Meclis Karar Özetleri

03.06.2015 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

3147
12-06-2015

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

   TARİHİ            GÜNÜ            SAATİ       DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.06.2015    ÇARŞAMBA       17.00          2015                 6                 3                1-2

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Özer ERKEK,  Üyeler; Ender KUZGUN, Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ,  Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ

G    Ü    N    D    E    M    :

10.    İlave Madde 1: Belediye Meclisinin 07/05/2015 – 08/05/2015  tarihli 4. Birleşimi ve 5. Birleşiminde Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 07-08 Nisan 2015 tarihlerinde Denizli Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasında 16 – 19 yaş kız kategorisinde 100 metrede 1. ve 200 metrede 2. olan ve Büyük Erkekler 100 metrede 2. olan  sporcularımıza  hediye verilmesi konusunun  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.    İlave Madde 2: Sosyal Yardım Yönetmeliğimizde yer alan Sosyal Yardım Komisyonunun Müdürlüğe gelen yardım taleplerinin değerlendirilmesi için toplanması gerekmektedir. Sosyal Yardım Komisyonunun ayda en fazla 5 kez  toplanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.    İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarih ve 371 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, 236 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 numaralı parsellerde ‘Küçük Sanayi Alanı’ düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması, planlanan alan sınırının imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.    İlave Madde 4: HMD Enerji İnşaat Limited Şirketinin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1032 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
14.    İlave Madde 5: Nazmiye AKMADEN’in  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 104 ada 35 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
15.    İlave Madde 6: Akif PEKER’in  İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 1013 ada 25 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
16.    İlave Madde 7: Belediyemizde münhal bulunan memur kadro unvan değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle kabul edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.    İlave Madde  8: Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2704 ada 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde Uşak Müftülüğü tarafından Kuran Kursu yapmak amacıyla tahsis edilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.    İlave Madde 9: Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SEZER'in  İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 1157 numaralı parselin Uşak Ticaret Borsası Hayvan Pazarı olarak plan değişikliğinin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.    İlave Madde 10: S.S. Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Seyhan MIDIK’in İlimiz, Merkez, Ürün Köy, 489 numaralı parselin Kamyon Garaji olarak plan değişikliğinin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.    İlave Madde  11: 2015 yılı Haziran Ayı Meclis toplantısının 3. Birleşiminde gündemin 17. maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2704 ada 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde Uşak Müftülüğü tarafından Kuran Kursu yapmak amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun ekli imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.    İlave Madde 12: 2015 yılı Haziran Ayı Meclis toplantısının 3. Birleşiminde gündemin 17. maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2704 ada 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde Uşak Müftülüğü tarafından Kuran Kursu yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ    :

10.    İlave Madde 1: Belediye Meclisinin 07/05/2015 – 08/05/2015  tarihli 4. Birleşimi ve 5. Birleşiminde Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 07-08 Nisan 2015 tarihlerinde Denizli Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasında 16 – 19 yaş kız kategorisinde 100 metrede 1. ve 200 metrede 2. olan ve Büyük Erkekler 100 metrede 2. olan  sporcularımıza  hediye verilmesi konusunun  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07/05/2015 – 08/05/2015  tarihli 4. Birleşimi ve 5. Birleşiminde Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 07-08 Nisan 2015 tarihlerinde Denizli Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasında 16 – 19 yaş kız kategorisinde 100 metrede 1. ve 200 metrede 2. olan ve Büyük Erkekler 100 metrede 2. olan  sporcularımıza  hediye verilmesi konusunun  Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave 8.madde olarak alınan  gündemin 17.maddesinin gündeme  İlave 2.madde olarak alınan gündemin 11.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

17.    İlave Madde  8: Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2704 ada 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde Uşak Müftülüğü tarafından Kuran Kursu yapmak amacıyla tahsis edilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2704 ada 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde Uşak Müftülüğü tarafından Kuran Kursu yapmak amacıyla tahsis edilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.    İlave Madde 2: Sosyal Yardım Yönetmeliğimizde yer alan Sosyal Yardım Komisyonunun Müdürlüğe gelen yardım taleplerinin değerlendirilmesi için toplanması gerekmektedir. Sosyal Yardım Komisyonunun ayda en fazla 5 kez  toplanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sosyal Yardım Yönetmeliğimizde yer alan Sosyal Yardım Komisyonunun Müdürlüğe gelen yardım taleplerinin değerlendirilmesi için toplanması gerekmektedir. Sosyal Yardım Komisyonunun ayda en fazla 5 kez  toplanması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.    İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarih ve 371 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, 236 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 numaralı parsellerde ‘Küçük Sanayi Alanı’ düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması, planlanan alan sınırının imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarih ve 371 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, 236 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 numaralı parsellerde ‘Küçük Sanayi Alanı’ düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması, planlanan alan sınırının imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.    İlave Madde 4: HMD Enerji İnşaat Limited Şirketinin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1032 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; HMD Enerji İnşaat Limited Şirketinin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1032 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.    İlave Madde 5: Nazmiye AKMADEN’in  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 104 ada 35 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nazmiye AKMADEN’in  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 104 ada 35 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.    İlave Madde 6: Akif PEKER’in  İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 1013 ada 25 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Akif PEKER’in  İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 1013 ada 25 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.    İlave Madde 7: Belediyemizde münhal bulunan memur kadro unvan değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle kabul edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde münhal bulunan memur kadro unvan değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2015 Haziran Ayı Meclis Toplantısının 3.birleşimi 1.oturumuna 5 dakika ara verilmiştir.

2015 Haziran ayı Meclis Toplantısının 3.Birleşim 2. Oturumunu Meclis 1.Başkan V.Özer ERKEK açtırmıştır.

18.    İlave Madde 9: Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SEZER'in  İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 1157 numaralı parselin Uşak Ticaret Borsası Hayvan Pazarı olarak plan değişikliğinin yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SEZER'in  İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 1157 numaralı parselin Uşak Ticaret Borsası Hayvan Pazarı olarak plan değişikliğinin yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.    İlave Madde 10: S.S. Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Seyhan MIDIK’ın İlimiz, Merkez, Ürün Köy, 489 numaralı parselin Kamyon Garajı olarak plan değişikliğinin yapılması konusu  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; S.S. Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Seyhan MIDIK’ın İlimiz, Merkez, Ürün Köy, 489 numaralı parselin Kamyon Garajı olarak plan değişikliğinin yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.    İlave Madde  11: 2015 yılı Haziran Ayı Meclis toplantısının 3. Birleşiminde gündemin 17. maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün  İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2704 ada 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde Uşak Müftülüğü tarafından Kuran Kursu yapmak amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 13.05.2015 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2704 ada 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde Uşak Müftülüğü tarafından Kuran Kursu yapmak amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.    İlave Madde 12: 2015 yılı Haziran Ayı Meclis toplantısının 3. Birleşiminde gündemin 17. maddesi olarak görüşülüp İmar komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2704 ada 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde Uşak Müftülüğü tarafından Kuran Kursu yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2704 ada 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerde Uşak Müftülüğü tarafından Kuran Kursu yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2015 Temmuz  ayı Meclis Toplantısının 01.07.2015  Çarşamba  günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

           Meclis 1.Başkan V. : Özer ERKEK ;  2015 Haziran ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


    Özer ERKEK            Mesut  ÖZBEY        Ender KUZGUN          
Meclis 1.Başkan V.            Katip                          Katip

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.06.2015