Meclis Karar Özetleri

03.10.2016 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

2190
12-10-2016
 T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ  GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.10.2016   PAZARTESİ       17.00        2016               11         1          1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

1.2016 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz Merkez, Kemalöz Mahallesi, Karakıran Mevkii, 755 ada 243 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 565 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  27.06.2016 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07d2a ve K22c07d2b paftalarda, 1032 numaralı parseldeki sosyal tesis alanının (yurt alanı) yapı yoğunluğunun E=2.15 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 18.08.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak İl Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 610 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali ÇİMEN, Osman TEKER ve Sefahattin DALKILINÇ’ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 861 ada 415 numaralı parselde yaya yolunun yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 480 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet GÖÇ’ün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d pafta, 5200 ada 1 numaralı parselin özel sosyal altyapı alanı olarak düzenlenmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 480 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet GÖÇ’ün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d2d pafta, 5200 ada 1 numaralı parselin B-3 yapı düzeninde, park alanından 3.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurumlar ve vatandaşlar tarafından  yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki, 3 adet taleplerin,  İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 08.09.2016  tarih ve  669 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 5 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 08.09.2016  tarih ve 669 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  23 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  31 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2016 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.İlimiz Merkez, Kemalöz Mahallesi, Karakıran Mevkii, 755 ada 243 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez, Kemalöz Mahallesi, Karakıran Mevkii, 755 ada 243 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişiklik taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 565 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  27.06.2016 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07d2a ve K22c07d2b paftalarda, 1032 numaralı parseldeki sosyal tesis alanının (yurt alanı) yapı yoğunluğunun E=2.15 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 18.08.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak İl Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07d2a ve K22c07d2b paftalarda, 1032 numaralı parseldeki sosyal tesis alanının (yurt alanı) yapı yoğunluğunun E=2.15 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 18.08.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak İl Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediye Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 610 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali ÇİMEN, Osman TEKER ve Sefahattin DALKILINÇ’ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 861 ada 415 numaralı parselde yaya yolunun yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali ÇİMEN, Osman TEKER ve Sefahattin DALKILINÇ’ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 861 ada 415 numaralı parselde yaya yolunun yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 04.10.2016 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                   
Nurullah CAHANEmine YILDIRIMSevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı             Katip             Katip
 (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı İhale İlanı - 09/01/2024 06.12.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.10.2016