Nikah İşlemleri Başvuru Rehberi

Nikâh İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

1- 4’ er adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

2- T.C.Kimlik kartının aslı 

(Resimsiz, soğuk damgasız, kimlik nosuz, yıpranmış ve on yılı geçmiş kimlikler kabul edilmez.)

NOT: Çiftlerin Müracaata birlikte gelmeleri zorunludur.

İlk Başvuru

Gerekli belgeleri tamamlayan çiftler Evlendirme Memurluğuna birlikte başvuru yaparlar. Başvurusu kabul edilen çiftlere Sağlık Raporu Formu düzenlenerek bağlı bulundukları Aile Hekimlerinden birine yönlendirilirler. Sağlık Raporu Formları aile hekimliği tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra onaylanır. Tüm işlemleri bittikten sonra nikâh günü verilir.

Not: Sağlık Ocakları saat 11.00 den sonra kan tahlili yapmamaktadır.

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

1- Belediye hizmet bölgesi dışında ikamet ettiği halde Belediyemizde nikâh kıydırmak isteyen çiftler, ikamet ettikleri yerin Evlendirme Memurluğuna birlikte başvuruda bulunup Evlenme İzin Belgesi almaları durumunda nikâh işlemleri Belediyemizde yapılabilecektir.

2- Evlenecek çiftlerin Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat etmeleri zorunludur. Evlenme başvurusu vekil olarak atanan kişi tarafından da yapılabilir. Bunun için vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.

3- Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı T.C. Kimlik kartlarını göstermek zorundadır. Fotoğraflı Kimlik Kartı gösterilmediği takdirde müracaat kabul edilmeyecektir.

4- Evlilik işlemlerinde; T.C. kimlik kartı ve geçici kimlik belgesi dışında, diğer kurumlarca verilen kimlik niteliğindeki belgeler (Ehliyet, Askeri Kimlik, Pasaport, Avukatlık Kimliği vb.) geçerli değildir.

5- Önceki soyadını kullanmak isteyen kadınlar müracaat sırasında taleplerini bildirmelidirler.

6- 18 yaşını dolduranlar kendi iradeleri ile başvuru yapabilirler. 17 yaşını dolduranlar anne ve babasının bizzat müracaatı veya noterden alacakları anne, baba muvafakati ile , 16 yaşını dolduranlar ise mahkeme kararı ile evlenebilirler.

7- Kadın boşandıktan veya dul kaldıktan 300 gün sonra evlenebilir. Süreyi beklemeden evlenmek isteyen kadın, Aile Mahkemesine başvurarak “ İddet Müddetini Kaldırma” kararı almaları gerekmektedir.

8- Nikâh saatinde 18 yaşını doldurmuş, yanında T.C. kimlik kartı bulunan en az iki şahit hazır bulunmalıdır. Nikâh şahidi olabilmek için: reşit, ayırt etme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır.

Yabancı Evlilik İçin Gerekli Evraklar

1- Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, anne ve baba adı ile doğum yeri, doğum tarihi ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge. (Evlenme Ehliyet Belgesi, Bekârlık Belgesi)

2- Evlenme ehliyet Belgesi üzerinde anne ve baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi bulunmayanlar için Doğum Belgesi.

3- Pasaport ve varsa kimlik kartı

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CIEC ) üyesi devletler tarafından düzenlenen Çok Dilli Evlenme ehliyet belgeleri  herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işleme alınır.

CIEC üyesi devletler için bağlantı linki

La Haye Özel Hukuk Konferansı (HCCH) üyesi devletler tarafından hazırlanarak Apostille şerhi düşülerek düzenlenen evraklar asılları ile birlikte noter onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte işleme alınır.

HCCH üyesi devletler için bağlantı linki

Bu iki sözleşme dışında kalan devletler tarafından verilen herhangi bir standardı olmayan ve ispata tabi belgeler ülkelerindeki yerel makamlarca verilmiş ise ülkelerindeki Türkiye temsilciliklerine, Türkiye de kendi ülke temsilciliklerinden alınan belgeler İstanbul’ dan alınmış ise Türk Kaymakamlıklarına, Ankara’ dan alınmış ise T.C. Dışişleri Bakanlığımıza onaylatılmasından sonra noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır.

*** 2021 yılı Uluslararası Aile Cüzdanı Ücreti 160 TL

Uşak Belediyesi Nikâh Dairesi

Adres  : Cumhuriyet Mah. Atatürk Meydanı No:49 Merkez/Uşak

Tel       : 0276 227 51 63         Dâhili : 622

“ Bir Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz. “