Meclis Gündemi

01.11.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1054
28-10-2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.11.2022 Salı günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzurpark Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                      
Mehmet ÇAKIN                                    
 Belediye Başkanı 

GÜNDEM: 
1.2022 yılı Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2023 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz 2023 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2023 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2023 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 41 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesi, yaklaşık 18,3 hektar alanda 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması uygun bulunmuştur. Ancak söz konusu alan ile ilgili kurum görüşlerinin toplanması aşamasında, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından olumsuz görüş verilmiş olup; ilgili alanda plan yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Aybey ve Küme Mahallelerinde Dokuzsele Deresi çevresinde Şehit Rıza Horasan Caddesinde bisiklet yolu düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Mustafa YELDANLI'nın, İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 185 ada 54 numaralı parselde kayıtlı taşınmazı ile ilgili Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebinden vazgeçtiği belirtilerek ilgili meclis kararının geri alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 21. maddesinde yer alan "her halükarda imar planında belirlenen cephe hattının korunması esastır." ibaresinin kaldırılması yönünde plan notu değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih 311-312 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil 20 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında mülkiyetten kaynaklı problemler nedeniyle 244 ada 1 parsel ve çevresinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Hava DEMİR ve S.S. Uşak Değerli Madenler Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Kooperatifinin,  İlimiz, Merkez, Güre Köyü, 211 ada 18 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 282-283 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen 13 adet itirazın değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Uşak Müze Müdürlüğünün 23.12.2021 tarihli uzman raporu ile kayıt altına alınan Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28.09.2022 tarih ve 6962 sayılı karar ile 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlarının imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 325 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali DEMİR’in, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada,  1913 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun ekli İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 325 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali DEMİR’in; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c3d paftada,  1913 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 329 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri, K22d10c ve K22d10b paftalarda,  Kamulaştırma sınırının revize edilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 329 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri, K22d10c2d, K22d10c2a, K22d10c1b, K22d10c1a, K22d10b4c paftalarda,  Kamulaştırma sınırının revize edilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 321 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 7 hektar alanda, K22c15a paftada, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 321 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 7 hektar alanda, K22c15a1d ve K22c15a1a paftalarda,  1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 349 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre, Şehircilik İklim ve Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 700 konut proje kapsamında, K22c08b1b ve K22c08b1c paftalarda,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 323 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Polsar Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yetkilisi Çetin ÇEKÇEK’in; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parsel, K22c08b4d paftada,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 318 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 253-254 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ’nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 31 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 249-250 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 17/05/2021 Tarih ve 137 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerinde, trafo alanları ayrılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 11/07/2016 Tarih ve 483 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi ve İkisaray Köyü, K22c10a ve K22c10d paftalarda, yaklaşık 80 hektar alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 11/07/2016 Tarih ve 483 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi ve İkisaray Köyü, K22C10a4d, K22c10a4c, K22c10a3d, K22c10d1a, K22c10d1b, K22c10d2a, K22c10d2b ve K22c10d1c paftalarda, yaklaşık 80 hektar alanda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 320 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Raife AKINCI’nın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c07b3b ve K22c07b3c paftalarında,  7025 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Elmalıdere Mahallesi 1019 ada, 140 ve 141 nolu parsellerin satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 328 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 3665 ada, 22 nolu parseldeki açık otopark talebi ve taşınabilir kabinin yerleşimi konusunun Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: 28 October, 2022
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.11.2022 belediye Gündemi İlanı meclis Tarihli