Meclis Gündemi

01.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2697
25-01-2019


25/01/2019

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.02.2019 Cuma günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.

    Nurullah CAHAN
    Belediye Başkanı 
G ÜNDEM:

1.2019 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 20.11.2018 tarih ve 649-650 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4851 ada 6 numaralı parselde sosyal tesis alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
3.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İmar Planlarındaki trafo alanlarının yetersiz olmasından dolayı, yeni trafo alanları ile ilgili imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Muharremşah Köyü,  130 ada 45 ve 49  numaralı parsellerin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Nurtekin AKTEKE, Emine AKTEKE, Rahime BAYTUR, Orhan AKTEKE ve  Salih AKTEKE; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 5713 ada 3  numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 18 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 16.11.2018 tarih ve 638-639 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR, Kamil YİĞİT, İsmail Hakkı YALÇINDAĞ, Ummuhan Gülperi DÜLGER ve Sedat DEMİR tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 32 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 25 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.02.2019