı parsellerde yer alan Hasibe Mazhar Sağlık Ocağı binasının tahsisi konusunun İmar Komisyonu Raporu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Merkez, M. Akif Ersoy Mahallesi, 810 ada, 2, 16, 17 ve 18 numaralı parsellerde yer alan Hasibe Mazhar Sağlık Ocağı binasının tahsisi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
39.(İlave Madde 18): Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz İkisaray mahallesi K22C-10D2 pafta 182 ada 10 parsel, 186 ada 1 parsel ve 181 ada 7 parsel sayılı taşınmaz mallar üzerinde Belediyemiz ve Uşak Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, tarımsal faaliyetlerin uygulanması ve geliştirilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesi gereğince yürütülecek ortak projeler kapsamında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’a yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz İkisaray mahallesi K22C-10D2 pafta 182 ada 10 parsel, 186 ada 1 parsel ve 181 ada 7 parsel sayılı taşınmaz mallar üzerinde Belediyemiz ve Uşak Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, tarımsal faaliyetlerin uygulanması ve geliştirilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesi gereğince yürütülecek ortak projeler kapsamında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
40.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 2020 yılı Kasım ayı Meclis toplantısının 2. Birleşim 1. Oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre, Hacıkadem, Muharremşah, Kalfa, İkisaray, Yeşilkaraağaç, Kuyucak, Ovademirler ve Bölme mahalleleri plan notlarına “Belirtilmeyen hususlarda Uşak İli uygulama İmar Planı Plan notları geçerlidir.” İbaresinin eklenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Çevre, Hacıkadem, Muharremşah, Kalfa, İkisaray, Yeşilkaraağaç, Kuyucak, Ovademirler ve Bölme mahalleleri plan notlarına “Belirtilmeyen hususlarda Uşak İli uygulama İmar Planı Plan notları geçerlidir.” İbaresinin eklenmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2020  Aralık ayı Meclis Toplantısının 01.12.2020 Salı günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2020 Kasım ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.    

     
                
Mehmet ÇAKIN                 Regaip Emre HAZAR              Yusuf AKCAN
 Belediye Başkanı                        Katip                                    Katip
(Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SU TASARRUFU İÇİN ANLAMLI PROJE 04.01.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.01.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (13) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.12.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Ödüle Layık Görüldü 01.12.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (1) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira ihale İlanı 02.11.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 17.11.2020