Meclis Gündemi

02.09.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

967
27-08-2021


26/08/2021 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 02.09.2021 Perşembe günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                          
   Mehmet ÇAKIN                                   
 Belediye Başkanı 
GÜNDEM: 

1.2021 yılı Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 782 ada, 45 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Uşak İli, Merkez İslice Mahallesi 489 ada, 12 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 3170 ada, 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Fadime EREN, Ali DOĞAN, İbrahim DOĞAN, Kadir ATAK ve Bilal ATAK'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 233 ve 742 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 107 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesinde yaklaşık 32.26 hektar alanda ilave plan yapılması düşünüldüğü. Bahse konu alan planlı alanlar ile çevrili durumda olup; Hastane, Adliye ve Emniyet binasına yakın bölgede kalmış tek plansız alan olduğu, Bu sebeple bütüncül bir planlama çalışması yapılması düşünüldüğünden, bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 239 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kadir ÇELİK'in talebi üzerine, Belediye Meclisi'nin 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde onaylanan plan değişikliklerine askı süresi içerisinde Şerif KANDİLLİ ve Eşref KESKİN tarafından yapılan 2 adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 238 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın talebi üzerine, Belediye Meclisi'nin 01/06/2021 tarih 195 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde onaylanan plan değişiklikliğine askı süresi içerisinde  yapılan 2 adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 17/05/2021 Tarih ve 129 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fevzi ERYILMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 109 ada 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslaklarının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/07/2021 Tarih ve 164 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c3d paftada, 2. Özkan Sokak ve 4. Özkan Sokaklar arasında bulunan park alanında ve 4. Özkan sokağın Uğur parkı arkasına denk gelen kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 233 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b paftada, 637 ada 1 numaralı parselin kamu hizmet alanı olarak planlı kısmının eğitim tesisi olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 233 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b3c paftada, 637 ada 1 numaralı parselin resmi kurum alanı olarak planlı kısmının ilkokul alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 232 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c08b3c ve K22c09a4d paftalarda, 187 ada 8 numaralı parsele tescil ibaresinin eklenerek koruma alanının belirlenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 229 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1d paftalarda, 5818 ada 3 numaralı parselde yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08d1a,  K22c08d1b, K22c08d1c ve K22c08d1d paftalarda, 2279, 2280, 2282, 2283, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2296, 2292, 2297, 2298, 2299 ve 5168 numaralı adalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 240 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cengiz ALTINER'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22c08d paftada, 176 ada 1 numaralı parselde ada kenarı ile mülkiyet hattının uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 240 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cengiz ALTINER'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22c08d1d paftada, 176 ada 1 numaralı parselde ada kenarı ile mülkiyet hattının uyumlu hale getirilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 235 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1d paftada, 107 ada 506 numaralı parsel ve 106 ada 509 numaralı parselde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 236 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ceylanlar Otelcilik Tur. Sağ. Hizm. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b paftada, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 02/08/2021 Tarih ve 236 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ceylanlar Otelcilik Tur. Sağ. Hizm. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b paftada, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01/02/2019 Tarih ve 38 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, K22c15b1a ve K22c15b1d paftalarda, 130 ada 45, 49, 47, 48, 46, 51, 3 ve 7 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Uşak Belediyesi ile Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında 5393 sayılı kanunun 75-c. maddesi   çerçevesinde yapılması düşünülen  proje  kapsamında  protokol  yapılabilmesi  için  Belediye Başkanına yetki verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediyemizin 2021 yılı Gelir ve Harç Tarifesine  ''İşletmecinin altyapı tesis edeceği güzergahlarda Belediye adına altyapı tesis edilmesi halinde geçiş hakkı bedeli 0,60 TL/m'' olarak eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Uşak Küme Mahallesi 200 ada 31 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Belediye İş Han'ında    Mimarlar Odasına  ait  172,173  ve  174  nolu  bağımsız  bölümlerin  idaremiz  ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere satın alınması gerektiğinden satın alınması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih ve 249 sayılı Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Uşak Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.09.2021