Haberler

İLİMİZDE HALİHAZIR HARİTA ÇALIŞMALARI İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) İLE FOTOGRAMETRİK TEKNİKLER KULLANIL

666
15-06-2023

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından, merkez ve civarını kapsayan alanda planlamaya, altyapıya, CBS ve numarataja altlık oluşturacak meskûn alanlara ait 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli sayısal halihazır haritaların üretimi ve jeodezik ağ tasarımı işi tamamlandı.

Altyapı çalışmaları, mühendislik-mimarlık projeleri, imar planları, parselasyon planları gibi birçok çalışmanın en temel altlığı olan sayısal halihazır haritaların üretimi doğruluk ve hassasiyetle insansız hava aracıyla gerçekleştirildi. 2007 yılından beri yenilenmemiş olan haritalar yenilenerek zaman ve maliyet açısından kamu kaynaklarının doğru, etkin, yerinde ve verimli kullanılması yönünde Belediye’mize ve şehrimize ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacaktır.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Dilek Kaya Cemile Kıyar Akile Güçlü Tenzile Köksal Cemile Açıkgöz Cemile Küplemez Naile Boyacı UŞAK KARAAĞAÇ MAHALLESİ MAHALLE KONAĞINDA KULLANILMAK ÜZERE TATAMİ ALIMI Ovademirler Mahallesi 0 Ada 198, 853, 854, 855, 856, 857 ile 255 Ada 2 nolu Parseller Hakkında HALI SAHADA KULLANILMAK ÜZERE SKORBOARD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN SONUCU
uşak belediyesi hali hazır harita çalışmaları iha insansız hava aracı fotogrametrik teknik