Duyurular

Uşak Belediyesi, Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Detaylar

8406
4-03-2020

Uşak Belediye Başkanlığından;

UŞAK BELEDİYESİ YAYALAŞTIRILAN SOKAKLAR MİMARLIK- KENTSEL TASARIM FİKİR PROJE YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE TÜRÜ;

Yarışmanın adı, ‘Uşak Belediyesi, Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’dır.

Yarışmanın konusu, Uşak kentinin önemli ticaret merkezi, yaya ve taşıt sirkülasyonunun yoğun olduğu arterlerinin (sınırları halihazır haritada belirtilen), mevcut katlı otoparkının çevresindeki yollara ait kentsel tasarımının verilen ihtiyaç programı doğrultusunda geliştirilmesi ve projelendirilmesidir. Yarışmanın amacı, bu konuda günün mimarlık, şehircilik, kentsel tasarım, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

YARIŞMANIN YERİ

Yarışma alanı; Uşak ili, Kurtuluş Mahallesi, 1 Eylül Caddesi 2.Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak, Dede Hasan Sokak ve Acun Sokak ve Acun Sokak’ın sonunda bulunan parkın tamamını kapsamaktadır. (Trafik Komisyonu Raporuna göre Uşak Belediyesi Meclis Kararı ile trafiğe kapatılan alanlar: Kurtuluş Mahallesi 1 Eylül Caddesi 2.Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak ve Acun Sokak’ın bir kısmını kapsamaktadır. Kurtuluş Mahallesi 2. Doğan Sokak, Adak Sokak ve Abdiloğlu Sokak’ın tamamı, Dede Hasan Sokak’ın Doğan Özkaraman Caddesi ile sokakta bulunan katlı otoparktan sonra Acun Sokak’a kadar olan kısmı ve Acun Sokak’ın Ali Galip Kaya Caddesi ile sokakta bulunan otopark girişine kadar olan kısmı kapsamaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya en az bir mimar olmak koşuluyla bireysel ya da ekipler katılabilir. Ekip başı mimar olmak kaydıyla ekipte şehir plancısı ve peyzaj mimarı yer alabilir. Ekip başı kimlik zarfında belirtilecektir. TMMOB ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekip başlarıyla ekipler katılabilir.

Not: Yarışma bölgesel mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmacıların;

-Şartname belgesi alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

-Ekip başı mimarının Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Temsilcilikleri’nin üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak,

-4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

-Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

-Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

-Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,

-Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

Not: Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı : 04.03.2020         

Sorular için son gün : 20.03.2020

Cevaplar için son gün : 26.03.2020

Teslim tarihi : 04.05.2020

Jüri değerlendirme : 09.05.2020

Sonuçların İlanı : 13.05.2020

Jüri Toplantı Tarihi ve Değerlendirilmesi

Jüri 09.05.2020 günü toplanarak yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri çalışmaları sonunda hazırlanacak olan rapora göre Uşak Belediyesi resmi sitesinde yarışma sonucunu ilan edecek ve ilgili meslek odaları ise bülten ve dergilerinde kamuoyunu bilgilendirecektir. Jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara iletilecektir.

Sonuçların İlanı

Yarışma sonuçları, değerlendirme çalışmalarının bitiminde tutanak ve raporların jüri başkanı tarafından idareye teslimini izleyen en geç 15 gün içinde gazetede ve ilgili meslek odalarının yayın organlarında ilan edilecektir.

Projenin Sergilenmesi – Kolokyum

Sergi, kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. Yarışmaya katılanlar, eserlerin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserlerinin yer almasını kabul ederler. Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 30 gün süre ile Uşak Belediyesi’nce sergilenecektir. Sergide yarışma şartnamesi ve jüri raporundan örnekler bulundurulacaktır. Sergi süresi içinde kolokyum düzenlenecektir.

Projelerin Geri Alınması

Ödül ve mansiyona layık görülen projeler ve ekleri Uşak Belediyesi’nin malıdır. Bunların dışında kalan projeler sergi ve kolokyum bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde yarışma raportörlüğünden geri alınabilecektir. Bu süre içinde teslim alınmayan projelerden idare sorumlu değildir.

YARIŞMA JÜRİSİ

Danışman Jüri Üyeleri

Mehmet ÇAKIN  - Uşak Belediye Başkanı- İÜ

Serpil KESKİN   -  Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd. V.- ERÜ

Çağlar SAMANCI - Uşak Mimarlar Odası Başkanı- SDÜ

Mine ÖZDEMİR  - Mimar- TÜ

Asil Jüri Üyeleri

Dr. Seda ERDEM   -  Dr. Mimar – İTÜ (Jüri Başkanı)

Doç. Dr. Ebru YILMAZ  - Dr. Mimar -DEÜ

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen ONSEKİZ  - Dr. Şehir ve Bölge Plancısı - SÜ

Zeynep CEYLANER   -  Mimar- YTÜ

Erdinç GÖKMEN  -  Mimar- MSGSÜ

Yedek Jüri Üyeleri

Dr. Erdem YILDIRIM  - Dr. Mimar- İYTE

Ahmet Değer ÖZKAN  -  Mimar- GÜ

Damla KAVAK  - Şehir ve Bölge Plancısı- DEÜ

Raportörler

Mehmet YAZICI  -  Y.Mimar- AİBÜ

Bilge SEVİNÇ  -  Mimar   - KBÜ

Koordinatör

Tuba GÖKÇE  - Mimar- ESOGÜ

Ödüller ve Ödeme Biçimi

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir. Ödemeler yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde gerçekleşecektir.

Birinci ödül                          10.000TL

İkinci ödül                            7.000TL

Üçüncü ödül                        5.000 TL

1. Mansiyon                         2.000TL

2. Mansiyon                         2.000TL

3. Mansiyon                         2.000TL

Jüri Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödül, derece, mansiyon tutarlarını, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden ödüller net olarak ödenecektir.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ VE EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar ‘Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’ şartnamesini ve eklerini http://www.usak.bel.tr/ adresinin ‘Duyurular’ kısmından ücretsiz temin edebilirler.

Şartname alınması bedeli olan 50.00 TL Ziraat Bankası Uşak Girişimci Şubesi IBAN: TR160001002269363811695031 no’lu hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden veya yayalastirilansokaklar@gmail.com adresine elektronik posta ile teslim edilecektir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı  : Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık- Kentsel        Tasarım Fikir Proje Yarışması

Adresi  : Karaağaç Mah. 1. Ezel Sokak No:8 Uşak Fen İşleri Müdürlüğü. Merkez/Uşak

Telefon Numarası  : 0276 221 40 00- 0537 616 88 04

Fax Adresi  : 0276 223 35 69

Web Adresi  : yayalastirilansokaklar@gmail.com

Proje Detaylarını/Görsellerini ve Katılım Belgelerini Buradan İndirebilirsiniz

EK-5-HAVA FOTOĞRAFIEK-5- HAVA FOTOĞRAFI-2


0.0
Son Düzenlemeler: 04 Mart, 2020
İlgili İçerikler: UŞAK ULAŞIMDA ÇAĞ ATLAYACAK UŞAKLI GENÇLER MÜZİĞE DOYDU ÖZGÜR ÖZEL UŞAK'I KIRMIZI BEYAZA BOYADI UŞAK AKILLI DURAKLA TANIŞACAK UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI BAKAN BAYRAKTAR UŞAK'TA MÜJDELER VERDİ TEKNOLOJİ BAKANI VE İLK TÜRK ASTRONOT UŞAK'TA GENÇLERLE BULUŞTU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'TAN UŞAK'A ZİYARET ÇOCUK KENT UŞAKLILARIN HAFTA SONUNA RENK KATACAK DİORAMA 1922 UŞAK BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
uşak Belediyesi