Haberler

UŞAK BELEDİYESİ 10 HAL DÜKKANINI 10 YILLIĞINA İHALE USULÜ KİRAYA VERECEK

2077
22-01-2020

Mülkiyeti Uşak Belediyesi’ne ait olan Yeni Hal Binası’nda 10 adet dükkân ihale usulü 10 yıllığına kiraya verilecek.

Yeni hal binasındaki sıkışıklığa son veren çalışmalarının tamamlanmasının ardından mülkiyeti belediyeye ait 10 adet dükkân 10 yıllığına hal esnafının hizmetine sunuluyor.

29 Ocak 2020 tarihinde, Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacak olan ihaleyle ilgili Uşak Belediyesi’nden şu detaylar paylaşıldı;

S. No A D R E S Nevi Ada Parsel İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel (Aylık) KDV Hariç Muhammen Bedel (Yıllık) KDV Hariç %3 Geçici Teminat
1 Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:52 Z - 21 Toptancı Hali Dükkanı 5172 2 96 29.01.2020 11:10    1.500,00 TL 18.000,00 TL 540,00 TL
2 Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:52 Z - 25 Toptancı Hali Dükkanı 5172 2 96 29.01.2020 11:25 1.500,00 TL 18.000,00 TL 540,00 TL
3 Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:52 Z - 26 Toptancı Hali Dükkanı 5172 2 96 29.01.2020 11:35 1.500,00 TL 18.000,00 TL 540,00 TL
4 Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:52 Z - 30 Toptancı Hali Dükkanı 5172 2 96 29.01.2020 11:45 1.500,00 TL 18.000,00 TL 540,00 TL
5 Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:52 Z - 32 Toptancı Hali Dükkanı 5172 2 96 29.01.2020 11:55 1.500,00 TL 18.000,00 TL 540,00 TL
6 Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:52 Z - 34 Toptancı Hali Dükkanı 5172 2 96 29.01.2020 12:05 1.500,00 TL 18.000,00 TL 540,00 TL
7 Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:52 Z - 35 Toptancı Hali Dükkanı 5172 2 96 29.01.2020 12:15 1.500,00 TL 18.000,00 TL 540,00 TL
8 Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:52 Z - 36 Toptancı Hali Dükkanı 5172 2 96 29.01.2020 12:25 1.500,00 TL 18.000,00 TL 540,00 TL
9 Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:52 Z - 38 Toptancı Hali Dükkanı 5172 2 96 29.01.2020 12:35 1.500,00 TL 18.000,00 TL 540,00 TL
10 Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:52 Z - 39 Toptancı Hali Dükkanı 5172 2 96 29.01.2020 12:45 1.500,00 TL 18.000,00 TL 540,00 TL

İhaleye girecek gerçek kişiler:

Gerçek Kişiler;

  • 1.       Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
  • 2.       Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
  • 3.       Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.
  • 4.       Sebze ve meyve ticaretinde faaliyetinde olduğuna dair bağlı olduğu odadan sicil kaydı.
  • 5.       İhaleye katılacak isteklinin sabıka kaydı.

a-      Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

  • 1.       İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
  • 2.       İmza Sirküleri,
  • 3.       Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
  • 4.       Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.
  • 5.       Sebze ve meyve ticaretinde faaliyetinde olduğuna dair bağlı olduğu odadan sicil kaydı.

İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İhale Duyurusu: https://www.usak.bel.tr/icerikler/mulkiyeti-belediyemize-ait-10-adet-tasinmazin-kira/

0.0
Son Düzenlemeler: 22 Ocak, 2020
İlgili İçerikler: Uşak Merkez Eşme İlçesi'nden ​Halil Çoban Uşak Ulubey Çamdere Köyü'nden İbrahim Erdoğan 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 GENÇ KUŞAK AKADEMİ'DEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE ÇARŞI UŞAK PROJESİ'NDE DUYURU Uşak Merkez Atatürk Mahallesi'nden Ayşe Kaya Uşak Merkez Karaağaç Mahallesi'nden Halime Alpan Uşak Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nden Mehmet Savaş Uşak Merkez Bozkurt Mahallesi'nden Emine Gümüş
Yeni