Meclis Gündemi

01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2225
28-05-2018


28/05/2018
BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.06.2018 Cuma günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
  Nurullah CAHAN
   Belediye Başkanı
G ÜNDEM:

1.2018 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi,  4126 ada, 6 ve 7 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
3.Ümmügülsüm HATİPOĞLU vekili Yunus USLU'nun İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 106 ve 107 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yaptırma yönündeki talebinin görüşülerek karar bağlanması.
4.05.04.2018 tarih ve 268-269 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile Ürün Köyü, 168 ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj düzenlenmesi yönünde plan değişiklikleri onaylanmıştır. İmar Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliklerden 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven 168 ada 27, 28 ve 29 numaralı parsellerde de plan değişikliği yapılarak ilan edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu hatanın giderilmesine yönelik düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 268-269 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, 168 ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve  garaj alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ürün Köy Muhtar ve İhtiyar Heyeti ile Ürün Köy Tüzel Kişiliği vekili Av. Koray ATAK tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 232-233 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Fettahoğlu Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 943 ada 43 numaralı parselde konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Yalçın GÜLER ve Irmak AKÇİÇEK tarafından yapılan iki adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 266-267 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Emre Fatih DOĞU ve Mehmet ÖZKAYA tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
8.Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 2114 ada 27 ve 40 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
9.Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 331 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 19 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 331 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 26 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 29 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı No:132/1A sayılı yerde Osman Geri  Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kağıt ve karton ambalaj plastik ve cam ambalaj olmak üzere toplama ve ayrıştırma faaliyetinde bulunma taleplerinin görüşülerek karara bağlanması. 
0.0
Son Düzenlemeler: 28 Mays, 2018
İlgili İçerikler: 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.06.2018