Meclis Gündemi

01.06.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

3039
27-05-2015

26.05.2015
    

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 01.06.2015 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                          

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2015 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Belediye Meclisinin 07.09.2009 tarih ve 172 sayılı kararına Ahmet KAYTAN tarafından açılan dava Manisa 1.İdare Mahkemesinin 28.07.2011 tarihli, E:2010/1929, K:2011/1533 sayılı kararı ile reddedilmiş ve alınan karar Danıştay 6. İdare Dairesince 12.02.2015 tarihinde onanmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
3.    Metin KILINÇ’in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4243 ada 19 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
4.    Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih ve 311 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yılmaz SARI vekili Sümeyye KAHRAMAN’ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 752 ada, 5 numaralı parselde hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği taslağının görüşülmesi yönündeki talebi yer almaktadır. Konunun ekli imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.    Şekerevleri Bilim ve Kültüre Hizmet Derneği Başkanı İbrahim ÇOLAK’ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 29M pafta, 3581 ada 2 numaralı parselde hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının görüşülmesi yönündeki talepleri yer almaktadır. Konunun ekli imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.    Şekerevleri Bilim ve Kültüre Hizmet Derneği Başkanı İbrahim ÇOLAK’ın  İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 29M-IVd pafta, 3581 ada 2 numaralı parselde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının görüşülmesi yönündeki talepleri yer almaktadır. Konunun ekli imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.    Belediye Meclisinin 05.05.2015  tarih ve  306 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.    Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve 306 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  12 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  32 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.06.2015