İhtisas Komisyonları Belediye Meclisi

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ VE KATİP ÜYELERİN İSİM LİSTESİDİR,


Meclis 1.Başkan Vekili   : Mustafa YILDIZ


Meclis 2.Başkan Vekili   : Osman TEKBAŞ


Asıl Meclis Katipleri       : Altan TUFAN            

                                          : İlknur ERTUĞRUL


Yedek Meclis Katipleri   : İbrahim TÜRKSOY        

                                          : Kazım KUŞÇU


ENCÜMEN ÜYELERİ

1. Kazım KUŞÇU

2.Züleyha YILDIRIM

3.Kemal SOLAKHAN


İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELERİ İSİM LİSTESİDİR.


1. PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ     

1.  Osman TEKBAŞ      

2.  İbrahim TÜRKSOY

3.  Regaip Emre HAZAR

4.  Uğur KESKİN

5.  Nurten BAKIR


2. İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ

1. Mehmet GÜN

2. Altan TUFAN

3. Yusuf AKCAN

4. Himmet DUYGU

5. Tolga PİRİNÇCİ


3. ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU ÜYELERİ

1. Kemal SOLAKHAN

2. Turgut ÖZÇELİK

3. İbrahim TÜRKSOY

4. Dilek SALEPCİ

5. Uğur KESKİN


4. TRAFİK KOMİSYONU ÜYELERİ

1. İbrahim TÜRKSOY

2. Mustafa YILDIZ

3. Savaş ACAR

4. Özgül Şeker ÇİFTÇİ

5. Dilek SALEPCİ


5. SOSYAL YARDIM KOMİSYONU ÜYELERİ

1. İlknur ERTUĞRUL

2. Savaş ACAR

3. Züleyha YILDIRIM

4. Alev KETBOĞA

5. Oktay YILMAZ


6. KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU ÜYELERİ

1. Osman Zeki İŞMAN

2. Altan TUFAN

3. Turgut ÖZÇELİK

4. Oktay YILMAZ

5. Yasin YAVUZ


7. EĞİTİM KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU ÜYELERİ

1. Osman TEKBAŞ

2. Regaip Emre HAZAR

3. Yusuf AKCAN

4. Oktay YILMAZ

5.      Yasin YAVUZ


8. PARK, BAHÇE, ALT YAPI VE DOĞAL AFET KOMİYONU ÜYELERİ

1. Turgut ÖZÇELİK

2. Regaip Emre HAZAR

3. Yusuf AKCAN

4. Alev KETBOĞA

5. Oktay YILMAZ


9. KADIN, YAŞLI, ENGELLİ, ÇOCUK, DÜŞKÜNLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ

1. Savaş ACAR

2. İlknur ERTUĞRUL

3. Züleyha YILDIRIM

4. Dilek SALEPÇİ

5. Alev KETBOĞA


10. DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU ÜYELERİ

1. R.Emre HAZAR

2. Mustafa YILDIZ

3. Altan TUFAN

4. Özgül Şeker ÇİFTÇİ

5. Oktay YILMAZ


11. HUKUK KOMİSYONU ÜYELERİ

1. Mehmet GÜN

2. Kazım KUŞÇU

3. Harun GÜVENÇ

4. Yasin YAVUZ

5. Uğur KESKİN


12. HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU ÜYELERİ

1. Savaş ACAR

2. Kazım KUŞÇU

3. İbrahim TÜRKSOY

4. Dilek SALEPÇİ

5. Alev KETBOĞA


GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU

Asıl Üye   : Turgut ÖZÇELİK

Yedek Üye   : Yusuf AKCAN