Atık Yönetimi Hizmetleri Hizmetlerimiz

Atık Yönetimi Hizmetleri

İlgili Birim:
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İletişim:
Telefon : 0276 221 40 00 - 134
Faks : 0276 227 92 11
E-Posta :cevre@usak.bel.tr
Adres : Uşak Belediyesi Ana Hizmet Binası

Uşak Belediyesi, yeniden değerlendirilebilir atıkların çöpten ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Atık Pillerin Toplanması:Uşak Belediyesi'nin TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiği bu uygulamada, il merkezinde bulunan bütün okullarda, alışveriş merkezlerinde ve muhtarlıklarda ayrı toplanmaktadır. Ayrıca talep edilmesi halinde tüm işyerlerine atık pil kutuları bırakılarak geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Bitkisel Atık Yağların Toplanması:Bitkisel atık yağlar Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı bir firma ile yapılan protokol kapsamında toplanmaktadır. Atık yağ üreten 113 işyerinden (lokanta, restoran, kafeterya, yemek fabrikaları vs) aylık periyotlarda toplanarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. Konutlarda toplanan kızartmalık atık yağların belediyemize getirilmesi halinde bertarafı sağlanmaktadır. Toplanan atık yağlar biodizel üretiminde kullanılmaktadır.

Madeni Atık Yağların Toplanması:Atık madeni yağlar belirli periyotlarla iş yerlerinden toplanmaktadır. Bu atıkların toplanması ve tekrar üretimde kullanılması işlemini belediyenin anlaşma yaptığı Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı firmalar yapmaktadır.

Ambalaj Atıklarının Yerinde Toplanması:Ambalaj atıklarının evsel atıklardan kaynağında ayrı toplanması konusunda belediyemizce çalışmalar yürütülmekte olup lisanslı bir firma ile protokol aşamasına gelmiştir. En kısa zamanda pilot bölgelerden başlamak üzere şehrimizde geri dönüştürülebilir atıkların ayrı toplanması sağlanacaktır.

Katı Atıkların Düzenli Depolanması:Ovademirler Köyü 26 pafta 1160 parselde Uşak İli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaatı devam etmektedir. Tesis 01 Ocak 2012 tarihinde işletmeye alınacak olup, yaklaşık 50 yıldır kullanılan insan ve çevre sağlığı açısından rahatsızlığa neden olan Karağaaç Çöplüğü rehabilite edilerek saha ağaçlandırılacaktır. Ayrıca düzenli depolama tesisi alanında metan gazından enerji üretimi ve kompost gübre üretimini içeren bertaraf tesisi kurulması da planlanmaktadır.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması ve Geri Dönüşümü:Belediyemiz ile Katek Ağaoğlu Kauçuk Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında il sınırları içerisinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) yaratacağı kirliliğin engellenmesi için 23 Mart 2011 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalamıştır. Yapılan protokolle Atık lastiklerin yakılması sonucu oluşacak hava kirliliğinin önlenmesi, atık lastik yığınlarında üreyen her hürlü haşere ve sineklerin çoğalmasının engellenmesi, çöp depolama alanlarının atık lastikler sebebiyle hızlı bir şekilde dolmasının önüne geçilmesi ve atık lastiklerin geri dönüşümü sağlanarak ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlanması planlanmış olup; Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin geri dönüşüm sayesinde çıkan ürünler çelik, otomotiv, petrol, enerji ve kauçuk sanayimizde tekrar kullanılabilmektedir