Meclis Karar Özetleri

01.11.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

787
8-11-2022
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.11.2022         SALI                 15.00             2022               11                    1                   1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞCU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:
1.2022 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2023 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz 2023 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2023 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2023 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 41 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesi, yaklaşık 18,3 hektar alanda 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması uygun bulunmuştur. Ancak söz konusu alan ile ilgili kurum görüşlerinin toplanması aşamasında, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından olumsuz görüş verilmiş olup; ilgili alanda plan yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Aybey ve Küme Mahallelerinde Dokuzsele Deresi çevresinde Şehit Rıza Horasan Caddesinde bisiklet yolu düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Mustafa YELDANLI'nın, İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 185 ada 54 numaralı parselde kayıtlı taşınmazı ile ilgili Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebinden vazgeçtiği belirtilerek ilgili meclis kararının geri alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 21. maddesinde yer alan "her halükarda imar planında belirlenen cephe hattının korunması esastır." ibaresinin kaldırılması yönünde plan notu değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih 311-312 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil 20 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında mülkiyetten kaynaklı problemler nedeniyle 244 ada 1 parsel ve çevresinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Hava DEMİR ve S.S. Uşak Değerli Madenler Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Kooperatifinin,  İlimiz, Merkez, Güre Köyü, 211 ada 18 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 282-283 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen 13 adet itirazın değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Uşak Müze Müdürlüğünün 23.12.2021 tarihli uzman raporu ile kayıt altına alınan Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28.09.2022 tarih ve 6962 sayılı karar ile 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlarının imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 325 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali DEMİR’in, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada,  1913 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun ekli İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 325 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali DEMİR’in; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c3d paftada,  1913 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 329 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri, K22d10c ve K22d10b paftalarda,  Kamulaştırma sınırının revize edilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 329 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri, K22d10c2d, K22d10c2a, K22d10c1b, K22d10c1a, K22d10b4c paftalarda,  Kamulaştırma sınırının revize edilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 321 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 7 hektar alanda, K22c15a paftada, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 321 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 7 hektar alanda, K22c15a1d ve K22c15a1a paftalarda,  1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 349 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre, Şehircilik İklim ve Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 700 konut proje kapsamında, K22c08b1b ve K22c08b1c paftalarda,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 323 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Polsar Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yetkilisi Çetin ÇEKÇEK’in; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parsel, K22c08b4d paftada,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 318 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 253-254 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ’nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 31 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 249-250 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 17/05/2021 Tarih ve 137 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerinde, trafo alanları ayrılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 11/07/2016 Tarih ve 483 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi ve İkisaray Köyü, K22c10a ve K22c10d paftalarda, yaklaşık 80 hektar alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 11/07/2016 Tarih ve 483 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi ve İkisaray Köyü, K22C10a4d, K22c10a4c, K22c10a3d, K22c10d1a, K22c10d1b, K22c10d2a, K22c10d2b ve K22c10d1c paftalarda, yaklaşık 80 hektar alanda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 320 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Raife AKINCI’nın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c07b3b ve K22c07b3c paftalarında,  7025 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Elmalıdere Mahallesi 1019 ada, 140 ve 141 nolu parsellerin satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 328 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 3665 ada, 22 nolu parseldeki açık otopark talebi ve taşınabilir kabinin yerleşimi konusunun Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 1):  Mustafa ÖZTÜRK’ün İlimiz Merkez Bölme Mahallesi, 385 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 2): Belediye su ücretlerinin m3 birim fiyatlarında %50 indirim yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 3): 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil 20 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda mülkiyetten kaynaklı problemlerin çözülmesi yönünde 244 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 4): 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil 20 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda mülkiyetten kaynaklı problemlerin çözülmesi yönünde 244 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2022 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

2.Belediyemiz 2023 yılı Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediyemiz 2023 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediyemiz 2023 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz 2023 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediyemizin 2023 Mali yılı Ücret Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2023 Mali yılı Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediyemizin 2023 Mali yılı Harç Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2023 Mali yılı Harç Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 41 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesi, yaklaşık 18,3 hektar alanda 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması uygun bulunmuştur. Ancak söz konusu alan ile ilgili kurum görüşlerinin toplanması aşamasında, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından olumsuz görüş verilmiş olup; ilgili alanda plan yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 41 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Bölme Karakuyu Mahallesi, yaklaşık 18,3 hektar alanda 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması uygun bulunmuştur. Ancak söz konusu alan ile ilgili kurum görüşlerinin toplanması aşamasında, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilmediği için yapılan çalışmaların iptal edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Aybey ve Küme Mahallelerinde Dokuzsele Deresi çevresinde Şehit Rıza Horasan Caddesinde bisiklet yolu düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Aybey ve Küme Mahallelerinde Dokuzsele Deresi çevresinde Şehit Rıza Horasan Caddesinde bisiklet yolu düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu ve Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Mustafa YELDANLI'nın, İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 185 ada 54 numaralı parselde kayıtlı taşınmazı ile ilgili Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebinden vazgeçtiği belirtilerek ilgili meclis kararının geri alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa YELDANLI'nın, İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 185 ada 54 numaralı parselde kayıtlı taşınmazı ile ilgili Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı talebinden vazgeçtiği belirtilerek ilgili meclis kararının geri alınması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 21. maddesinde yer alan "her halükarda imar planında belirlenen cephe hattının korunması esastır." ibaresinin kaldırılması yönünde plan notu değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 21. maddesinde yer alan "her halükarda imar planında belirlenen cephe hattının korunması esastır." ibaresinin kaldırılması yönünde plan notu değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih 311-312 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil 20 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında mülkiyetten kaynaklı problemler nedeniyle 244 ada 1 parsel ve çevresinde değişiklik yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih 311-312 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil 20 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında mülkiyetten kaynaklı problemler nedeniyle 244 ada 1 parsel ve çevresinde değişiklik yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
(Üyelerden Harun GÜVENÇ oturuma katılmıştır.)
11.Hava DEMİR ve S.S. Uşak Değerli Madenler Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Kooperatifinin,  İlimiz, Merkez, Güre Köyü, 211 ada 18 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hava DEMİR ve S.S. Uşak Değerli Madenler Geri Dönüşüm Toplu İşyeri Kooperatifinin,  İlimiz, Merkez, Güre Köyü, 211 ada 18 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 282-283 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen 13 adet itirazın değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 282-283 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde gelen 13 adet itirazın değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
(Üyelerden Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.)
13.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Uşak Müze Müdürlüğünün 23.12.2021 tarihli uzman raporu ile kayıt altına alınan Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28.09.2022 tarih ve 6962 sayılı karar ile 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlarının imar planına işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Uşak Müze Müdürlüğünün 23.12.2021 tarihli uzman raporu ile kayıt altına alınan Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28.09.2022 tarih ve 6962 sayılı karar ile 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlarının imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 325 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali DEMİR’in, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada,  1913 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali DEMİR’in, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada,  1913 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 325 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali DEMİR’in; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c3d paftada,  1913 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali DEMİR’in; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c3d paftada,  1913 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 329 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri, K22d10c ve K22d10b paftalarda,  Kamulaştırma sınırının revize edilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri, K22d10c ve K22d10b paftalarda,  Kamulaştırma sınırının revize edilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 329 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri, K22d10c2d, K22d10c2a, K22d10c1b, K22d10c1a, K22d10b4c paftalarda,  Kamulaştırma sınırının revize edilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri, K22d10c2d, K22d10c2a, K22d10c1b, K22d10c1a, K22d10b4c paftalarda,  Kamulaştırma sınırının revize edilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 321 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 7 hektar alanda, K22c15a paftada, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 7 hektar alanda, K22c15a paftada, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 321 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 7 hektar alanda, K22c15a1d ve K22c15a1a paftalarda,  1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 7 hektar alanda, K22c15a1d ve K22c15a1a paftalarda,  1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 349 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre, Şehircilik İklim ve Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 700 konut proje kapsamında, K22c08b1b ve K22c08b1c paftalarda,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre, Şehircilik İklim ve Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 700 konut proje kapsamında, K22c08b1b ve K22c08b1c paftalarda,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 323 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Polsar Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yetkilisi Çetin ÇEKÇEK’in; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parsel, K22c08b4d paftada,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Polsar Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yetkilisi Çetin ÇEKÇEK’in; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parsel, K22c08b4d paftada,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 12 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
(Üyelerden Harun GÜVENÇ oturuma katılmıştır.)
23.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 318 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 253-254 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ’nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 253-254 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ’nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 31 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 249-250 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 249-250 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 12 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

Üyelerden Harun GÜVENÇ ve Gökhan YALÇIN oturumdan ayrılmıştır.

31.(İlave Madde 1):  Mustafa ÖZTÜRK’ün İlimiz Merkez Bölme Mahallesi, 385 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa ÖZTÜRK’ün İlimiz Merkez Bölme Mahallesi, 385 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 2): Belediye su ücretlerinin m3 birim fiyatlarında %50 indirim yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye su ücretlerinin m3 birim fiyatlarında %50 indirim yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 3): 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil 20 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda mülkiyetten kaynaklı problemlerin çözülmesi yönünde 244 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil 20 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda mülkiyetten kaynaklı problemlerin çözülmesi yönünde 244 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 12 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 4): 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim, 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil 20 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda mülkiyetten kaynaklı problemlerin çözülmesi yönünde 244 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil 20 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda mülkiyetten kaynaklı problemlerin çözülmesi yönünde 244 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 12 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
25.Belediye Meclisinin 17/05/2021 Tarih ve 137 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerinde, trafo alanları ayrılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerinde, trafo alanları ayrılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Belediye Meclisinin 11/07/2016 Tarih ve 483 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi ve İkisaray Köyü, K22c10a ve K22c10d paftalarda, yaklaşık 80 hektar alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi ve İkisaray Köyü, K22c10a ve K22c10d paftalarda, yaklaşık 80 hektar alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 12 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
27.Belediye Meclisinin 11/07/2016 Tarih ve 483 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi ve İkisaray Köyü, K22C10a4d, K22c10a4c, K22c10a3d, K22c10d1a, K22c10d1b, K22c10d2a, K22c10d2b ve K22c10d1c paftalarda, yaklaşık 80 hektar alanda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi ve İkisaray Köyü, K22C10a4d, K22c10a4c, K22c10a3d, K22c10d1a, K22c10d1b, K22c10d2a, K22c10d2b ve K22c10d1c paftalarda, yaklaşık 80 hektar alanda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 12 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
28.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 320 sayısı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Raife AKINCI’nın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c07b3b ve K22c07b3c paftalarında,  7025 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Raife AKINCI’nın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c07b3b ve K22c07b3c paftalarında,  7025 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Elmalıdere Mahallesi 1019 ada, 140 ve 141 nolu parsellerin satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait olan Elmalıdere Mahallesi 1019 ada, 140 ve 141 nolu parsellerin satış ve/veya takas ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 12 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  Gündemin kalan maddelerinin 16.11.2022 Çarşamba günü saat 15.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.
Mehmet ÇAKIN        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı           Katip                              Katip
(Meclis Başkanı)       
0.0
Son Düzenlemeler: 08 Kasm, 2022
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.11.2022