Meclis Gündemi

01.07.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1027
24-06-2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.07.2022 Cuma günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                        
Mehmet ÇAKIN                                     
Belediye Başkanı

GÜNDEM: 

1.2022 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşşak Aşevi- Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı'nın; Uşak, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 1487 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.İsmet CARAN'ın; Uşak, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 41 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Mustafa ARSLAN'ın; Uşak İli, Merkez, Durak Mahallesi, 304 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Yıldıray KUMLU'ya vekaleten Fatma ÖZTÜRK'ün; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Ömer UÇAR, Ali DAŞCI, Hacer GÜRCAN, Mehmet İlhan ŞİMŞEK, Muhammed KAYA, Ömer AKSOY,  Özge DAŞÇI, Selçuk Çağatay MIDIK, Halil BAYSAL, Fatma BAYSAL, Fatıma BAYSAL'ın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 179 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Kıymet OREL ve Mehmet ERDEM'e vekaleten  Mehmet Ali DEMİR'in ve Nimet SÜZGEN'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 2594 ada 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 ve 9 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
8.UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve TicA.Ş.nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13b4d paftada  yer alan Belediye hizmet alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve TicA.Ş.nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d2b paftada yer alan park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 610 ada 10 numaralı parselde 21/03/2013 tarih 988 sayılı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına uygun plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 130 ve 131 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı parsellerde park düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde gelen 14 adet  itirazın görüşülerek karara bağlanması.
12.Uşak İli Onaylı Uygulama İmar Planı Plan Notlarından Genel Hükümler Bölümünün 21. maddesinde düzenleme yapılması, 24. maddenin iptal edilmesi ve Kentsel Çalışma Alanları bölümünün 2. 3. ve 4. maddelerine yeni bend’e eklenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
13.Murat ÇETİN'in; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1428 ada 11 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14.Mehmet ÖZDEMİR'e vekaleten Atila BORAZAN'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, Yeşilköy caddesinin yol boyu ticaret alanı kapsamına dahil edilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/02/2022 tarih ve 146 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şenay GÜNEŞHAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08d1a paftada, 2268 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 156 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi  sınırına dahil 20 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 153 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, Hanife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 153 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, Hanife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/04/2021 tarih ve 111 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Köyü, 145 ada 3 ve 4  numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 261 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fadime EREN, İbrahim DOĞAN, Ali DOĞAN, Kadir ATAK ve Bilal ATAK’ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, eski 233 ve 742 numaralı parsellerde (yeni 7020 ada 2 ve 3 numaralı parseller) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 146 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Döndü ÖDEMİŞ ve Müşterekleri adına vekaleten İbrahim DAĞGEZEN'in; İlimiz,Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 73 ve 74 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediyemize ait olan ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan reklam alanlarının (led ekran, bilboard, roll-up ve raketler) kiralama ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Ve 97. Maddesine göre hazırlanıp 17.11.2021 tarih ve 347 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen 2022 yılında uygulanacak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren ücret tarifelerinin fiyatlarının güncellenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının ve imzaları bulunan Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü hat başkanlarının fiyat tarifesi değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
25.19-23 Haziran  2022  tarihleri  arasında  Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen  İnterschutz 2022 Uluslararası Yangın-Kurtarma Hizmetleri ve Güvenlik  Sistemleri fuarı olağan meclis toplantısı tarihi dışında gerçekleştiğinden, Belediyemiz İtfaiye Müdürü  Kudret AYDIN görevlendirilmiş olup, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmasına.
26.Belediyemiz ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü arasında 300-06 K.K. nolu Gediz Ayr.-Uşak-Afyonkarahisar devlet yolunun 15+660 km de Belediyemizce yaya üst geçit yapılması için gerekli izinler alınmış ve protokol imzalanmıştır. Üst geçit yapımı ile ilgili olarak hayırsever ile görüşmeler  yapmak,  anlaşmaya  varılması  halinde  hayırseverin  belirleyeceği  Belediyemizce  uygun bulunacak isim/isimlerin verilmesi şartı ile üst geçit yapımına ilişkin protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 06.02.1996 tarih ve 88 sayılı kararıyla onaylanan cadde-sokak isimlerinden, Atatürk mahallesinde bulunan Şehit Ali Demirağ caddesi sehven yanlış yazıldığından Şehit Ali Demirdağ Caddesi olarak düzeltilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya  İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi   konusunun İmar  Komisyonu  Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan ekli listedeki 5 adet taşınmazların 2886 sayılı kanuna  göre  satışı  ve/veya  takası  ile  ilgili  iş  ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.Çevre  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığı  tarafından  çıkarılan  2022/6  Sayılı  Atık Toplayıcıları  Genelgesinin  1.  maddesinde  "Belediyeler  tarafından  atık  toplayıcılarının  çalışmalarına ilişkin esaslar bu Genelge çerçevesinde oluşturulur, belediye hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarının  çalışma  usul  ve  esasları  ilk  belediye  meclisi  gündemine  alınarak  karara  bağlanır" denildiğinden Belediyemizin yetki alanında faaliyet gösteren atık toplayıcılarının çalışmalarına ilişkin esasların belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: 24 June, 2022
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.07.2022 belediye Gündemi İlanı meclis Tarihli