Meclis Gündemi

03.02.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1758
30-01-2020

30/01/2020 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 03.02.2020 Pazartesi günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
  Hikmet KAHRAMAN                                
    Belediye Başkanı V.
GÜNDEM: 

1.2020 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Zeliha ÖZÇAY ve Gülay ERTÜRK adına vekaleten Fatih KUŞDEMİR, Nail ÖZÇAY, İsmail ÖZÇAY, Hamdi ÖZÇAY, Hatice GÜRBÜZ, Safinaz GÜRBÜZ, Helime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN, Ayşe ERTUĞRUL ve Muzaffer ÖZÇAY adına vekaleten Ahmet KARAGÖZ'ün; Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 1, 2, 3, 4, 33 ve 34 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1184 ada 15 numaralı parselin 1.Şeker Sokak cephesinde görülen genel otopark alanı fonksiyonunun alanın ilk onaylı imar planlarında belirlendiği; ancak 08/09/2016 tarih ve 674-675 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan sayısallaştırma yapılmasına yönelik revizyon imar planlarında söz konusu otopark alanının sehven konut alanı olarak planlandığının tespit edildiği, Söz konusu hatanın düzeltilerek işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Kurşunluk Mahallesi, 639 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Mehmet YELKOVAN adına vekaleten ve kendi adına Mustafa YELKOVAN, Bayram YELKOVAN ve Emine TUNÇBİLEK'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 99, 100 ve 101 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Özerdem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Emre ERDEM 'in; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Coşkun GÜNEŞ'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 157 ada 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çağlayan Sokak ve Özek Sokak arasında kalan alanda belediye hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çağlayan Sokak ve Özek Sokak arasında kalan alanda belediye hizmet alanı ve belediye hizmet alanı ek tesisleri alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Metin TEPE, Abdullah Samet TEPE ve Esra TEPE'ye vekaleten Özgür TEPE'nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 36, 37 ve 38 numaralı parsellerde mülkiyet sınır çizgilerinin imar planındaki ada kenar çizgileriyle uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Metin TEPE, Abdullah Samet TEPE ve Esra TEPE'ye vekaleten Özgür TEPE'nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 36, 37 ve 38 numaralı parsellerde mülkiyet sınır çizgilerinin imar planındaki ada kenar çizgileriyle uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Nezahat YAVUZ'un; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Nezahat YAVUZ'un; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselin A-2 TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında ticaret alanı (fırın alanı) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Uşak Belediye Başkanlığına bağışlanan 8960857201 vergi kimlik numaralı Uşak Belediyesi Madencilik İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak 55081265046 T.C. Kimlik numaralı İsmail ÖZÇELİK' in görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
15.Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 397 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Meskun mahal içinde yapı yoğunluğu olan bölgelerde üzerinde yapılaşma olmayan çevre kirliliği açısından kötü bir görüntüye sebebiyet veren imar parsellerinin duvar veya tel çit ile parsel malikleri tarafından koruma altına alınarak moloz, hafriyat ve atık dökülmesinin engellenmesi, kuru otlardan dolayı yangın çıkmasının önüne geçilmesi, bu amaçla gerekli önlemleri almayan ilgili parsellerin maliklerine Kabahatler Kanunu ilgili maddelerine göre işlem yapılabilmesi konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanuna dayanılarak hazırlanan, 03.05.2010 tarih ve 184 Sayılı Uşak Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinin  yürürlükten kaldırılarak; yeni hazırlanan Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.
17.Mart 2018 Tarih ve 30362 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 Sayılı kararname ile, "Uşak İli Merkez ilçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç köyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Uşak Belediyesi Sınırları içerisine katılmıştır. Bahsi geçen köylerin Uşak Belediyesine katılması sonucu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan mesire alanları ve ağaçlandırma sahalarının Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden alınarak Uşak Belediye Başkanlığına tahsis edilebilmesi için; taahhüt senedini, borçlanma senedini, saha teslim tesellüm tutanağını Belediye Başkanlığımız adına imzalayacak yetkili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Harita Teknikeri Barış TOPDEMİR'in görevlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi işletmesi olan Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasına bağlı kurulan Kemankeş Okçuluk ve Atlı Okçuluk Kulübünde uygulanacak ürün fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.02.2020