Meclis Karar Özetleri

01.06.2015 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

2803
12-06-2015

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

     TARİHİ           GÜNÜ            SAATİ       DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.06.2015    PAZARTESİ        17.00          2015               6                 1                  1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Özer ERKEK,  Üyeler; Ender KUZGUN, Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Zeki ERCEL, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2015 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Belediye Meclisinin 07.09.2009 tarih ve 172 sayılı kararına Ahmet KAYTAN tarafından açılan dava Manisa 1.İdare Mahkemesinin 28.07.2011 tarihli, E:2010/1929, K:2011/1533 sayılı kararı ile reddedilmiş ve alınan karar Danıştay 6. İdare Dairesince 12.02.2015 tarihinde onanmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
3.    Metin KILINÇ’in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4243 ada 19 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
4.    Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih ve 311 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yılmaz SARI vekili Sümeyye KAHRAMAN’ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 752 ada, 5 numaralı parselde hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği taslağının görüşülmesi yönündeki talebi yer almaktadır. Konunun ekli imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.    Şekerevleri Bilim ve Kültüre Hizmet Derneği Başkanı İbrahim ÇOLAK’ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 29M pafta, 3581 ada 2 numaralı parselde hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının görüşülmesi yönündeki talepleri yer almaktadır. Konunun ekli imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.    Şekerevleri Bilim ve Kültüre Hizmet Derneği Başkanı İbrahim ÇOLAK’ın  İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 29M-IVd pafta, 3581 ada 2 numaralı parselde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının görüşülmesi yönündeki talepleri yer almaktadır. Konunun ekli imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.    Belediye Meclisinin 05.05.2015  tarih ve  306 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.    Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve 306 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  12 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  32 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
10.    İlave Madde 1: Belediye Meclisinin 07/05/2015 – 08/05/2015  tarihli 4. Birleşimi ve 5. Birleşiminde Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 07-08 Nisan 2015 tarihlerinde Denizli Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasında 16 – 19 yaş kız kategorisinde 100 metrede 1. ve 200 metrede 2. olan ve Büyük Erkekler 100 metrede 2. olan  sporcularımıza  hediye verilmesi konusunun  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.    İlave Madde 2: Sosyal Yardım Yönetmeliğimizde yer alan Sosyal Yardım Komisyonunun Müdürlüğüne gelen yardım taleplerinin değerlendirilmesi için toplanması gerekmektedir. Sosyal Yardım Komisyonunun ayda en fazla 5 kez  toplanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.    İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarih ve 371 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, 236 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 numaralı parsellerde ‘Küçük Sanayi Alanı’ düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması, planlanan alan sınırının imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.    İlave Madde 4: HMD Enerji İnşaat Limited Şirketinin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1032 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
14.    İlave Madde 5: Nazmiye AKMADEN’in  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 104 ada 35 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
15.    İlave Madde 6: Akif PEKER’in İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 1013 ada 25 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ    :

1.    2015 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Ufuk DÜZENLİ oturuma katılmıştır.)

2.    Belediye Meclisinin 07.09.2009 tarih ve 172 sayılı kararına Ahmet KAYTAN tarafından açılan dava Manisa 1.İdare Mahkemesinin 28.07.2011 tarihli, E:2010/1929, K:2011/1533 sayılı kararı ile reddedilmiş ve alınan karar Danıştay 6. İdare Dairesince 12.02.2015 tarihinde onanmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.09.2009 tarih ve 172 sayılı kararına Ahmet KAYTAN tarafından açılan dava Manisa 1.İdare Mahkemesinin 28.07.2011 tarihli, E:2010/1929, K:2011/1533 sayılı kararı ile reddedilmiş ve alınan karar Danıştay 6. İdare Dairesince 12.02.2015 tarihinde onanmıştır. Konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.    Metin KILINÇ’in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4243 ada 19 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Metin KILINÇ’in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4243 ada 19 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

        Meclis 1.Başkan V. : Özer ERKEK,  Gündemin kalan maddelerinin 02.06.2015 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.


    Özer ERKEK               Mesut  ÖZBEY        Ender KUZGUN          
Meclis 1.Başkan V.              Katip                          Katip

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı İhale İlanı - 09/01/2024 06.12.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2015