Meclis Karar Özetleri

03.05.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

2054
11-05-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.05.2017    ÇARŞAMBA         17.00            2017               5                   2        1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. : Zeki ERCEL, Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet  DEMİRHİNDİ,  Ercan ALKAN,  Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

3.Ahmet BİLGETEKİN ve Melahat TOSUN’un İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 929 ada 17 ve 18 numaralı parsellerin imar planında ayrık nizam yapı düzeninde olmasından ve bu parsellerdeki yapılarının yolda kalmasından dolayı plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak İli Nazım İmar Planı Plan Notlarının ve Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 126 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çoşkun ÖZYÜNLÜ’nün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d pafta, 3667 adanın yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 07.02.2017 tarih ve 126 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çoşkun ÖZYÜNLÜ’nün 20.01.2017 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d4c ve K22c09d3d paftalarda, 3667 adanın  yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 104-105 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.01.2017 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin A-8, TAKS=0.28, KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 200 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 14 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 200 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  15 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  23 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

3.Ahmet BİLGETEKİN ve Melahat TOSUN’un İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 929 ada 17 ve 18 numaralı parsellerin imar planında ayrık nizam yapı düzeninde olmasından ve bu parsellerdeki yapılarının yolda kalmasından dolayı plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ahmet BİLGETEKİN ve Melahat TOSUN’un İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 929 ada 17 ve 18 numaralı parsellerin imar planında ayrık nizam yapı düzeninde olmasından ve bu parsellerdeki yapılarının yolda kalmasından dolayı plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Uşak İli Nazım İmar Planı Plan Notlarının ve Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Nazım İmar Planı Plan Notlarının ve Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; Gündemin kalan maddelerinin 04.05.2016 Perşembe günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.

                  
  Zeki ERCEL                 Emine YILDIRIM           Sevgi COŞKUN

Meclis 2.Başkan V.                Katip                            Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2017