Meclis Karar Özetleri

01.06.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1115
9-06-2021


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ            SAATİ     DÖNEM      TOPLANTI        BİRLEŞİM    OTURUM
01.06.2021    SALI     15.00          2021                 6                        1      1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2021 yılı Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Cemal KANAT’ın; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 372 ada 31 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
3.Sezen ÖZDAL vekili Av. Ahmet ÖZKAN'ın İlimiz, Merkez,  Kuyucak  Mahallesi,  3323  ada  23  numaralı  parselde  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a paftada, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde arkeopark yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a2a ve K22c09a4b paftalarda, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde arkeopark yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Ahmet CEYLAN’ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 8 numaralı parselde  hazırlanan1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Ahmet CEYLAN’ın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 8 numaralı parselde  hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Kadir ÇELİK’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Kadir ÇELİK’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde E=0.70, Yençok=2 kat yapılaşma koşulunda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 100 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile onaylanan1/1000 ölçekli uygulama imarplanı değişikliği Uşak İdare Mahkemesinin 2019/351 Esas, 2021/132 Karar sayılı kararı ile iptal edildiğinden, plansız kalan alanda yeni bir işlem yapılması yönünde hazırlanan1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5626 ada 6 numaralı parselde kat yüksekliğinin belirlenmesine yönelik hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Ramazan KESKİN’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 293 ada 292 numaralı parselde, Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 72 ve 73 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde Cihan KAÇAK ve Ayhan KOZAK tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 84 ve 85 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 70 (yetmiş) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 82 ve 83 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 70 (yetmiş) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Trafik Komisyonu Raporları ile beraber görüşülerek karara bağlanması.
16.Kemankeş  Okçuluk  ve  Atlı  Okçuluk  Kulübünde uygulanacak olan 2021 Yılı Ücret Tarifesinde yapılan  değişikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Uşak  Merkez  Tabakhane  Bölgesi Gecekondu  Önleme  Projesi  kapsamında  Belediyemiz  ve  Toplu  Konut  İdaresi  Başkanlığı arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında; Uşak Merkez Durak Mahallesi 6755 Ada, 1 Parsel  sayılı  taşınmazdaki  Belediyemize  ait  1630,34  m²  hissenin  Toplu  Konut  İdaresi Başkanlığına devredilmesi ve Uşak Merkez Sarayaltı Mahallesi 6768 Ada, 1 Parsel ve 6769 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazların ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Belediyemize devredilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesine Devlet Hastanesi tarafından bağlanacak yola trafik akışının sağlanması için orta refüjde kavşak açılması ve Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan servis durağı için  peron düzenlemesi yapılması konusunun İmar Komisyonu ve Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Kurtuluş Mahallesi Doğan Özkaraman Caddesi No:7/6 G Blok üzerinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait Kapalı Spor salonuna “Uşak Belediyesi Kapalı Spor Salonu” isminin verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Uşak Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz  Cumhuriyet  Mahallesi  Uğur  Mumcu  Caddesi  üzerindeki  otobüs  durak yerlerinin/kabinlerinin  tespitinin  yapılarak  yeniden  düzenlenmesi  konusunun  görüşülerek  karara bağlanması.
22.Ciğerdede köyünde ikamet eden Şehit Jandarma Komando Er Caner NASIL’ın annesi Hatice NASIL’ın şehidimizin  isminin  daha  işlek  bir  caddeye  verilmesi  ve  şu  anki  ismi  verilen  sokaktan  isminin kaldırılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 1): İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi 925 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
24.(İlave Madde 2): Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen, (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 3): Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri Belediye hizmet gereği ve Belediye ihtiyaçları doğrultusunda norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen, (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 167 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın; İlimiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 5): 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının 1. Oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez , Karaağaç Mahallesi, K22C08B paftada, 925 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 6): 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının 1. Oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22C08B2D paftada, 925 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2021 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Cemal KANAT’ın; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 372 ada 31 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Cemal KANAT’ın; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 372 ada 31 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Selçuk TOKER oturuma katılmıştır.)
3.Sezen ÖZDAL vekili Av. Ahmet ÖZKAN'ın; İlimiz, Merkez,  Kuyucak  Mahallesi,  3323  ada  23  numaralı  parselde  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sezen ÖZDAL vekili Av. Ahmet ÖZKAN'ın; İlimiz, Merkez,  Kuyucak  Mahallesi,  3323  ada  23  numaralı  parselde  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a paftada, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde arkeopark yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a paftada, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde arkeopark yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Hikmet KAHRAMAN oturuma katılmıştır.)
5.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a2a ve K22c09a4b paftalarda, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde arkeopark yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a2a ve K22c09a4b paftalarda, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde arkeopark yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
6.Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Ahmet CEYLAN’ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 8 numaralı parselde  hazırlanan1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Ahmet CEYLAN’ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 8 numaralı parselde  hazırlanan1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Ahmet CEYLAN’ın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 8 numaralı parselde  hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Ahmet CEYLAN’ın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 8 numaralı parselde  hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Kadir ÇELİK’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kadir ÇELİK’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Kadir ÇELİK’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde E=0.70, Yençok=2 kat yapılaşma koşulunda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kadir ÇELİK’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde E=0.70, Yençok=2 kat yapılaşma koşulunda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 100 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile onaylanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Uşak İdare Mahkemesinin 2019/351 Esas, 2021/132 Karar sayılı kararı ile iptal edildiğinden, plansız kalan alanda yeni bir işlem yapılması yönünde hazırlanan1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 100 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile onaylanan1/1000 ölçekli uygulama imarplanı değişikliği Uşak İdare Mahkemesinin 2019/351 Esas, 2021/132 Karar sayılı kararı ile iptal edildiğinden, plansız kalan alanda yeni bir işlem yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5626 ada 6 numaralı parselde kat yüksekliğinin belirlenmesine yönelik hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5626 ada 6 numaralı parselde kat yüksekliğinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
12.Ramazan KESKİN’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 293 ada 292 numaralı parselde, Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 72 ve 73 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde Cihan KAÇAK ve Ayhan KOZAK tarafından yapılan 2 (iki) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan KESKİN’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 293 ada 292 numaralı parselde, Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 72 ve 73 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde Cihan KAÇAK ve Ayhan KOZAK tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oyuna karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Osman Zeki İŞMAN, Savaş ACAR ve Osman TEKBAŞ oturumdan ayrılmıştır.) 
13.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 84 ve 85 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 70 (yetmiş) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 84 ve 85 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 70 (yetmiş) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 ret oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  (Bu maddenin oylamasında Üyelerden Mustafa YILDIZ oy kullanmamıştır.)
14.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 82 ve 83 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 70 (yetmiş) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 82 ve 83 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 70 (yetmiş) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 ret oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Mustafa YILDIZ oturumdan ayrılmıştır.)
15.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ ve Osman TEKBAŞ oturuma katılmıştır.)
16.Kemankeş Okçuluk ve Atlı Okçuluk Kulübünde uygulanacak olan 2021 Yılı Ücret Tarifesinde değişikliklerin yapılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kemankeş Okçuluk ve Atlı Okçuluk Kulübünde uygulanacak olan 2021 Yılı Ücret Tarifesinde yapılan değişikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Kazım KUŞÇU oturumdan ayrılmıştır.)
17.Uşak Merkez Tabakhane Bölgesi Gecekondu Önleme Projesi kapsamında Belediyemiz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında; Uşak Merkez Durak Mahallesi 6755 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize  ait  1630,34  m²  hissenin  Toplu  Konut  İdaresi Başkanlığına devredilmesi ve Uşak Merkez Sarayaltı Mahallesi 6768 Ada, 1 Parsel ve 6769 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazların ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Belediyemize devredilmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak  Merkez  Tabakhane  Bölgesi Gecekondu  Önleme  Projesi  kapsamında  Belediyemiz  ve  Toplu  Konut  İdaresi  Başkanlığı arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında; Uşak Merkez Durak Mahallesi 6755 Ada, 1 Parsel  sayılı  taşınmazdaki  Belediyemize  ait  1630,34  m²  hissenin  Toplu  Konut  İdaresi Başkanlığına devredilmesi ve Uşak Merkez Sarayaltı Mahallesi 6768 Ada, 1 Parsel ve 6769 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazların ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Belediyemize devredilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 13 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
18.Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesine Devlet Hastanesi tarafından bağlanacak yola trafik akışının sağlanması için orta refüjde kavşak açılması ve Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan servis durağı için peron düzenlemesi yapılması konusu İmar Komisyonu ve Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesine Devlet Hastanesi tarafından bağlanacak yola trafik akışının sağlanması için orta refüjde kavşak açılması ve Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan servis durağı için peron düzenlemesi yapılması konusunun İmar Komisyonu ve Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
19.Kurtuluş Mahallesi Doğan Özkaraman Caddesi No:7/6 G Blok üzerinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait Kapalı Spor salonuna “Uşak Belediyesi Kapalı Spor Salonu” isminin verilmesi konusu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Kurtuluş Mahallesi Doğan Özkaraman Caddesi No:7/6 G Blok üzerinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait Kapalı Spor salonuna “Uşak Belediyesi Kapalı Spor Salonu” isminin verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Kazım KUŞÇU oturuma katılmıştır.)
20.Uşak Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
21.İlimiz Cumhuriyet Mahallesi  Uğur  Mumcu  Caddesi  üzerindeki  otobüs  durak yerlerinin/kabinlerinin  tespitinin  yapılarak  yeniden  düzenlenmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz  Cumhuriyet  Mahallesi  Uğur  Mumcu  Caddesi  üzerindeki  otobüs  durak yerlerinin/kabinlerinin  tespitinin  yapılarak  yeniden  düzenlenmesi  konusunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
22.Ciğerdede köyünde ikamet eden Şehit Jandarma Komando Er Caner NASIL’ın annesi Hatice NASIL’ın şehidimizin isminin daha işlek bir caddeye verilmesi ve şu anki ismi verilen sokaktan isminin kaldırılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ciğerdede köyünde ikamet eden Şehit Jandarma Komando Er Caner NASIL’ın annesi Hatice NASIL’ın şehidimizin isminin daha işlek bir caddeye verilmesi ve şu anki ismi verilen sokaktan isminin kaldırılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
23.(İlave Madde 1): İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi 925 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi 925 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
24.(İlave Madde 2): Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen, (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen, (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin İdareden geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 11 ret, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesi esnasında Üyelerden Kazım KUŞÇU ve Mehmet GÜN oturumdan ayrılmıştır.)
25.(İlave Madde 3): Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri Belediye hizmet gereği ve Belediye ihtiyaçları doğrultusunda norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen, (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri Belediye hizmet gereği ve Belediye ihtiyaçları doğrultusunda norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen, (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin İdareden geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 10 ret, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 3 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 15 dakika ara vermiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN: 2021 Haziran ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,    2.oturumunu açmıştır. 

(Üyelerden Harun GÜVENÇ oturuma katılmıştır, Turgut ÖZÇELİK oturumdan ayrılmıştır.) 

26.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 167 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın; İlimiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın; İlimiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 5): 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının 1. Oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez , Karaağaç Mahallesi, K22C08B paftada, 925 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez , Karaağaç Mahallesi, K22C08B paftada, 925 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 6): 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısının 1. Oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22C08B2D paftada, 925 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22C08B2D paftada, 925 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2021 Temmuz ayı Meclis Toplantısının 01.07.2021 Perşembe günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN: 2021 Haziran ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


         
Mehmet ÇAKIN                   Altan TUFAN                İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı                       Katip                                 Katip
 (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2021