Meclis Gündemi

01.03.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1237
25-02-2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.03.2022 Salı günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                    
Mehmet ÇAKIN                                 
Belediye Başkanı

GÜNDEM: 

1.2022 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Belediyemize tahsisli Belediye Hizmet Alanı olarak planlı İlimiz, Merkez Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselin şeklinden kaynaklı, ruhsat aşamasında yaşanan sıkıntılardan dolayı yan bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih ve 22 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları revizyonuna askı süresi içerisinde; Halide AKAL tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih 17 ve 18 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallerinde belediye hizmet alanı ve otopark düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Güray ÖZSEZER ve Ayşe ÖZSEZER tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 898 ada 16, 17, 56, 57 ve 899 ada 6, 7, 21, 22, 27, 28, 30 nolu parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/01/2022 tarih 6600 sayılı kararına istinaden    1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılması  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda, 1/5000 ve1/1000  ölçekli  imar  planı  revizyonları  ve  1/1000  ölçekli  ilave  uygulama  imar  planlarının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Uşak ili genelinde onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan, e-Plan Otomasyon Sistemi, Plan GML formatına uygun hale getirilebilmesi adına revizyon çalışmalarına başlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Tahir ÇAKIN'ın; İlimiz, Merkez, Çarıkköy Köyü 108 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
9.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih 38 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Serkan BAĞBAKAN'ın  İlimiz,  Merkez,  Cumhuriyet  Mahallesi,  293  ada  305  numaralı parselin konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 211 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c paftada, yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki alanda  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/10/2020 Tarih ve 211 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c4b, K22c08c3a, K22c08c4c ve K22c08c3d paftalarda, yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki alanda  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 142 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İrfan GÖRGÜLÜ'nün; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c08c4a, paftada, 131 ada 1 numaralı parselde  hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz Uşak Merkez de bulunan taşınmazlar için inşaat ruhsatı başvuruları yapıldığı,  22.02.2018 tarih ve  30340  sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan  Otopark Yönetmeliğine göre yapılacak olan inşaatların otopark ihtiyacının parselinde çözülebilmesi için cephe aldığı yollardan otopark giriş ve çıkışına uygun olup olmadığı konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Ortaöğretim çağındaki öğrencilerin okula bisiklet ile gelip gitmesini özendirmek, sağlık, ekonomi ve ekoloji açısından bisikletin önemini bilen çocuklar yetiştirmek amacıyla Belediyemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Sağlıklı Gelecek Bisikletle Gelecek" Projesi kapsamında protokol imzalanması ve   Belediye  Başkanı  Mehmet  ÇAKIN'a  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye  Meclisinin  01.02.2022  tarih  ve  51  sayılı  kararı  ile  Belediye  Trafik  ve  Hukuk Komisyonlarına  havale  edilen;  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü  Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılması  konusunun Trafik Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporu ile  birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
17.İlimiz, muhtelif mahallelerinde ve mücavir alan sınırları içinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve imar planı değişikliği sonucu değişen imar yollarına göre sokaklarda yeniden düzenleme yapılması konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarihli 1. Birleşim 1. oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemize ait UB Maden ve Yatırım İşletmeciliği A.Ş.' ye sermaye artırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
19.Belediyemiz  Özel  Kalem  Müdürlüğünde  kurulması  planlanan  Genç  Kuşak  Birimi  Çalışma Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediyemiz bünyesinde araç ve iş makinesi parkında bulunan 6400190025 plakalı BOMAG marka BW212 D-3 model Yol Silindirinin Uşak İl Özel İdaresinin ihtiyacı olduğu için hibe olarak verilmesi ve  karşılığında Cad 09-89001 küçük silindir ve 64 AB 770 plakalı Otobüsün Uşak İl Özel İdaresinden hibe olarak alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.03.2022 belediye Gündemi İlanı meclis Tarihli