Meclis Gündemi

03.10.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2783
28-09-2016

28/09/2016

           

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

           

Toplantı 03.10.2016 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır. 

            Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

                                                                                                                             Nurullah CAHAN

                                                                                                                             Belediye Başkanı

G         Ü         N         D         E         M        :

1.    2016 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.

2.    İlimiz Merkez, Kemalöz Mahallesi, Karakıran Mevkii, 755 ada 243 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.

3.    Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 565 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  27.06.2016 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07d2a ve K22c07d2b paftalarda, 1032 numaralı parseldeki sosyal tesis alanının (yurt alanı) yapı yoğunluğunun E=2.15 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 18.08.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyleaskıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak İl Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.

4.    Belediye Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 610 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali ÇİMEN, Osman TEKER ve Sefahattin DALKILINÇ’ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 861 ada 415 numaralı parselde yaya yolunun yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

5.    Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 480 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet GÖÇ’ün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d pafta, 5200 ada 1 numaralı parselin özel sosyal altyapı alanı olarak düzenlenmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

6.    Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 480 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet GÖÇ’ün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d2d pafta, 5200 ada 1 numaralı parselin B-3 yapı düzeninde, park alanından 3.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

7.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurumlar ve vatandaşlar tarafından  yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki, 3 adet taleplerin,  İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

8.        Belediye Meclisinin 08.09.2016  tarih ve  669 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 5 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

9.        Belediye Meclisinin 08.09.2016  tarih ve 669 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  23 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

10.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  31 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 06.09.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK'TAKİ YAĞIŞLAR MECLİS GÜNDEMİNDE KONUŞULDU Kira İhale İlanı - 26/09/2023 06.09.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN KURTULUŞ HAFTASI PROGRAMI BELLİ OLDU Kemalöz Mahallesi 36. Bölge 2. Askı İlanı UŞAK BELEDİYESİ İLE ENGELLER BİR BİR KALKIYOR Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 05/09/2023 BELEDİYEMİZ HALI SAHADA KULLANILMAK ÜZERE PLYWOOD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN SONUCU 01.08.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.10.2016