Meclis Karar Özetleri

01.06.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

599
8-06-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ                  GÜNÜ          SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.06.2023       PERŞEMBE       15.00             2023                 6                   1                  1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, İsmail AKTAY, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN, Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2023 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Durmuş Ali ALP'in; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi 385 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşan değer artış payının iptal edilerek; plan değişikliği öncesinde almış olduğu imar durum belgesi ile devam edebilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde son yapılan değişiklikler çerçevesinde revize edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Uşak İli, Merkez, Ovademirler Mahallesi 0 ada 979 ve 11 numaralı parsellerde ve çevresinde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak İli, Merkez, Kemalöz Mahallesi 3135 ada 16 numaralı parsel ve çevresinde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 436 ada 107 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallelerinin kesişiminde yer alan Kazım Karabekir Caddesi ve çevresinde mevcut durum ve plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 144 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydı ile ekli 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 144 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı revizyonu taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 411 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Taner KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 139 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen,  Ünalan Mahallesi, 609 ada 7 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 138 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen,  İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6225 adada ada içi otoparkın plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 140 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 362 ada 22 ve 23 numaralı parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 141 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 181 ada 5 ve 6 numaralı parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 05/11/2015 tarih ve 659 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, stadyum kavşağı ve otogar kavşağında bulunan battı çıktı projelerinin plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih ve 121 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 5935 ada 1 parselde teknik altyapı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih ve 121 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 5935 ada 1 parselde teknik altyapı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 9 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Mustafa CEYLAN, Ayhan BİNBAŞ, İsmail BİNBAŞ, Nurten KELEŞ ve Serkan BİNBAŞ’ın; İlimiz, Merkez, Mende Köyü, 152 ada 16, 17, 18 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 02/05/2023 Tarih ve 136 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Orhan Yeğit PAKSOY ; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 191 ada 16 ve 15 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 143 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nejla CEYLAN ve Şenay CEYLAN'ın talebine istinaden; Bölme Mahallesi, 344 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan reklam alanlarına led raket ekran reklam alanları eklenmesi sebebiyle led raket ekranlarının kiralama işlemleri için fiyat tarifesi belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediyemiz  tarafından  kadın  kooperatiflerinin  güçlendirilmesi,  sürdürülebilirliklerinin  sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karaağaç Mahallesi 6460 ada, 2 parsel ve Karaağaç Mahallesi 6465 ada, 6 parsel numaralı taşınmazların satışı ve/veya takası ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
25.İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 1): Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan talep yazıya ekli tapuları bulunan 3 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi gerektiğinden 5393 sayılı kanunun  18.e  Maddesi  gereği  konunun  görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 2): Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu bölgede Belediyemiz tarafından İmar planı çalışmaları yürütülmektedir. Planlama sonucunda Belediyemiz adına parseller çıkacak olup, Belediyemiz adına çıkacak bu parsellerde hastanede tedavi gören hastaların ve yakınlarının tedavi sürecinde konaklama ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tesis yapılması planlanmaktadır. Bu sebeple Uşak Kanserle Savaş Derneği ile ortak proje hazırlanması, anlaşmaya varılması halinde mutabık  kalınan  konularda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 3): Erdal DÜLGEROĞLU ve Ummahan Gülperi DÜLGER vekili Aykut AYDINER'in ; Uşak İli, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 3103 ada 12 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
29.(İlave Madde 4): Mediha GÜCÜK vekili Orhan GÜCÜK'ün  Uşak İli, Merkez, Işık Mahallesi 548 ada 45 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 5): Mülkiyeti Ali BONCUKÇU mirasçılarından Hatice BONCUKÇU’ya ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesinde tapunun eski 941 ada, 54 parselinde kayıtlı 2660 m² yüzölçümlü taşınmazın İmar ve 18.madde uygulamasına ilişkin, Manisa İdare Mahkemesinin 2006/2397E., 2007/2569K. Sayılı dava dosyası ile uygulamanın isteminin reddi kararlarına konu olan Belediyemiz ve Ali BONCUKÇU mirasçılarından Hatice BONCUKÇU arasında bir uyuşmazlık bulunduğu, açıklanan sebeplerle Mahkeme kararları ile iptal edilen imar uygulama bölgesinde yeni bir imar uygulamasının yapılması hukuki ve fiili olarak imkansız olduğu, uyuşmazlığın sulhen uzlaşı ile çözülebilmesi hakkında davacı ile görüşmeler yapıldığı, bu doğrultuda, konunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/k ve 18/h maddelerinde yer alan uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat yoluyla çözülerek nihayete erdirilmesi ve Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişilerin arabuluculuk süreçlerini yürütmeye yetkili kılınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 2023 Haziran ayı 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde  bulunan  reklam alanlarına Led Raket Ekran reklam alanları eklenmesi sebebiyle Led Raket Ekranların kiralanması için fiyat tarifesi belirlenmesi konusunun Plan ve  Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023  Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Durmuş Ali ALP'in; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi 385 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşan değer artış payının iptal edilerek; plan değişikliği öncesinde almış olduğu imar durum belgesi ile devam edebilmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Durmuş Ali ALP'in; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi 385 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşan değer artış payının iptal edilerek; plan değişikliği öncesinde almış olduğu imar durum belgesi ile devam edebilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde son yapılan değişiklikler çerçevesinde revize edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde son yapılan değişiklikler çerçevesinde revize edilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Uşak İli, Merkez, Ovademirler Mahallesi 0 ada 979 ve 11 numaralı parsellerde ve çevresinde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Ovademirler Mahallesi 0 ada 979 ve 11 numaralı parsellerde ve çevresinde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Uşak İli, Merkez, Kemalöz Mahallesi 3135 ada 16 numaralı parsel ve çevresinde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Kemalöz Mahallesi 3135 ada 16 numaralı parsel ve çevresinde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 436 ada 107 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 436 ada 107 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallelerinin kesişiminde yer alan Kazım Karabekir Caddesi ve çevresinde mevcut durum ve plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallelerinin kesişiminde yer alan Kazım Karabekir Caddesi ve çevresinde mevcut durum ve plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 144 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydı ile ekli 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydı ile ekli 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 11 çekimser oylarına karşılık 14  kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 144 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı revizyonu taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı revizyonu taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 11 çekimser oylarına karşılık 14  kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 411 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Taner KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Taner KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret ve Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 14  kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir. 
11.Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 139 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ünalan Mahallesi, 609 ada 7 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ünalan Mahallesi, 609 ada 7 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
12.Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 138 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6225 adada ada içi otoparkın plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6225 adada ada içi otoparkın plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 140 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 362 ada 22 ve 23 numaralı parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 362 ada 22 ve 23 numaralı parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 141 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 181 ada 5 ve 6 numaralı parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 181 ada 5 ve 6 numaralı parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih ve 659 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, stadyum kavşağı ve otogar kavşağında bulunan battı çıktı projelerinin plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, stadyum kavşağı ve otogar kavşağında bulunan battı çıktı projelerinin plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret ve Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 14  kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 121 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 5935 ada 1 parselde teknik altyapı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 5935 ada 1 parselde teknik altyapı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih ve 121 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 5935 ada 1 parselde teknik altyapı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 5935 ada 1 parselde teknik altyapı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 9 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa CEYLAN, Ayhan BİNBAŞ, İsmail BİNBAŞ, Nurten KELEŞ ve Serkan BİNBAŞ’ın; İlimiz, Merkez, Mende Köyü, 152 ada 16, 17, 18 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa CEYLAN, Ayhan BİNBAŞ, İsmail BİNBAŞ, Nurten KELEŞ ve Serkan BİNBAŞ’ın; İlimiz, Merkez, Mende Köyü, 152 ada 16, 17, 18 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 136 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Orhan Yeğit PAKSOY; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 191 ada 16 ve 15 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Orhan Yeğit PAKSOY; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 191 ada 16 ve 15 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 143 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nejla CEYLAN ve Şenay CEYLAN'ın talebine istinaden; Bölme Mahallesi, 344 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nejla CEYLAN ve Şenay CEYLAN'ın talebine istinaden; Bölme Mahallesi, 344 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan reklam alanlarına led raket ekran reklam alanları eklenmesi sebebiyle led raket ekranlarının kiralama işlemleri için fiyat tarifesi belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan reklam alanlarına led raket ekran reklam alanları eklenmesi sebebiyle led raket ekranlarının kiralama işlemleri için fiyat tarifesi belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Belediyemiz  tarafından  kadın  kooperatiflerinin  güçlendirilmesi,  sürdürülebilirliklerinin  sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz  tarafından  kadın  kooperatiflerinin  güçlendirilmesi,  sürdürülebilirliklerinin  sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 11 çekimser oylarına karşılık 14  kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
24.Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karaağaç Mahallesi 6460 ada, 2 parsel ve Karaağaç Mahallesi 6465 ada, 6 parsel numaralı taşınmazların satışı ve/veya takası ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karaağaç Mahallesi 6460 ada, 2 parsel ve Karaağaç Mahallesi 6465 ada, 6 parsel numaralı taşınmazların satışı ve/veya takası ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret ve Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 14  kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2023 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2023 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

(Üyelerden Kazım KUŞÇU ve Hikmet KAHRAMAN oturumdan ayrılmıştır.)

25.İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 1): Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan talep yazıya ekli tapuları bulunan 3 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait talep yazıya ekli tapuları bulunan 3 adet taşınmazın 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  takası  ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 10 ret ve Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 14  kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 2): Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu bölgede Belediyemiz tarafından İmar planı çalışmaları yürütülmektedir. Planlama sonucunda Belediyemiz adına parseller çıkacak olup, Belediyemiz adına çıkacak bu parsellerde hastanede tedavi gören hastaların ve yakınlarının tedavi sürecinde konaklama ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tesis yapılması planlanmaktadır. Bu sebeple Uşak Kanserle Savaş Derneği ile ortak proje hazırlanması, anlaşmaya varılması halinde mutabık  kalınan  konularda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu bölgede Belediyemiz tarafından İmar planı çalışmaları yürütülmektedir. Planlama sonucunda Belediyemiz adına parseller çıkacak olup, Belediyemiz adına çıkacak bu parsellerde hastanede tedavi gören hastaların ve yakınlarının tedavi sürecinde konaklama ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tesis yapılması planlanmaktadır. Bu sebeple Uşak Kanserle Savaş Derneği ile ortak proje hazırlanması, anlaşmaya varılması halinde mutabık  kalınan  konularda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 3): Erdal DÜLGEROĞLU ve Ummahan Gülperi DÜLGER vekili Aykut AYDINER'in ; Uşak İli, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 3103 ada 12 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Erdal DÜLGEROĞLU ve Ummahan Gülperi DÜLGER vekili Aykut AYDINER'in ; Uşak İli, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 3103 ada 12 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 4): Mediha GÜCÜK vekili Orhan GÜCÜK'ün  Uşak İli, Merkez, Işık Mahallesi 548 ada 45 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Mediha GÜCÜK vekili Orhan GÜCÜK'ün  Uşak İli, Merkez, Işık Mahallesi 548 ada 45 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 5): Mülkiyeti Ali BONCUKÇU mirasçılarından Hatice BONCUKÇU’ya ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesinde tapunun eski 941 ada, 54 parselinde kayıtlı 2660 m² yüzölçümlü taşınmazın İmar ve 18.madde uygulamasına ilişkin, Manisa İdare Mahkemesinin 2006/2397E., 2007/2569K. Sayılı dava dosyası ile uygulamanın isteminin reddi kararlarına konu olan Belediyemiz ve Ali BONCUKÇU mirasçılarından Hatice BONCUKÇU arasında bir uyuşmazlık bulunduğu, açıklanan sebeplerle Mahkeme kararları ile iptal edilen imar uygulama bölgesinde yeni bir imar uygulamasının yapılması hukuki ve fiili olarak imkansız olduğu, uyuşmazlığın sulhen uzlaşı ile çözülebilmesi hakkında davacı ile görüşmeler yapıldığı, bu doğrultuda, konunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/k ve 18/h maddelerinde yer alan uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat yoluyla çözülerek nihayete erdirilmesi ve Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişilerin arabuluculuk süreçlerini yürütmeye yetkili kılınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Ali BONCUKÇU mirasçılarından Hatice BONCUKÇU’ya ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesinde tapunun eski 941 ada, 54 parselinde kayıtlı 2660 m² yüzölçümlü taşınmazın İmar ve 18.madde uygulamasına ilişkin, Manisa İdare Mahkemesinin 2006/2397E., 2007/2569K. Sayılı dava dosyası ile uygulamanın isteminin reddi kararlarına konu olan Belediyemiz ve Ali BONCUKÇU mirasçılarından Hatice BONCUKÇU arasında bir uyuşmazlık bulunduğu, açıklanan sebeplerle Mahkeme kararları ile iptal edilen imar uygulama bölgesinde yeni bir imar uygulamasının yapılması hukuki ve fiili olarak imkansız olduğu, uyuşmazlığın sulhen uzlaşı ile çözülebilmesi hakkında davacı ile görüşmeler yapıldığı, bu doğrultuda, konunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/k ve 18/h maddelerinde yer alan uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat yoluyla çözülerek nihayete erdirilmesi ve Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişilerin arabuluculuk süreçlerini yürütmeye yetkili kılınması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Akın PEKER, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 11 çekimser oylarına karşılık 12  kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin Haziran ayı 1.Birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde  bulunan  reklam alanlarına Led Raket Ekran reklam alanları eklenmesi sebebiyle Led Raket Ekranların kiralanması için fiyat tarifesi belirlenmesi konusu Plan ve  Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde  bulunan  reklam alanlarına Led Raket Ekran reklam alanları eklenmesi sebebiyle Led Raket Ekranların kiralanması için fiyat tarifesi belirlenmesi konusunun Plan ve  Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 22  kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

2023 Temmuz ayı Meclis Toplantısının 04.07.2023 Salı günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2023 Haziran ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


Mehmet ÇAKIN           İlknur ERTUĞRUL      İsmail AKTAY
Belediye Başkanı                  Katip                     Katip
(Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: 08 Haziran, 2023
İlgili İçerikler: 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2023