Meclis Karar Özetleri

04.10.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

503
13-10-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ                  GÜNÜ           SAATİ            DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.10.2023       ÇARŞAMBA        15:00               2023                 10                      1                   1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Uğur KESKİN, İsmail AKTAY, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN, Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2023 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi 145 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Muhtelif mahallelerde büyük ova sınırı içinde kalan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarımsal nitelikli alan olarak belirlenmiş alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Erol POLAT’ın; Uşak İli, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih 231 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hüseyin ER tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 4598 adada plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanında (KSA) plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Sevgi HIZAL, Eylül Nehir HIZAL, Beril HIZAL, Ülker YAZICI vekili Mesut Yıldırım'ın; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü, 254 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.ENYAŞ ELEKTİRİK ÜRETİM YATIRIM SAN. TİC. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Yüksel ERDOĞAN'ın;  Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 167 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi, 133 adada plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 674-675 sayılı kararları ile İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde mevcut imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde onaylanan imar planlarında İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde sehven yapılan hatanın düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 254 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 254 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 253 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Ünalan Mahallesi Yılancı Camiinin koruma alanının plana işlenmesi yönünde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2023 tarih 7522 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 252 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Ünalan Mahallesi, 171 ada 6, 7, 8, 9, 36, 13, 14, 15, 27 parseller, 340 ada 1 ve 16 parsellerde koruma alanı sınırının imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 251 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen,  İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 169 ada 3, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20 numaralı parseller 170 ada 1, 2, 3, 4, 15 numaralı parseller, 185 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numaralı parseller, 365 ada 1, 2 numaralı parseller ve 366 ada 1 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2023 tarih 7517, 7518 ve 7519 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 257 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 257 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 256 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Ummahan Gülperi DÜLGER'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3105 ada 4 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 256 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Ummahan Gülperi DÜLGER'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3105 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 255 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret+Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 255 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret+Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi İşletmesi olan Kayağıl Termal Tesisleri hamam giriş ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
25.Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde Uşak Üniversitesi Kampüsü ile Latife Hanım Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu arasındaki otobüs fiyat tarifesi değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye  Meclisinin  06.09.2023  tarih  ve  2023/270  sayılı  kararı  ile  Belediye  Plan  ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinde ortaklık şeklinde çalışma ruhsatı bulunanlardan, ortakların kendi aralarında HO plaka devirlerinde ortaklık payı oranında devir ücreti alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
28.DSİ’ne ait 178 ada 4 parseldeki (Y=455188,826-X=4281988,044) koordinatlarındaki, 171 ada 11 parseldeki  (Y=455512,489-X=4281624,380)  koordinatlarındaki  ve  171  ada  5  parseldeki (Y=455287,839-X=4281455,344) koordinatlarındaki kuyuların Belediyemizce devir alınması için devir sözleşmesini imzalamak üzere her türlü iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 1): Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan tuvaletlerin 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz olması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 2): İlimiz Kemalöz Mahallesi 755 ada, 243 numaralı parselde Uşak İdare Mahkemesi 2023/87 Esas numaralı karara istinaden işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 3): 2023 Yılı Ekim Ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 4598 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 4): 2023 Yılı Ekim Ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi, küçük sanayi alanı olarak planlı bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 5): 2023 yılı Ekim Ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi, 133 adada 1/1000uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 6): 2023 Yılı Ekim Ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 243 numaralı parselde Uşak İdare Mahkemesinin 2023/87 Esas Numaralı mahkeme kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarih 334 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının iptal edilerek alanın plansız bırakılmasına istinaden söz konusu gerekçelere istinaden hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli uygulaman imar planı taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023  Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi 145 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi 145 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Muhtelif mahallelerde büyük ova sınırı içinde kalan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarımsal nitelikli alan olarak belirlenmiş alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Muhtelif mahallelerde büyük ova sınırı içinde kalan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarımsal nitelikli alan olarak belirlenmiş alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Erol POLAT’ın; Uşak İli, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Erol POLAT’ın; Uşak İli, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Üyelerden Yusuf AKCAN oturuma katılmıştır.

5.Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih 231 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hüseyin ER tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih 231 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hüseyin ER tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
6.Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 4598 adada plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 4598 adada plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 27.maddesi gereğince Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN, Üyelerden Mustafa YILDIZ ve İbrahim TÜRKSOY oturumdan ayrılmıştır.

7.Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanında (KSA) plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanında (KSA) plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 


Osman TEKBAŞ                  İlknur ERTUĞRUL           İsmail AKTAY
Meclis 2.Başkanı V.                 Katip                                     Katip

Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN, Üyelerden Mustafa YILDIZ ve İbrahim TÜRKSOY oturuma katılmıştır.

8.Sevgi HIZAL, Eylül Nehir HIZAL, Beril HIZAL, Ülker YAZICI vekili Mesut Yıldırım'ın; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü, 254 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sevgi HIZAL, Eylül Nehir HIZAL, Beril HIZAL, Ülker YAZICI vekili Mesut Yıldırım'ın; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü, 254 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Üyelerden Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.

9.ENYAŞ ELEKTİRİK ÜRETİM YATIRIM SAN. TİC. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; ENYAŞ ELEKTİRİK ÜRETİM YATIRIM SAN. TİC. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
10.Yüksel ERDOĞAN'ın;  Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 167 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yüksel ERDOĞAN'ın;  Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 167 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi, 133 adada plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi, 133 adada plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 674-675 sayılı kararları ile İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde mevcut imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde onaylanan imar planlarında İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde sehven yapılan hatanın düzeltilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 674-675 sayılı kararları ile İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde mevcut imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde onaylanan imar planlarında İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde sehven yapılan hatanın düzeltilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 254 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
14.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 254 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
15.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 253 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Ünalan Mahallesi Yılancı Camiinin koruma alanının plana işlenmesi yönünde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2023 tarih 7522 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Ünalan Mahallesi Yılancı Camiinin koruma alanının plana işlenmesi yönünde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2023 tarih 7522 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 252 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Ünalan Mahallesi, 171 ada 6, 7, 8, 9, 36, 13, 14, 15, 27 parseller, 340 ada 1 ve 16 parsellerde koruma alanı sınırının imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ünalan Mahallesi, 171 ada 6, 7, 8, 9, 36, 13, 14, 15, 27 parseller, 340 ada 1 ve 16 parsellerde koruma alanı sınırının imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 251 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen,  İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 169 ada 3, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20 numaralı parseller 170 ada 1, 2, 3, 4, 15 numaralı parseller, 185 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numaralı parseller, 365 ada 1, 2 numaralı parseller ve 366 ada 1 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2023 tarih 7517, 7518 ve 7519 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 169 ada 3, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20 numaralı parseller 170 ada 1, 2, 3, 4, 15 numaralı parseller, 185 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numaralı parseller, 365 ada 1, 2 numaralı parseller ve 366 ada 1 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2023 tarih 7517, 7518 ve 7519 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 257 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna iade edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 6 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 257 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna iade edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 6 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

Üyelerden Mehmet GÜN oturumdan ayrılmıştır.

20.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 256 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Ummahan Gülperi DÜLGER'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3105 ada 4 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ummahan Gülperi DÜLGER'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3105 ada 4 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
21.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 256 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Ummahan Gülperi DÜLGER'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3105 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ummahan Gülperi DÜLGER'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3105 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 30.maddesinin (İlave Madde 2), gündemin 22.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

30.(İlave Madde 2): İlimiz Kemalöz Mahallesi 755 ada, 243 numaralı parselde Uşak İdare Mahkemesi 2023/87 Esas numaralı karara istinaden işlem yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Kemalöz Mahallesi 755 ada, 243 numaralı parselde Uşak İdare Mahkemesi 2023/87 Esas numaralı karara istinaden işlem yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2023 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 


Mehmet ÇAKIN                  İlknur ERTUĞRUL           İsmail AKTAY
Belediye Başkanı                        Katip                                 Katip
(Meclis Başkanı)


Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN, Üyelerden Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ ve İbrahim TÜRKSOY ve Gökhan YALÇIN oturumdan ayrılmıştır, Mehmet GÜN oturuma katılmıştır.

Meclis 2.Başkan V. Osman TEKBAŞ 2023 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

22.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 255 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret+Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret+Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 255 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret+Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret+Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi İşletmesi olan Kayağıl Termal Tesisleri hamam giriş ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi İşletmesi olan Kayağıl Termal Tesisleri hamam giriş ücretinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Üyelerden Savaş ACAR ve Gökhan YALÇIN oturuma katılmıştır.

25.Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde Uşak Üniversitesi Kampüsü ile Latife Hanım Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu arasındaki otobüs fiyat tarifesi değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde Uşak Üniversitesi Kampüsü ile Latife Hanım Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu arasındaki otobüs fiyat tarifesi değişikliği talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Belediye  Meclisinin  06.09.2023  tarih  ve  2023/270  sayılı  kararı  ile  Plan  ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen; Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinde ortaklık şeklinde çalışma ruhsatı bulunanlardan, ortakların kendi aralarında HO plaka devirlerinde ortaklık payı oranında devir ücreti alınması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinde ortaklık şeklinde çalışma ruhsatı bulunanlardan, ortakların kendi aralarında HO plaka devirlerinde ortaklık payı oranında devir ücreti alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.DSİ’ne ait 178 ada 4 parseldeki (Y=455188,826-X=4281988,044) koordinatlarındaki, 171 ada 11 parseldeki  (Y=455512,489-X=4281624,380)  koordinatlarındaki  ve  171  ada  5  parseldeki (Y=455287,839-X=4281455,344) koordinatlarındaki kuyuların Belediyemizce devir alınması için devir sözleşmesini imzalamak üzere her türlü iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; DSİ’ne ait 178 ada 4 parseldeki (Y=455188,826-X=4281988,044) koordinatlarındaki, 171 ada 11 parseldeki  (Y=455512,489-X=4281624,380)  koordinatlarındaki  ve  171  ada  5  parseldeki (Y=455287,839-X=4281455,344) koordinatlarındaki kuyuların Belediyemizce devir alınması için devir sözleşmesini imzalamak üzere her türlü iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 7 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 1): Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan tuvaletlerin 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz olması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan tuvaletlerin 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz olması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31. (İlave Madde 3): 2023 Yılı Ekim Ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 4598 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 4598 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 4): 2023 Yılı Ekim Ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi, küçük sanayi alanı olarak planlı bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi, küçük sanayi alanı olarak planlı bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 7 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 5): 2023 yılı Ekim Ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi, 133 adada 1/1000uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi, 133 adada 1/1000uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34. (İlave Madde 6): 2023 Yılı Ekim Ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 243 numaralı parselde Uşak İdare Mahkemesinin 2023/87 Esas Numaralı mahkeme kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarih 334 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının iptal edilerek alanın plansız bırakılmasına istinaden söz konusu gerekçelere istinaden hazırlanan ilave  1/1000 ölçekli uygulaman imar planı taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 243 numaralı parselde Uşak İdare Mahkemesinin 2023/87 Esas Numaralı mahkeme kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda Belediye Meclisinin 05/10/2022 tarih 334 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının iptal edilerek alanın plansız bırakılmasına istinaden söz konusu gerekçelere istinaden hazırlanan ilave  1/1000 ölçekli uygulaman imar planı taslağının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 7 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

2023 Kasım ayı Meclis Toplantısının 01.11.2023 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 2. Başkanı V. Osman TEKBAŞ;  2023 Ekim ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


Osman TEKBAŞ                  İlknur ERTUĞRUL           İsmail AKTAY
Meclis 2.Başkanı V.                         Katip                            Katip
0.0
Son Düzenlemeler: 13 Ekim, 2023
İlgili İçerikler: 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.10.2023