Meclis Gündemi

01.06.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

963
27-05-2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.06.2022 Çarşamba günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
Mehmet ÇAKIN                                    
 Belediye Başkanı

GÜNDEM: 
1.2022 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih 95 ve 96 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 161 ada 5 numaralı parselde park alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Serdal KÖKÖZ vekili Av. R. Barış KETBOĞA tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
3.Sami YİĞİT, Murat KOÇ, Sultan NAÇAR, Sultan YİĞİT'e vekaleten Emre BÜTÜN,Necla BAŞARAN, Halil YİĞİT, Gülperi DOĞAN'a vekaleten Serkan DOĞAN, Elvan KOÇ ve Kamil YİĞİT'in, ; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 107 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, HAnife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/685 Esas ve 2018/940 sayılı kararı ile imar planları iptal edilerek plansız kalan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 243 numaralı parselde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen imar planı revizyonlarının sınırının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 20 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı sınırının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 65 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Tahir ÇAKIN'ın ; İlimiz, Merkez, Çarıkköy, 108 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 63 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 63 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 124 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 124 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 122 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 8, 9, 10, 11 ve 93 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 120 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Mende Köyü ve Yeşil Karaağaç Mahallesi, tapulama sahasında yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 118 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselde, 01/03/2022 tarih 80 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan,  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 123 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 141 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.17.11.2021  tarih  ve  347-348  sayılı  Belediye  Meclis  Kararınca  Spor İşleri Müdürlüğünün  2022  yılı Gelir Tarifesinde yar alan Carting aracı tur ücreti ( 8 tur )  ile Spor okulları kurs ücretinin, akaryakıt ve diğer harcamalarda oluşan artışlardan dolayı güncellenmesi ve ayrıca Spor Okulları kurs ücreti (Servis Hizmeti Dahil) olarak gelir tarifesine eklenmesi konularının görüşülerek karara bağlanması.
18.2464  sayılı  Belediye  gelirleri  kanununun  96.  ve  97.  maddesine  göre  hazırlanıp 17.11.2021 tarih ve 347 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen 2022 yılında uygulanacak Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren  ücret  tarifelerinin  fiyatlarının  güncellenmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Uşak  Belediyesi  İşletme  ve  İştirakler  Müdürlüğü  İktisadi  ve  Sosyal  Tesisler  Bütçe  İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin, Kayaağıl Termal Tesis Apart Kiralama ücretlerinin ve yeni eklenecek fiyat tarifelerinin  belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş, Durak Mahallelerinde kalan İsmet Paşa Caddesi ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda "cephe düzenleme işi"nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.Maddesi gereğince projesi doğrultusunda yapımı devam eden mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, tabela vb. işlerin maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması, uygulamaya esas olan "İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddeleri Cephe Düzenleme Projesi Hizmet Alım İşi" nin bedelinin  belediyemizce  karşılanması konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli 1.birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, hafriyat ve inşaat atıklarının geri kazanım bedelinin belirlenmesi konusunun   Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 
22.Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 2022/49 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen elektronik ücret toplama sisteminde belediye denetimli şehir içi özel halk  otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarının fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
0.0
Son Düzenlemeler: 27 May, 2022
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.06.2022 belediye Gündemi İlanı meclis Tarihli