Meclis Karar Özetleri

03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

421
10-01-2024

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ                   GÜNÜ        SAATİ          DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM      OTURUM
03.01.2024       ÇARŞAMBA     15.00             2024                   1                    1                    1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Mehmet KESKİN, Uğur KESKİN,  İsmail AKTAY, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN, Harun GÜVENÇ. 

GÜNDEM:

1.2023 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun oluşturulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2024 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.2024 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2024 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.Mürpa  Gıda  Pazarlama  ve  Ticaret  Limited  Şirketi  adına  vekaleten  Ünal BALTA'nın; Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi 265 ada 3 ve 30 numaralı parselde plan değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Ali ULUDAĞ'ın; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 636 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Ahmet Remzi CANBAZ'ın; Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi 300 ada 7 numaralı parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptali talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Soner BAŞER'in; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 549 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin  01.12.2023 tarih ve 333 sayılı kararı ile onaylanan; Uşak İli, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1885 ada 16 numaralı parselde İmar Planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde 08.09.2016 tarih 675 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Engin KORUK tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması
12.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/11/2023 tarih ve 7720, 7721, 7722, 7723 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Işık Mahallesi 550 ada 1,  2 ve 3 numaralı parsel, Durak Mahallesi 249 ada 1 numaralı parseldeki Cinibiz Cami, Kurtuluş Mahallesi 114 ada 10 numaralı parsel Bozkurt Mahallesi 919 ada 13 ve 14 numaralı tecilli yapıların koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 154 kV Uşak 380-Uşak OSB enerji iletim hattının yenilenmesine yönelik plan değişikliği yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 326 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi ve Mende Köyünde yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 326 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi ve Mende Köyünde yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 381 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Nihat MIDIKOĞLU ve Müştereklerinin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 381 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Nihat MIDIKOĞLU ve Müştereklerinin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 384 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Mende ve Yeşil Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınır belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 17.11.2015 tarih ve 36 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, özel proje alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 328 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali Can DAĞLIGİL’in, İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 144 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz Merkez Küme Mahallesi 199 ada, 11 parsel nolu 569,00 m² miktarındaki taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, satın alma iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18.e maddesi gereği, Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
22.Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında sunulan; "Collaborating for Sustainable Future: Accelerating Green Transition  of  Textile  Sector  through  Partnerships"  başlıklı  ve  TTGS-II/112  referans  numaralı Projemiz hibe almaya hak kazanmış olup, Proje kapsamında Kurumumuzu, sözleşme temsil ve ilzama yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’ın, Mehmet ÇAKIN’ın olmadığı durumlarda Etüt Proje Müdürü vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU’nun yetkili kılınması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
23.Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığının Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yeni eğitim hizmet binasının bulunduğu  Sarayaltı  Mahallesi  Karataş  sokağın  isminin  Mali  Müşavir  sokak  olarak değiştirilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
24.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 410 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2267, 2269, 2270 adalar, 7020 ada 2 ve 3 numaralı parseller ve çevresinde, gelen vatandaş taleplerine istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 410 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2267, 2269, 2270 adalar, 7020 ada 2 ve 3 numaralı parseller ve çevresinde, gelen vatandaş taleplerine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 345 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çekiçoğlu Makine Medikal Oto İnş. Tar. Hay. San. Tic. A.Ş vekili Ahmet ÇELİK'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 200 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
27.(İlave Madde 4): Yağışların  yetersizliği,  tarım  ve  sanayide  tüketilen  su  miktarının  giderek  artması  nedeniyle yaşanan su kıtlığının küresel sorun haline geldiği bir gerçektir. Yıllık su tüketiminin 5 milyon ton olduğu Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde, firmaların ihtiyacı olan miktarda su sağlamak amacıyla, Uşak Belediyesi atık su arıtma tesisinden deşarj edilen atık suların bölgeye taşınarak ileri arıtma sistemi ile yeniden arıtılmasını kapsayan ve ekte detayları yer alan İleri Arıtma Projesinin, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliği yapılarak hayata geçirilmesi değerlendirilmektedir. Söz  konusu  projeye  ilişkin  fizibilite  raporunun  T.C.  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığınca onaylanması için Belediyemiz  ile protokol imzalanması istenmektedir. Protokol’ü  imzalamak  için  Belediye  Başkanına yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun oluşturulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Belediyemiz Denetim Komisyonunun kurulmasına, Komisyonun 5 kişiden oluşması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiş, Denetim Komisyon Üyeliklerine Ak Parti Grubu Başkanı Kemal SOLAKHAN; Mehmet KESKİN, İlknur ERTUĞRUL ve Regaip Emre HAZAR’ı, İyi Parti Grup Başkanı Yasin YAVUZ; Necmi DURSUN ve Nurten BAKIR’ı sözlü olarak önermişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz Denetim Komisyonu  üye seçimi gizli oyla yapılmış olup, oyların tasnifi neticesinde Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliklerine önerilen, Mehmet KESKİN’e  20 oy, İlknur ERTUĞRUL’a 20 oy, Regaip Emre HAZAR’a 20 oy,  Necmi DURSUN’a 15 oy, Nurten BAKIR’a 15 oy çıkmış olup, Belediyemiz Denetim Komisyonu üyeliklerine  Mehmet KESKİN  20 oyla,   İlknur ERTUĞRUL 20 oyla, Regaip Emre HAZAR 20 oyla,  Necmi DURSUN  15 oyla  ve  Nurten BAKIR 15 oyla  seçilmişlerdir. (2 oy boş çıkmıştır.)
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2024 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2024 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2024 Mali yılında Belediyemiz Denetim Komisyonunda 6 kamu personelinin azami 40 gün süreyle görevlendirilmesine ve 1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesi  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.2024 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2024 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 6 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2024 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2024 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin 2024 Mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetvelinde Belediyemizin nüfusuna göre belirlenen aylık brüt 1.780,00.-TL. ödenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Eren CEYLAN’ın 1 çekimser oyuna karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7.Mürpa  Gıda  Pazarlama  ve  Ticaret  Limited  Şirketi  adına  vekaleten  Ünal BALTA'nın; Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi 265 ada 3 ve 30 numaralı parselde plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mürpa  Gıda  Pazarlama  ve  Ticaret  Limited  Şirketi  adına  vekaleten  Ünal BALTA'nın; Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi 265 ada 3 ve 30 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
8.Ali ULUDAĞ'ın; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 636 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali ULUDAĞ'ın; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 636 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Ahmet Remzi CANBAZ'ın; Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi 300 ada 7 numaralı parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptali talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ahmet Remzi CANBAZ'ın; Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi 300 ada 7 numaralı parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptali talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Soner BAŞER'in; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 549 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Soner BAŞER'in; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 549 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin  01.12.2023 tarih ve 333 sayılı kararı ile onaylanan; Uşak İli, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1885 ada 16 numaralı parselde İmar Planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde 08.09.2016 tarih 675 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Engin KORUK tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin  01.12.2023 tarih ve 333 sayılı kararı ile onaylanan; Uşak İli, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1885 ada 16 numaralı parselde İmar Planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde 08.09.2016 tarih 675 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Engin KORUK tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/11/2023 tarih ve 7720, 7721, 7722, 7723 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Işık Mahallesi 550 ada 1,  2 ve 3 numaralı parsel, Durak Mahallesi 249 ada 1 numaralı parseldeki Cinibiz Cami, Kurtuluş Mahallesi 114 ada 10 numaralı parsel Bozkurt Mahallesi 919 ada 13 ve 14 numaralı tecilli yapıların koruma alanının imar planına işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/11/2023 tarih ve 7720, 7721, 7722, 7723 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Işık Mahallesi 550 ada 1,  2 ve 3 numaralı parsel, Durak Mahallesi 249 ada 1 numaralı parseldeki Cinibiz Cami, Kurtuluş Mahallesi 114 ada 10 numaralı parsel Bozkurt Mahallesi 919 ada 13 ve 14 numaralı tecilli yapıların koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 154 kV Uşak 380-Uşak OSB enerji iletim hattının yenilenmesine yönelik plan değişikliği yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 154 kV Uşak 380-Uşak OSB enerji iletim hattının yenilenmesine yönelik plan değişikliği yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 326 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyünde yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyünde yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 326 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyünde yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyünde yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2024 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Üyelerden Savaş ACAR ve  Mehmet KESKİN oturumdan ayrılmıştır.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2024 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

16.Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 381 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Nihat MIDIKOĞLU ve Müştereklerinin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nihat MIDIKOĞLU ve Müştereklerinin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN’un 1 çekimser oyuna karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 381 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Nihat MIDIKOĞLU ve Müştereklerinin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nihat MIDIKOĞLU ve Müştereklerinin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN’un 1 çekimser oyuna karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 384 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Mende ve Yeşil Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınır belirlenmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Mende ve Yeşil Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınır belirlenmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 17.11.2015 tarih ve 36 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, özel proje alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, özel proje alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Savaş ACAR oturuma katılmıştır.)

20.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 328 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali Can DAĞLIGİL’in, İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 144 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Ali Can DAĞLIGİL’in, İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 144 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.İlimiz Merkez Küme Mahallesi 199 ada, 11 parsel nolu 569,00 m² miktarındaki taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, satın alma iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18.e maddesi gereği, Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz Merkez Küme Mahallesi 199 ada, 11 parsel nolu 569,00 m² miktarındaki taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, satın alma iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18.e maddesi gereği, Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Dilek SALEPÇİ’nin 5 ret,  Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 2 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında sunulan; "Collaborating for Sustainable Future: Accelerating Green Transition  of  Textile  Sector  through  Partnerships"  başlıklı  ve  TTGS-II/112  referans  numaralı Projemiz hibe almaya hak kazanmış olup, Proje kapsamında Kurumumuzu, sözleşme temsil ve ilzama yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’ın, Mehmet ÇAKIN’ın olmadığı durumlarda Etüt Proje Müdürü vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU’nun yetkili kılınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında sunulan; "Collaborating for Sustainable Future: Accelerating Green Transition  of  Textile  Sector  through  Partnerships"  başlıklı  ve  TTGS-II/112  referans  numaralı Projemiz hibe almaya hak kazanmış olup, Proje kapsamında Kurumumuzu, sözleşme temsil ve ilzama yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’ın, Mehmet ÇAKIN’ın olmadığı durumlarda Etüt Proje Müdürü vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU’nun yetkili kılınması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığının Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yeni eğitim hizmet binasının bulunduğu  Sarayaltı  Mahallesi  Karataş  sokağın  isminin  Mali  Müşavir  sokak  olarak değiştirilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığının Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yeni eğitim hizmet binasının bulunduğu  Sarayaltı  Mahallesi  Karataş  sokağın  isminin  Mali  Müşavir  sokak  olarak değiştirilmesi  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 410 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2267, 2269, 2270 adalar, 7020 ada 2 ve 3 numaralı parseller ve çevresinde, gelen vatandaş taleplerine istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2267, 2269, 2270 adalar, 7020 ada 2 ve 3 numaralı parseller ve çevresinde, gelen vatandaş taleplerine istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 410 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2267, 2269, 2270 adalar, 7020 ada 2 ve 3 numaralı parseller ve çevresinde, gelen vatandaş taleplerine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2267, 2269, 2270 adalar, 7020 ada 2 ve 3 numaralı parseller ve çevresinde, gelen vatandaş taleplerine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 345 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çekiçoğlu Makine Medikal Oto İnş. Tar. Hay. San. Tic. A.Ş vekili Ahmet ÇELİK'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 200 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Çekiçoğlu Makine Medikal Oto İnş. Tar. Hay. San. Tic. A.Ş vekili Ahmet ÇELİK'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 200 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 4): Yağışların  yetersizliği,  tarım  ve  sanayide  tüketilen  su  miktarının  giderek  artması  nedeniyle yaşanan su kıtlığının küresel sorun haline geldiği bir gerçektir. Yıllık su tüketiminin 5 milyon ton olduğu Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde, firmaların ihtiyacı olan miktarda su sağlamak amacıyla, Uşak Belediyesi atık su arıtma tesisinden deşarj edilen atık suların bölgeye taşınarak ileri arıtma sistemi ile yeniden arıtılmasını kapsayan ve ekte detayları yer alan İleri Arıtma Projesinin, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliği yapılarak hayata geçirilmesi değerlendirilmektedir. Söz  konusu  projeye  ilişkin  fizibilite  raporunun  T.C.  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığınca onaylanması için Belediyemiz  ile protokol imzalanması istenmektedir. Protokol’ü  imzalamak  için  Belediye  Başkanına yetki  verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yağışların  yetersizliği,  tarım  ve  sanayide  tüketilen  su  miktarının  giderek  artması  nedeniyle yaşanan su kıtlığının küresel sorun haline geldiği bir gerçektir. Yıllık su tüketiminin 5 milyon ton olduğu Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde, firmaların ihtiyacı olan miktarda su sağlamak amacıyla, Uşak Belediyesi atık su arıtma tesisinden deşarj edilen atık suların bölgeye taşınarak ileri arıtma sistemi ile yeniden arıtılmasını kapsayan ve ekte detayları yer alan İleri Arıtma Projesinin, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliği yapılarak hayata geçirilmesi değerlendirilmektedir. Söz  konusu  projeye  ilişkin  fizibilite  raporunun  T.C.  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığınca onaylanması için Belediyemiz  ile protokol imzalanması istenmektedir. Protokol’ü  imzalamak  için  Belediye  Başkanına yetki  verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2024 Şubat ayı Meclis Toplantısının 07.02.2024 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2024 Ocak ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


Mehmet ÇAKIN        İlknur ERTUĞRUL            İsmail AKTAY     
Belediye Başkanı               Katip                               Katip
(Meclis Başkanı)
           
0.0
Son Düzenlemeler: 10 Ocak, 2024
İlgili İçerikler: 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.01.2024