Meclis Gündemi

01.07.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1138
25-06-2021


25/06/2021 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.07.2021 Perşembe günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                          
   Mehmet ÇAKIN                                  
  Belediye Başkanı 
GÜNDEM: 

1.2021 yılı Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince 2021 Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 103 sayılı karar ile Belediyemiz Encümenine seçilen Züleyha YILDIRIM'ın istifa etmesi ile boşalan Encümen Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre,  Sosyal Yardım Komisyonu, Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonları ile Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Uşak Çevre Birliği Birlik Meclisine yedek üye olarak seçilen Züleyha YILDIRIM'ın istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliklerine, yeni üyelerin seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İrfan SARI’nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 210 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yaptırma yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
5.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2021 tarih ve 6188 sayılı kararında; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 1695 ada 543 numaralı taşınmazda kayıtlı tescilli yapının koruma alanının yeniden belirlendiği ve imar planında değişiklik yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.İsmail TÜRKER'in İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü 327 ada 18 numaralı parselde kayıtlı meyve bahçesi niteliğindeki arazisi üzerine 75 m² tabanlı bağ evi yapmak istediklerinden, arazinin bulunduğu bölgenin Büyük Ova Projesi kapsamında olduğundan, tarımsal niteliği korunacak alan hükmünde olduğu için imar planlarının uygulanmasında hukuki bir altyapının olmadığından bahsedilmekte olup; arazisinin de içerisinde olduğu tarımsal niteliği korunacak alan niteliğinde olan bölgedeki 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Sami YİĞİT, Elvan KOÇ, Necla BAŞARAN, Sultan YİĞİT, İmren BÜTÜN, Gülperi DOĞAN, Murat KOÇ, Kamil YİĞİT, Sultan NAÇAR, Ermiye YİĞİT, Gülay ÖZGÜ, Ramazan YİĞİT, GönülYİĞİT, Nurdan SULTAN ve Mehmet YİĞİT'in; İlimiz,Merkez, Fatih Mahallesi, 6214 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde plan değişikliği yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2. Özkan ve 4. Özkan sokaklar arasında bulunan park alanında ve 4. Özkan sokağın Uğur parkı arkasına denk gelen kısmında plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Kazım  Serkan  ATEŞ,  Özkan  ATEŞ,  Elif  ATEŞ,  Kazım  ATEŞ,  Serpil  ATALAY,  Sibel YİĞİTOĞLU ve Kadriye ATEŞ'e vekaleten Şükrü AYDINER'in 23.06.2021 tarihli müracaatında; İlimiz,Merkez, Ovademirler Mahallesi, 27 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak1/1000  ölçekli  ilave  uygulama  imar  planı  yapılması  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Hesna ÖZGÖBEK’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2046 ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ve 2047 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 3556 ada 1 parsel ve 3557 ada 1 parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Cemal KANAT’ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 372 ada 31 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinin, İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesinde bulunan iki adet taşınmaz ile İslice Mahallesinde bulunan iki adet taşınmazın takas edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde, kaldırılan enerji nakil hattı güzergahında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.İbot Tekstil İnşaat Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen İsmail TAŞCAN ve Banu BÖREKCİ ve Murat KAYA’nın, İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 156 ada 11 ve 17 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Kazım ÖZKAYA, Nimet SÜZGEN, Hikmet ERDEM, Mehmet ERDEM, Kıymet OREL, Kudret ERDEM, Sevgi KORUK, Serkan YILDIZ, Kadir ERTUĞRUL, Gülsüm GÜRBÜZ, Fatma AKSU, Şükriye GÖRGÜLÜ, Akın YILDIZ, Temel ERTUĞRUL, Ali ERTUĞRUL, Ramazan ERTUĞRUL, Sefa ERDOĞAN, Halil GÖRGÜLÜ, Halil AKCAN ve Ali YILDIZ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 28 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
16.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel, 2347 ada 1 numaralı parsel ile 2344 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması görüşülerek karara bağlanması.
17.Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK ve Ulviye YALÇIN’a vekaleten Aşkın GÜNDAĞ ile Niyazi GÜNDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Durmuş GÜNDAĞ, Osman GÜNDAĞ, Ayşe ERDOĞAN, Binnaz KARABIYIK, İsmail KARABIYIK ve Ulviye YALÇIN’a vekaleten Aşkın GÜNDAĞ ile Niyazi GÜNDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 122 ada 14 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Ali BAYRAM'ın, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Ramazan ASLAN'ın, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3611 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
22.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun bulunana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Sezen ÖZDAL ve Ege Safira Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti. vekili Av. Ahmet ÖZKAN’ın talebine istinaden, İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 3323 ada 23 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

25.Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 157 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Muharrem BOZ'un Pırlanta Sokak, Güldibi Sokak, Müjde Sokak, Eser Sokak vs. ile buna benzer yerlerin sokak isimlerinin cadde olarak değiştirilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 189 sayılı kararı ile Belediye Gençlik Meclisi Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.01.03.2021 tarih 92 sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilen,  Uşak  Cumhuriyet  Başsavcılığı  Denetimli  Serbestlik    Müdürlüğü  mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 2. katta bulunan 208,  210,  211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ve 222 numaralı büroların kendilerine 1 (bir) yıl süre ile tahsis edilmesi konusunun  Plan Bütçe Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
28.Uşak Belediye Başkanlığı ile Uşak İli sınırları içerisinde bulunan İlçe, Belde Belediyeleri ve Özel İdareleri ile birlikte Belediyemizin görev ve sorumluluk alanına giren konularda, Ortak Hizmet Projelerini, geçici olarak araç ve personel teminini gerçekleştirmek üzere Protokol düzenlemek için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.


0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.07.2021