Su Abone İşlemleri Başvuru Rehberi

YENİ ABONELİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Dask ( Deprem Sigortası )
 3. İskân Belgesi ( Yapı Kullanım Belgesi )
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. Abone başvuru sırasında takılı olan sayacın fotoğrafını getirenler aynı gün abonelik işlemlerini tamamlayabilir.
 6. Abonelik başvuru sırasında mülk sahibinin kendisi olması gerekir veya noter onaylı vekaletname ile vekil kişinin olması gerekir.

DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Dask ( Deprem Sigortası )
 3. Kimlik Fotokopisi
 4. Su Abone Numarası
 5. Abonelik işlemleri sırasında mülk sahibinin kendisi veya noter onaylı vekil kişinin olması gerekir.

KİRACI İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Kira Sözleşmesi
 2. Dask ( Deprem Sigortası )
 3. Kimlik Fotokopisi
 4. Su Abone Numarası
 5. Abonelik işlemleri sırasında kiracının kendisi veya noter onaylı vekil kişinin olması gerekir.
 6. Kira sözleşmesi mülk sahibi ile imzalanması gerekmektedir veya noter onaylı vekil kişinin imza atması gerekir.

ŞANTİYE YENİ ABONELİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Tapu Fotokopisi
 2. Yapı Ruhsatı
 3. Kimlik Fotokopisi
 4. Abone başvuru sırasında takılı olan sayacın fotoğrafını getirenler aynı gün abonelik işlemlerini tamamlayabilir.
 5. Abonelik işlemleri sırasında mülk sahibinin kendisi veya noter onaylı vekil kişinin olması gerekir, şantiye şirket adına ise şirket yetkilisinin olması gerekir.

İMAR AFFINDAN FAYDALANAN VATANDAŞLARIN ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Yapı Kayıt Belgesi
 2. Tapu Fotokopisi
 3. Emlak Raiç Bedeli
 4. Numarataj Adres Bilgisi
 5. Dask ( Deprem Sigortası )
 6. Kimlik Fotokopisi
 7. E-Devlet Başvuru Formu
 8. Ev’in Fotoğrafı
 9. Mülk sahibi kendisi başvuru yapmalıdır.