Meclis Karar Özetleri

01.12.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1309
14-12-2020

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.12.2020         SALI                 15.00            2020                 10                   1        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Savaş ACAR, Mehmet GÜN, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2020 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 613 ada, 3, 5, 6, 10 ve 614 ada, 6, 7, 8 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5893 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 47, 85, 87 ve 892 ada 25 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/08/2020 tarih 5832 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 163 ada 10, 12, 13, 14, 164 ada 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 ve 608 ada 19, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/08/2020 tarih 5831 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi,571 ada, 4, 6, 7, 8, 9,  572 ada, 18 ve 567 ada, 1 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5894 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 163 ada, 8, 13, 14, 17, 18, 25 ve 609 ada, 20, 28 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5895 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 610 ada 5, 6, 16, 18, 25, 26 ve 611 ada 3, 4, 5, 6, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5892 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 431 ada 19,  9, 16, 51, 58, 61 numara, 467 ada 1 numara ve 468 ada 18 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 04/11/2020 tarih 5954 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Nedim DOĞAN'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 257 ada 372 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT vekili Turan KUTLU'nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4777 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.2021 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2021 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediyemizin 2021 yılı içersinde yapacağı Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.  
14.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı mevcut Evsel Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesini aştığından ortalama 40.000 m³/gün kapasiteli ilave tesis projeleri hazırlanmıştır. Ancak tesis yapımı için Belediyemizin bütçesi yeterli olmadığından, tesisin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması hususunda 09.11.2020 tarih ve 18900 sayılı yazımız ile talep yapılmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ekteki protokol gönderilmiş olup, protokolün 9. maddesinde belirtilen geri ödeme şartlarının kabul edildiğine dair karar alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 02/09/2020 tarih ve 200 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada 654 numaralı parselin bulunduğu alanda askeri alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
16.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 256 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Sağlık Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5818 ada 1 numaralı parselde E=1.50, Yençok=21.50 metre yapılaşma koşulları ile 10 ve 5 metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiş sağlık tesisi alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 257 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 254 ada 5 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 213 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 numaralı parselde açık spor tesisi alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 253 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının; Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesi değişiklik taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara  bağlanması.
20.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 254 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 26.maddesinin a) fıkrasında bahsi geçen elektronik ücret toplama sisteminde Belediyemizce alınacak olan işletme izin bedeli oranının belirlenmesi konusunun Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara  bağlanması.
21.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 234 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Sarayaltı, İslice  ve Durak Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara  bağlanması.
22. (İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 234 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı, İslice ve Durak Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara  bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2020 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 613 ada, 3, 5, 6, 10 ve 614 ada, 6, 7, 8 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5893 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 613 ada, 3, 5, 6, 10 ve 614 ada, 6, 7, 8 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5893 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 47, 85, 87 ve 892 ada 25 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/08/2020 tarih 5832 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 47, 85, 87 ve 892 ada 25 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/08/2020 tarih 5832 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 163 ada 10, 12, 13, 14, 164 ada 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 ve 608 ada 19, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/08/2020 tarih 5831 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 163 ada 10, 12, 13, 14, 164 ada 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 ve 608 ada 19, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/08/2020 tarih 5831 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
5.İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi,571 ada, 4, 6, 7, 8, 9,  572 ada, 18 ve 567 ada, 1 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5894 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi,571 ada, 4, 6, 7, 8, 9,  572 ada, 18 ve 567 ada, 1 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5894 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 163 ada, 8, 13, 14, 17, 18, 25 ve 609 ada, 20, 28 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5895 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 163 ada, 8, 13, 14, 17, 18, 25 ve 609 ada, 20, 28 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5895 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 610 ada 5, 6, 16, 18, 25, 26 ve 611 ada 3, 4, 5, 6, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5892 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 610 ada 5, 6, 16, 18, 25, 26 ve 611 ada 3, 4, 5, 6, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5892 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 431 ada 19,  9, 16, 51, 58, 61 numara, 467 ada 1 numara ve 468 ada 18 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 04/11/2020 tarih 5954 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 431 ada 19,  9, 16, 51, 58, 61 numara, 467 ada 1 numara ve 468 ada 18 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 04/11/2020 tarih 5954 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
9.Nedim DOĞAN'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 257 ada 372 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nedim DOĞAN'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 257 ada 372 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
10.Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT vekili Turan KUTLU'nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4777 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT vekili Turan KUTLU'nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4777 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.2021 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2021 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2021 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2021 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin kabul  edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediyemizin 2021 yılı içersinde yapacağı Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediyemizin 2021 yılı içersinde yapacağı Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin  8 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı mevcut Evsel Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesini aştığından ortalama 40.000 m³/gün kapasiteli ilave tesis projeleri hazırlanmıştır. Ancak tesis yapımı için Belediyemizin bütçesi yeterli olmadığından, tesisin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması hususunda 09.11.2020 tarih ve 18900 sayılı yazımız ile talep yapılmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ekteki protokol gönderilmiş olup, protokolün 9. maddesinde belirtilen geri ödeme şartlarının kabul edildiğine dair karar alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı mevcut Evsel Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesini aştığından ortalama 40.000 m³/gün kapasiteli ilave tesis projeleri hazırlanmıştır. Ancak tesis yapımı için Belediyemizin bütçesi yeterli olmadığından, tesisin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması hususunda 09.11.2020 tarih ve 18900 sayılı yazımız ile talep yapılmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ekteki protokol gönderilmiş olup, protokolün 9. maddesinde belirtilen geri ödeme şartlarının kabul edildiğine dair karar alınması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 02/09/2020 tarih ve 200 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada 654 numaralı parselin bulunduğu alanda askeri alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02/09/2020 tarih ve 200 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada 654 numaralı parselin bulunduğu alanda askeri alanın yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR tarafından yapılan itirazın İmar  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 256 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Sağlık Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5818 ada 1 numaralı parselde E=1.50, Yençok=21.50 metre yapılaşma koşulları ile 10 ve 5 metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiş sağlık tesisi alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Sağlık Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5818 ada 1 numaralı parselde E=1.50, Yençok=21.50 metre yapılaşma koşulları ile 10 ve 5 metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiş sağlık tesisi alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyunu karşılık 22 kabul oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 257 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 254 ada 5 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 254 ada 5 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 213 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 numaralı parselde açık spor tesisi alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 numaralı parselde açık spor tesisi alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in  9 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 253 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının; Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesi değişiklik taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara  bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının; Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesi değişiklik taleplerinin  Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in  9 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
20.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 02.11.2020 tarih ve 254 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 26.maddesinin a) fıkrasında bahsi geçen elektronik ücret toplama sisteminde Belediyemizce alınacak olan işletme izin bedeli oranının belirlenmesi konusunun Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara  bağlanması konusunun görüşmeleri esnasında;

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 10 dakika ara vermiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN: 2020 Aralık ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim, 2.oturumunu açmıştır.

Üyelerden Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır. 


Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 26.maddesinin a) fıkrasında bahsi geçen elektronik ücret toplama sisteminde Belediyemizce alınacak olan işletme izin bedeli oranının belirlenmesi konusunun Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarından geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Uğur KESKİN ve Nuri DEMİREL’in 2 ret, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN,  Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ ve Dilek SALEPÇİ’nin 7 çekimser oyuna karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Üyelerden Uğur KESKİN oturumdan ayrılmıştır.

21.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 234 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı, İslice ve Durak Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara  bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Sarayaltı, İslice  ve Durak Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
22. (İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 234 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı, İslice ve Durak Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara  bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Sarayaltı, İslice ve Durak Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2021 Ocak ayı Meclis Toplantısının  04.01.2021 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

   Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN: 2020 Aralık ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN             Regaip Emre HAZAR            Yusuf AKCAN
Belediye Başkanı                  Katip                                    Katip
(Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.12.2020