Meclis Gündemi

02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

575
26-04-2024

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 02.05.2024 Perşembe  günü Saat 16.00 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
Özkan YALIM                                     
Belediye Başkanı 

GÜNDEM:

1.2024 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.2023 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmesi
3.Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek İçin Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında yürütülen, "Collaborating for Sustainable Future: Accelerating Green Transition of Textile Sector through Partnetships" isimli ve TTGS-II/112 referans numaralı proje kapsamında kurumumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Özkan YALIM'ın yetkili  kılınması,  Özkan  YALIM'ın  olmadığı  durumlarda  Etüt  Proje  Müdürü  Vekili  Mehmet  Ali KÖSEOĞLU'nun yetkili kılınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4. 2022   Erasmus+   Çağrısı   kapsamında   kurumumuzun   başvuru   sahibi   olduğu 2022-1-TR01-KA220-YOU-000087199 sözleşme numaralı "Promoting Environmental Protection and leARning on climate changE (PREPARE)" projesi ile ilgili Türkiye Ulusal Ajansı tarafından talep edilen tüm belgelerin kurumumuz adına imzalanması, proje ortaklarına tahsis edilmiş bütçelerin kurumumuz tarafından  ilgili  ortakların  banka  hesaplarına  gönderilmesi,  hibe  sözleşmesi  gereği  proje  süresi  ve sonrasında istenecek diğer tüm belgelerin ve raporların imzalanması, proje içerisinde kullanılmak üzere avans olarak bütçesine dahi olmak üzere Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yazı ile bildirme konularında,  kumrumuzu  münferiden  temsil  ve  ilzama  yetkili  kişi  olarak  Belediye  Başkanı  Özkan YALIM'ın yetkili kılınması, Özkan YALIM'ın olmadığı durumlarda Etüt Proje Müdürü Vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU'nun yetkili kılınması ve bu proje kapsamında 24.05.2024 tarihinde İtalya'daki proje ortaklarımızdan Selci Belediyesi'nde  gerçekleştirilecek proje toplantısı sebebiyle Belediyemiz Etüt Proje Müdürü Vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet KARAKOÇ'un bu toplantı için görevlendirilmesi konularının görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2024 Mali yılında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine istinaden hazırlanan ücret tarifesinde bazı ücret kalemlerinde değişiklik yapılmasının; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünün; Uşak, Merkez, Muharremşah Mahallesi Küçük Sanayi Alanına Plan Notu eklenmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Vahdet YAVUZ’un; Uşak, Merkez, Muharremşah Mahallesi 264 ada 2 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptali talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 39-40 sayılı kararı ile onaylanan. Sefa GÜNAY ve Osman AYDOĞAN’ın; Uşak, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2numaralı parselde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 59 sayılı kararı ile onaylanan. Uşak, Merkez, Aybey Mahallesi, 49. Bölge olarak bilinen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde Mehmet Ali KARA tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye meclisinin 01.08.2022 tarih 251-252 sayılı kararları ile onaylanan, Uşak, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde onaylanan imar planı revizyonlarına Uşak İdare Mahkemesinin 2023/398 esas numaralı davasında yürütmenin durdurulması kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Alanda yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/02/2024 tarih 7842 ve 7843 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Elmalıdere Mahallesi 782 ada 35 parsel ve Küme Mahallesi 1105 ada 38 numaralı parsellerin koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih 277-278 sayılı kararları ile; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda onaylanan imar planı revizyonlarında özel proje alanı olarak belirlenen bölgeye açılan davaların tamamının özel proje alanına isabet etmesi sonucu kamulaştırma ve plan revizyonunda belirlenen imar hakkı transferi işlemlerinin Belediyeye yük getireceğinden söz konusu alanda koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 55 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Sermak Madencilik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’nin, İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 241 ada 6 numaralı parselde beton santrali amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih 194 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 161 ada 2, 3, 4 parseller 375 ada 6 numaralı parsel ve 374 ada 1 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024