Meclis Gündemi

04.07.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

701
23-06-2023

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 04.07.2023 Salı  günü Saat 16.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
Mehmet ÇAKIN                                     
Belediye Başkanı

GÜNDEM:

1.2023 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi 161 ada 2, 3 ve 4 numaralı parseller; 375 ada 6 numaralı parseller ve 374 ada 1 numaralı parsellerde, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerinde Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen Ankara Caddesinde mevcut durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının plana işlenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
5.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Ünalan Mahallesi 611 ada 8 numaralı parsel, 610 ada 10, 12 ve 13 numaralı parsel, 161 ada 5 parsel, 162 ada 1 parsel ve 613 ada 9 numaralı parseldeki tescilli yapıların koruma alanının  belirlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı olarak bilinen alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde, imar planında Taban alanı katsayısı (TAKS)  değeri 0.28 ve daha düşük olan adalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İrfan GÖRGÜLÜ'nün; Uşak İli, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Atatürk Mahallesi, 280 ada 18 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3135 ada 16 numaralı parsel ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 163 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Durmuş Ali ALP'in; Belediye Meclisinin 02/01/2023 tarih 29 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 385 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği iptalinin  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 168 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallelerinin kesişiminde bulunan Kazım Karabekir Caddesi ve çevresinde mevcut durum ve plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 165 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22C13B paftada, 0 ada 979 parselde ve 0 ada 5, 6, 10, 11 ve 19 numaralı parsellerin bir kısmında şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 165 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22C13B paftada, 0 ada 979 parselde ve 0 ada 5, 6, 10, 11 ve 19 numaralı parsellerin bir kısmında şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 164 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan notlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler çerçevesinde revize edilmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 190 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen.  Mediha GÜCÜK vekili Orhan GÜCÜK’ün İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 45 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro derece değişikliği  norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, 09.04.2023  tarihli  ve  32158  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden tanzim edilen  (I) sayılı Kadro İhdas cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: 23 Haziran, 2023
İlgili İçerikler: 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 04.07.2023