Meclis Karar Özetleri

01.02.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

692
14-02-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ              DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.02.2023      ÇARŞAMBA        15.00                2023                   2                    1                 1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2023 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclis Üyesi Uğur KESKİN'in İyi Parti üyeliğinden istifa etmesi ile boşalan Trafik Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu ve Hukuk Komisyonu üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 609 adada, eski planlarda yer alan B-4 yapı nizamının Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı kararı ile onaylanan Uşak kenti genelinde imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesine ilişkin plan değişikliğinde sehven unutulduğu tespit edilmiş olup; ilgili adada yapılaşma koşullarının düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih 412-413 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz Merkez Kalfa Mahallesi 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel ve 217 ada 1 numaralı parselde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Önder ÜNAL ve Mustafa ÜNAL, Azmi ÜNAL ve Tekin ÜNAL tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28/10/2022 tarih ve 7030 sayılı karar ile tescil edilen Yukarı ve Kazancı köprülerinin koruma alanı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/10/2022 tarih ve 7128 sayılı kararla belirlenmiş olup, ilgili köprülerin ve koruma alanlarının  imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz,  Merkez,  Hacıkadem  Mahallesi  sınırları  içerisinde  kalan,  Kütahya  Kültür  Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/12/2022 tarih ve 7131 sayılı karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlarının imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Ramazan  KOZAK,  Murat  Ahmet  KOZAK  vekili  Bülent  KOZAK  ve  Bülent  KOZAK'ın, İlimiz,  Merkez,  Atatürk  Mahallesi  4167  ada  360,  371  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması  yönündeki  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi sınırları içerisinde,  Ömür Sokakta Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 35. Maddesi gereğince Ticaret Alanlarında imar planına "A1" işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 17 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Kurtuluş Mahallesi, Acun sokak ve çevresinde, 129, 130, 131, 132, 134, 149, 5814 ve 148 adalarda, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 18 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Elmalıdere Mahallesi, 6369 ada ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

11.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 18 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Elmalıdere Mahallesi, 6369 ada ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 12 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Durak Mahallesi, 319 ada ve 5 numaralı parsel çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 12 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Durak Mahallesi, 319 ada ve 5 numaralı parsel çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 11 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski planının geçerli olması konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 10 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz,Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2268 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve202 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski planının geçerli olması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05/09/2022 Tarih ve 307 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22C09a paftada 418 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesinin ve Işık Mahallesi 552 ada 17 ve 18 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 05/09/2022 Tarih ve 307 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 418 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesinin ve Işık Mahallesi 552 ada 17 ve 18 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 16 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kazım ÇEVİK'in İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 457 ada 5 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 13 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İbrahim AKKAŞ’ın  İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 132 ada 28 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 14 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 375 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde 01.08.2022 tarih ve 253-254 sayılı kararları ile onaylanan plan değişikliklerinden önceki planların geçerli olmasına askı süresi içerisinde gelen itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 2023/39 sayılı kararıyla, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz,  merkez,  Çevre  mahallesi  Muhtarı  Mehmet  ÖMÜR'ün;  Çevre mahallesinin isminin AKSE mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.15.12.2022  tarihinde  Jeotermal  Kaynakların  daha  etkili  kullanılabilmesi  için  gerçekleştirilen toplantıda, TDİOSB(jeotermal seracılık) çalışması yapılabilmesi için Müteşebbis Heyet oluşturulması kararı alınmıştır. Alınan karar neticesinde Uşak Belediye Başkanlığımız olarak müteşebbis heyetinde 1 pay (%6) ile katılım sağlanması planlanmıştır. Belediyemiz olarak katılım oranı ile  1 asil ve 1 yedek üye temsilcimizin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Uşak merkez Ünalan  Mahallesi  1382  ada  15  parsel'de  bulunan  Resmi  Kurum  Alanında  faaliyet  gösteren Karayolları  25.Şube  Şefliği  yerleşkesi  içinde  yapımı  planlanan  "Dikilitaş  Millet  Bahçesi  Projesi" kapsamında ilgili kurumlarla protokol yapmak amacıyla Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Uşak Baybuyan deresinden içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması, planlanan tesislerin inşaatlarının yapılması ve yapılan imalatların geri ödeme hususlarını içeren “Uşak Baybuyan Deresinde içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması” ile ilgili protokolün 1053 sayılı Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanuna istinaden Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Uşak Belediye Başkanlığı arasında protokolün imzalanması için Uşak Belediye Başkanına yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2023 yılı Gelir Tarifesine talep yazı ekindeki tarife ücretlerinin eklenmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.İlimiz, Merkez,İslice Mahallesi, K22C09A4D Pafta, 328 Ada, 1 Parselde bulunan Eski Belediye Hizmet Binası cephelerinin ''Eski Belediye Hizmet Binası İnşaat, Tamirat ve Tadilat İşleri Yapım İşi''   ihalesi   kapsamında   5393   sayılı   Belediye   Kanunu'nun   73.   Maddesi   (Ek fıkra:16/05/2012-6306/17 md.)gereğince mantolama, boya, kaplama tabela (elektrik aksamlı) vb. işlerinin toplam maliyetinin tamamının belediyemizce karşılanması şartıyla imalatının yapılması hakkında gerekli kararın alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye  Meclisinin  02.01.2023  tarih  ve  2023/42  sayılı  kararı  ile  Plan  ve  Bütçe  ile  Hukuk Komisyonlarına  havale  edilen  Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması konusunun Plan  ve  Bütçe Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
28.Belediye Meclisinin 02/01/2023 tarih ve 19 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 374 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Polsar Tekstil Sanayi Tic. Anonim Şirketi Yetkilisi Çetin ÇEKÇEK’in; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.5393 sayılı Kanunun 18/d maddesine istinaden borçlanma suretiyle Belediyemizin alt ve üst yapı işleri, yeşil alan, park bahçe, hidro elektrik santrali kurulumu ve güneş enerjisi elektrik santrali kurulumu yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere borçlanma süresinin ve borçlanma miktarının tespit edilmesi ve Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilip verilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 1): Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 782 ada 37 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği yapılması  yönündeki  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01/12/2022 Tarih ve 411 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Selçuk Çağatay MIDIK ve Halime BAŞTUĞ vekili Şinasi KARAKULAK, Fikriye MIDIK ve Battal MIDIK'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına  uygun  hazırlanan  ilave  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı    taslağının  3194  sayılı  İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 3):  Belediyemiz  ve  Çevre,Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığı  tarafından uygulanması düşünülen "Çarşı Uşak" projesi kapsamında; İlgili alanda projelerin hazırlanması ve/veya uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda;  Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel  Müdürlüğü  vb.  kamu  kurum  ve  kuruluşlarıyla  protokol  imzalanması,  Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda borçlanma ve feragatte bulunulması, arsa - arazi alım, satım ve takas işlemlerini yürütmesi amacı ile Belediye Başkanına yetki verilmesi; Ayrıca yine "Çarşı Uşak" projesi kapsamında Belediye Kanunun 14. maddesi "a" fıkrası ve 75. maddesi uyarınca proje alanında faaliyette bulunan esnaflarımızın ticaretinin geliştirilmesine  katkı  sağlaması  için  Esnaf  Odaları  ile  protokol  imzalamak  için  Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Belediye Meclis Üyesi Uğur KESKİN'in İyi Parti üyeliğinden istifa etmesi ile boşalan Trafik Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu ve Hukuk Komisyonu üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclis Üyesi Uğur KESKİN'in İyi Parti üyeliğinden istifa etmesi ile boşalan Trafik Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu ve Hukuk Komisyonu üyeliklerine, İyi Parti Grup Başkanı Yasin YAVUZ’un önerisi doğrultusunda Turhan TEKİN’in seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 609 adada, eski planlarda yer alan B-4 yapı nizamının Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı kararı ile onaylanan Uşak kenti genelinde imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesine ilişkin plan değişikliğinde sehven unutulduğu tespit edilmiş olup; ilgili adada yapılaşma koşullarının düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 609 adada, eski planlarda yer alan B-4 yapı nizamının Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı kararı ile onaylanan Uşak kenti genelinde imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesine ilişkin plan değişikliğinde sehven unutulduğu tespit edilmiş olup; ilgili adada yapılaşma koşullarının düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih 412-413 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz Merkez Kalfa Mahallesi 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel ve 217 ada 1 numaralı parselde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Önder ÜNAL ve Mustafa ÜNAL, Azmi ÜNAL ve Tekin ÜNAL tarafından yapılan 2 (iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih 412-413 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz Merkez Kalfa Mahallesi 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel ve 217 ada 1 numaralı parselde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Önder ÜNAL ve Mustafa ÜNAL, Azmi ÜNAL ve Tekin ÜNAL tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28/10/2022 tarih ve 7030 sayılı karar ile tescil edilen Yukarı ve Kazancı köprülerinin koruma alanı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/10/2022 tarih ve 7128 sayılı kararla belirlenmiş olup, ilgili köprülerin ve koruma alanlarının  imar planına işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28/10/2022 tarih ve 7030 sayılı karar ile tescil edilen Yukarı ve Kazancı köprülerinin koruma alanı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/10/2022 tarih ve 7128 sayılı kararla belirlenmiş olup, ilgili köprülerin ve koruma alanlarının  imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.İlimiz,  Merkez,  Hacıkadem  Mahallesi  sınırları  içerisinde  kalan,  Kütahya  Kültür  Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/12/2022 tarih ve 7131 sayılı karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlarının imar planına işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz,  Merkez,  Hacıkadem  Mahallesi  sınırları  içerisinde  kalan,  Kütahya  Kültür  Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/12/2022 tarih ve 7131 sayılı karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlarının imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Ramazan  KOZAK,  Murat  Ahmet  KOZAK  vekili  Bülent  KOZAK  ve  Bülent  KOZAK'ın, İlimiz,  Merkez,  Atatürk  Mahallesi  4167  ada  360,  371  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması  yönündeki  talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan  KOZAK,  Murat  Ahmet  KOZAK  vekili  Bülent  KOZAK  ve  Bülent  KOZAK'ın, İlimiz,  Merkez,  Atatürk  Mahallesi  4167  ada  360,  371  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması  yönündeki  talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi sınırları içerisinde,  Ömür Sokakta Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 35. Maddesi gereğince Ticaret Alanlarında imar planına "A1" işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi sınırları içerisinde,  Ömür Sokakta Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 35. Maddesi gereğince Ticaret Alanlarında imar planına "A1" işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 17 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Kurtuluş Mahallesi, Acun sokak ve çevresinde, 129, 130, 131, 132, 134, 149, 5814 ve 148 adalarda, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez; Kurtuluş Mahallesi, Acun sokak ve çevresinde, 129, 130, 131, 132, 134, 149, 5814 ve 148 adalarda, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 28 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 18 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Elmalıdere Mahallesi, 6369 ada ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez; Elmalıdere Mahallesi, 6369 ada ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 12 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 18 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Elmalıdere Mahallesi, 6369 ada ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez; Elmalıdere Mahallesi, 6369 ada ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 12 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 12 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Durak Mahallesi, 319 ada ve 5 numaralı parsel çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez; Durak Mahallesi, 319 ada ve 5 numaralı parsel çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 12 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Durak Mahallesi, 319 ada ve 5 numaralı parsel çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez; Durak Mahallesi, 319 ada ve 5 numaralı parsel çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 11 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski planının geçerli olması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski planının geçerli olması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 10 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz,Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2268 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve202 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski planının geçerli olması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz,Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2268 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve202 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski planının geçerli olması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 05/09/2022 Tarih ve 307 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22C09a paftada 418 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesinin ve Işık Mahallesi 552 ada 17 ve 18 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22C09a paftada 418 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesinin ve Işık Mahallesi 552 ada 17 ve 18 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 05/09/2022 Tarih ve 307 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 418 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesinin ve Işık Mahallesi 552 ada 17 ve 18 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 418 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesinin ve Işık Mahallesi 552 ada 17 ve 18 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 16 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kazım ÇEVİK'in İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 457 ada 5 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kazım ÇEVİK'in İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 457 ada 5 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 13 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İbrahim AKKAŞ’ın  İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 132 ada 28 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İbrahim AKKAŞ’ın  İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 132 ada 28 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 28 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 14 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 375 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde 01.08.2022 tarih ve 253-254 sayılı kararları ile onaylanan plan değişikliklerinden önceki planların geçerli olmasına askı süresi içerisinde gelen itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 375 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde 01.08.2022 tarih ve 253-254 sayılı kararları ile onaylanan plan değişikliklerinden önceki planların geçerli olmasına askı süresi içerisinde gelen itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 2023/39 sayılı kararıyla, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz,  merkez,  Çevre  mahallesi  Muhtarı  Mehmet  ÖMÜR'ün;  Çevre mahallesinin isminin AKSE mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki talebi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz,  merkez,  Çevre  mahallesi  Muhtarı  Mehmet  ÖMÜR'ün;  Çevre mahallesinin isminin AKSE mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.15.12.2022  tarihinde  Jeotermal  Kaynakların  daha  etkili  kullanılabilmesi  için  gerçekleştirilen toplantıda, TDİOSB(jeotermal seracılık) çalışması yapılabilmesi için Müteşebbis Heyet oluşturulması kararı alınmıştır. Alınan karar neticesinde Uşak Belediye Başkanlığımız olarak müteşebbis heyetinde 1 pay (%6) ile katılım sağlanması planlanmıştır. Belediyemiz olarak katılım oranı ile  1 asil ve 1 yedek üye temsilcimizin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediye Başkanlığımız olarak müteşebbis heyetinde 1 pay (%6) ile Asil üyeliğe Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN, yedek üyeliğe Osman Zeki İŞMAN’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 2 çekimser oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
23.Uşak merkez Ünalan  Mahallesi  1382  ada  15  parsel'de  bulunan  Resmi  Kurum  Alanında  faaliyet  gösteren Karayolları  25.Şube  Şefliği  yerleşkesi  içinde  yapımı  planlanan  "Dikilitaş  Millet  Bahçesi  Projesi" kapsamında ilgili kurumlarla protokol yapmak amacıyla Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak merkez Ünalan  Mahallesi  1382  ada  15  parsel'de  bulunan  Resmi  Kurum  Alanında  faaliyet  gösteren Karayolları  25.Şube  Şefliği  yerleşkesi  içinde  yapımı  planlanan  "Dikilitaş  Millet  Bahçesi  Projesi" kapsamında ilgili kurumlarla protokol yapmak amacıyla Belediye Başkanı'na yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 12 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
24.Uşak Baybuyan deresinden içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması, planlanan tesislerin inşaatlarının yapılması ve yapılan imalatların geri ödeme hususlarını içeren “Uşak Baybuyan Deresinde içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması” ile ilgili protokolün 1053 sayılı Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanuna istinaden Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Uşak Belediye Başkanlığı arasında protokolün imzalanması için Uşak Belediye Başkanına yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Baybuyan deresinden içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması, planlanan tesislerin inşaatlarının yapılması ve yapılan imalatların geri ödeme hususlarını içeren “Uşak Baybuyan Deresinde içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması” ile ilgili protokolün 1053 sayılı Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanuna istinaden Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Uşak Belediye Başkanlığı arasında protokolün imzalanması için Uşak Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2023 yılı Gelir Tarifesine talep yazı ekindeki tarife ücretlerinin eklenmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2023 yılı Gelir Tarifesine talep yazı ekindeki tarife ücretlerinin eklenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.İlimiz, Merkez,İslice Mahallesi, K22C09A4D Pafta, 328 Ada, 1 Parselde bulunan Eski Belediye Hizmet Binası cephelerinin ''Eski Belediye Hizmet Binası İnşaat, Tamirat ve Tadilat İşleri Yapım İşi''   ihalesi   kapsamında   5393   sayılı   Belediye   Kanunu'nun   73.   Maddesi   (Ek fıkra:16/05/2012-6306/17 md.)gereğince mantolama, boya, kaplama tabela (elektrik aksamlı) vb. işlerinin toplam maliyetinin tamamının belediyemizce karşılanması şartıyla imalatının yapılması hakkında gerekli kararın alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez,İslice Mahallesi, K22C09A4D Pafta, 328 Ada, 1 Parselde bulunan Eski Belediye Hizmet Binası cephelerinin ''Eski Belediye Hizmet Binası İnşaat, Tamirat ve Tadilat İşleri Yapım İşi''   ihalesi   kapsamında   5393   sayılı   Belediye   Kanunu'nun   73.   Maddesi   (Ek fıkra:16/05/2012-6306/17 md.)gereğince mantolama, boya, kaplama tabela (elektrik aksamlı) vb. işlerinin toplam maliyetinin tamamının belediyemizce karşılanması şartıyla imalatının yapılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 12 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
27.Belediye  Meclisinin  02.01.2023  tarih  ve  2023/42  sayılı  kararı  ile  Plan  ve  Bütçe  ile  Hukuk Komisyonlarına  havale  edilen  Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması konusunun Plan  ve  Bütçe Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediye  Meclisinin  02.01.2023  tarih  ve  2023/42  sayılı  kararı  ile  Plan  ve  Bütçe  ile  Hukuk Komisyonlarına  havale  edilen  Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması konusunun Plan  ve  Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonlarından geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 13 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
28.Belediye Meclisinin 02/01/2023 tarih ve 19 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 374 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Polsar Tekstil Sanayi Tic. Anonim Şirketi Yetkilisi Çetin ÇEKÇEK’in; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 374 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Polsar Tekstil Sanayi Tic. Anonim Şirketi Yetkilisi Çetin ÇEKÇEK’in; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 12 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
29.5393 sayılı Kanunun 18/d maddesine istinaden borçlanma suretiyle Belediyemizin alt ve üst yapı işleri, yeşil alan, park bahçe, hidro elektrik santrali kurulumu ve güneş enerjisi elektrik santrali kurulumu yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere borçlanma süresinin ve borçlanma miktarının tespit edilmesi ve Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilip verilmeyeceği konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Kanunun 18/d maddesine istinaden borçlanma suretiyle Belediyemizin alt ve üst yapı işleri, yeşil alan, park bahçe, hidro elektrik santrali kurulumu ve güneş enerjisi elektrik santrali kurulumu yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere borçlanma süresinin ve borçlanma miktarının tespit edilmesi ve Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilip verilmeyeceği konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 1): Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 782 ada 37 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği yapılması  yönündeki  talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 782 ada 37 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği yapılması  yönündeki  talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01/12/2022 Tarih ve 411 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Selçuk Çağatay MIDIK ve Halime BAŞTUĞ vekili Şinasi KARAKULAK, Fikriye MIDIK ve Battal MIDIK'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına  uygun  hazırlanan  ilave  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı    taslağının  3194  sayılı  İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Selçuk Çağatay MIDIK ve Halime BAŞTUĞ vekili Şinasi KARAKULAK, Fikriye MIDIK ve Battal MIDIK'ın; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına  uygun  hazırlanan  ilave  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı    taslağının  3194  sayılı  İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Üyelerden Mehmet GÜN, Turgut ÖZÇELİK ve Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.

32.(İlave Madde 3):  Belediyemiz  ve  Çevre,Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığı  tarafından uygulanması düşünülen "Çarşı Uşak" projesi kapsamında; İlgili alanda projelerin hazırlanması ve/veya uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda;  Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel  Müdürlüğü  vb.  kamu  kurum  ve  kuruluşlarıyla  protokol  imzalanması,  Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda borçlanma ve feragatte bulunulması, arsa - arazi alım, satım ve takas işlemlerini yürütmesi amacı ile Belediye Başkanına yetki verilmesi; Ayrıca yine "Çarşı Uşak" projesi kapsamında Belediye Kanunun 14. maddesi "a" fıkrası ve 75. maddesi uyarınca proje alanında faaliyette bulunan esnaflarımızın ticaretinin geliştirilmesine  katkı  sağlaması  için  Esnaf  Odaları  ile  protokol  imzalamak  için  Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz  ve  Çevre,Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığı  tarafından uygulanması düşünülen "Çarşı Uşak" projesi kapsamında; İlgili alanda projelerin hazırlanması ve/veya uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda;  Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel  Müdürlüğü  vb.  kamu  kurum  ve  kuruluşlarıyla  protokol  imzalanması,  Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda borçlanma ve feragatte bulunulması, arsa - arazi alım, satım ve takas işlemlerini yürütmesi amacı ile Belediye Başkanına yetki verilmesi; Ayrıca yine "Çarşı Uşak" projesi kapsamında Belediye Kanunun 14. maddesi "a" fıkrası ve 75. maddesi uyarınca proje alanında faaliyette bulunan esnaflarımızın ticaretinin geliştirilmesine  katkı  sağlaması  için  Esnaf  Odaları  ile  protokol  imzalamak  için  Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 12 ret oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

2023 Mart ayı Meclis Toplantısının 01.03.2023  Çarşamba  günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2023 Şubat ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

Mehmet ÇAKIN        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı                 Katip                              Katip
(Meclis Başkanı) 
0.0
Son Düzenlemeler: 14 ubat, 2023
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2023