Meclis Gündemi

05.10.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

950
30-09-2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 05.10.2022 Çarşamba günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzurpark Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
 Gökhan YALÇIN                                     
Belediye Başkanı V.

GÜNDEM: 
1.2022 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına Fahri POLAT ve Serdar SAĞIROĞLU'nun İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 271 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih 251 ve 252 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, yaklaşık 24 hektar alanda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün 31/05/2022 tarihli görüşüne istinaden hazırlanan  1/5000  ölçekli  nazım  imar  planı  revizyonu  ve  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Şerif Özhan HACIM ve Şerif Özhan HACIM'a vekaleten Av. Ahmet ÇOBAN,  Av.  Emin  COŞKUN,  Av.  Berna  ALP  ÖZÇAKA  tarafından  yapılan  1  (bir)  adet  itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 253 ve 254 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde; İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan SAVAŞ ve İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit ALP tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 249 ve 250 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Uğuz AKBULUT tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Raife AKINCI'nın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü 7025 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi yaklaşık 7 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi yaklaşık 30 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Polsar Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi Çetin ÇEKÇEK'in İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılması yönünde plan değişikliği  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, yaklaşık 10 hektar alanda, 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 09.08.2022 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı doğrultusunda alt ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Ali DEMİR'in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1913 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2753 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14.Engin  ÖREN'in  İlimiz,  Merkez,  Fevzi  Çakmak Mahallesi 3665 ada 22 numaralı parselinde açık otopark talebi ve iş yeri ruhsatı alması için gerekli olan trafik komisyonu görüşü yazısı ve taşınabilir kabinin yerleşimine izin talep edilmektedir. Uşak İli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları'nın 20. maddesine istinaden konunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri sınırlarında, güney çevreyolu ve Tekstil OSB arasında kalan güzergahta kamulaştırma sınırının Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden geldiği şekliyle imar planlarına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 227 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Sabahattin YILDIZ ve Birol TURAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08a4d paftada, 3238 ada 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 227 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c14a1d paftada, 1702 ada 1 ve 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 190 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsmet CARAN'ın;  İlimiz,  Merkez,  Çınarcık  Köyü ,  K22c06b3c  paftada,  133  ada 41  parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 154 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c paftada, 755 ada 243 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 154 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c ve K22c08c2d paftada, 755 ada 243 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin05/09/2022 tarih ve 297sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökhan TEKDEMİR'in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi , K22c08a4c ve K22c08a4d paftada, 7016 ada 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 237 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Özel İlgi Eğitim Hiz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Ştd. Şti. adına Murat KAHRİMAN'ın; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi , K22c09a paftada, 235 ada 1 parsel, 6975 ada 1 parsel, 6976 ada 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 237 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Özel İlgi Eğitim Hiz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Ştd. Şti. adına Murat KAHRİMAN'ın; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi , K22c14a4b paftada, 235 ada 1 parsel, 6975 ada 1 parsel, 6976 ada 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 267 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c1b ve K22c09c2a paftada, 4687 ada 1, 2 parseller , 4686 ada 1, 2 parseller, 4685 ada 1, 2  parseller, 4684 ada 1,2 parseller ve 4683 ada 18 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 233 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; MBA Taahhüt İnşaat Sanayı Ticaret Limited Şirketi adına, Bilal AYDIN ve Murat KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c15a1d paftada, 156 ada 11 ve 17  numaralı parsellerde  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 223 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet KARAKUŞ, Cemal KARAKUŞ, Güler ESER, Hörü KARAKUŞ, Sultan KOCABAŞ, Döndü KARAKUŞ, Coşkun KARAKUŞ, Ali KARAKUŞ ve Mukaddes CEYLAN adına vekaleten Musa Samet HANÇER'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1c ve K22c13b2d paftada, 106 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 192 sayılı ile kararı İmar Komisyonuna havale edilen;  Yıldıray KUMLU'ya vekaleten Fatma ÖZTÜRK'ün; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d2b paftada, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediyemiz Ücret Tarifesinde uygulanmakta olan Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi (EK-1) ve Ticari Araç Reklam İzin Belgesi ( EK-2) ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı Boş ve (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediyemizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulması sebebi ile Müdürlükler arası birim devri gerçekleştirildiğinden ve Özel Kalem Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde yeni iç birimler kurulmasından dolayı, 01.02.2021 tarih ve 55 sayılı Uşak Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediyemiz ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında yoksullara mikro kredi verilmesine yönelik ortak proje gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bu sebeple ortak proje hazırlanması, anlaşmaya varılması halinde  mutabık  kalınan  konularda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediyemize tahsisli  Millet Bahçesi içinde bulunan eski Kız Meslek Lisesi olarak kullanılmış binanın restorasyonunun yapılması planlanmaktadır.  Bu sebeple restorasyonun yapılması ve tefrişatı ile birlikte  belediyemize  teslim  edilmesi  hususunda  hayırsever/hayırseverler  ile  görüşmeler  yapmak, anlaşmaya varılması halinde hayırsever/hayırseverler ile mutabık kalınan konularda protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33.Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3. Genişleme Alanının  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden gelen 13/09/2022 tarih ve E-57540384-453.04-4013443 sayılı yazı ile imar planının onaylandığı, onaylanan imar planı içerisinde kalan mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Ürünköy 152 ada 25 parsel numralı 2316,98 m2 yüzölçümlü tarlanın  Uşak Organize Sanayi Bölgesi adına 01/03/2021 tarih ve 91 sayılı Belediye Meclis Kararında belirlenen birim fiyatı 40 TL/m2  den toplam 92.679,20 TL bedel üzerinden satın alınması talep edildiği, İlgili talebin değerlendirilerek 01/03/2021 tarih ve 91 sayılı Belediye Meclis Kararında belirlenen birim fiyatı 40 TL/m2  den toplam 92.679,20 TL bedel üzerinden satın alınıp alınamayacağı konusunun görüşülerek karara bağlanması. 

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
belediye meclis İlanı Tarihli Gündemi 05.10.2022