Meclis Karar Özetleri

05.11.2015 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

2384
26-11-2015

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

   

    TARİHİ           GÜNÜ             SAATİ       DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.11.2015    PERŞEMBE        17.00         2015               11                 3                   1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Özer ERKEK,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hakan ULUDAĞ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ

G    Ü    N    D    E    M    :

10.    İlimiz, Merkez, stadyum kavşağı ve otogar kavşağında battı-çıktı düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.    İlimiz, Ürünköy, 489 numaralı parselde Kamyon garajı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı 03.09.2015 tarih 550-551 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanmıştır ancak konu ile ilgili Belediyemize ulaşan kurum görüşleri doğrultusunda yeniden düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.    Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 642 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 04.08.2015 tarih ve 449-450 sayılı Belediye Meclis Kararlarıyla onaylanan İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 5524 ada, 1 numaralı parselin cami alanı olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliklerine yapılan l adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.    Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih ve 435 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hülya AKÇAKAYA, Gülcan BAŞAKÇI, Hicran ÖZDEMİR, Arif AKÇAKAYA tarafından belediye aleyhine açılan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında revizyon yapılmasına ilişkin 01.10.2012 tarih 690 ve 691 sayılı Belediye Meclisi kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda Manisa 2.İdare Mahkemesinin 2014/583, 2014/584, 2014/585, 2014/586, 2014/587 Karar sayılı kararlarına istinaden; 01.10.2012 tarih ve 690-691 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan revizyon imar planı sınırları içerisinde ilgili mahkeme kararları gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.    Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 16 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar Planlarında yeşil alan olarak gösterilen alanların karayolu koruma kuşağı olarak düzenlenmesi amacıyla Uşak Çevreyoluna ait kamulaştırma sınırının gönderildiği, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 04.12.2013 tarih ve 195899 sayılı yazılarına istinaden; Uşak İli, mücavir alan sınırları içerisinde Uşak Çevre Yolu güzergahında ve Uşak-Ankara Karayolunda toplamda 143 Ha alanda İmar planı revizyonları yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.    İlimiz Merkez İlçesi, Işık Mahallesi, 551 ada, 4-5 parsellerde tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli kültür varlığı tescil kaydının konulması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.    İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki 2 adet talebin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.    İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve Kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave imar planı hakkındaki 8 adet talebin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.    Belediye Meclisinin 02.10.2015  tarih ve  629 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 24 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.    Belediye Meclisinin 02.10.2015  tarih ve  629 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  22 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 46 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
21.    Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişikliklerinin norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
22.    13–16 Ağustos 2015 tarihleri arasında Çankırı ilinde yapılan  Jujitsu Türkiye Şampiyonasında  Minik – Yıldız – Gençler – Büyükler (Bay –Bayan) kategorisinde Uşak Şampiyon Spor Kulübü öğrencisi 62 kiloda Gençlerde Gizem ÖZGÜNDÜZ Türkiye üçüncüsü olduğundan, Sporcumuza ödül verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.    13–16 Ağustos 2015 tarihleri arasında Çankırı ilinde yapılan  Jujitsu Türkiye Şampiyonasında  Minik – Yıldız – Gençler – Büyükler (Bay –Bayan) kategorisinde Uşak Şampiyon Spor Kulübü örgencisi 73 kiloda Ümitler de Yusufcan ÇETİNKAYA Türkiye üçüncüsü olduğundan, Sporcumuza ödül verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.    20-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında Isparta  ilinde yapılan “Türkiye Gençler Büyükler ve Yıldızlar Kick Boks  Şampiyonasında 60 kg’da Beyza ÇELİK  birinci, 50 kg’da Nur Sena İÇÖZ üçücü ve Muay – Thai Federasyonu Başkanlığının 2015 yılı faaliyet programında yer alan ve                                            29 Mart - 04 Nisan 2015 tarihleri arasında Adana ilinde yapılan “Muay –Thai Türkiye Şampiyonası”nda Görkem GEZERSOY 39 Kg’da  ikinci 63,5 kg’da Furkan ÖZCAN üçüncü  olduğundan, Kick Boks  ve Muay – Thai  Şampiyonasında derece alan sporcularımıza ödül verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.    Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu 2015 yılı faaliyet programı doğrultusunda 1-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Aksaray ilinde yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Halter şampiyonasında                                    107 kg sıkletinde Türkiye birincisi olarak ilimizi başarı ile temsil ederek derece alan                            Uşak Belediye Spor Kulübü sporcusu Nezih Börekçi’ye ödül verilmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
26.    14-18 Ekim 2015 tarihlerinde Antalya Alanya İlçesinde düzenlenen Uluslararası Güreş Federasyonuna bağlı Pankration branşında 85 kg da İbrahim ÇÖKELEZ Dünya Şampiyonu  olduğundan, Sporcumuza ödül verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.    İlave Madde 1: İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 30L-IVa imar planında Ilıcak Subaşı Mevkiinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün kavşak çalışması ile ilgili alanda kamulaştırma çalışmaları başlamış bulunduğundan, imar planlarında yeniden düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.     İlave Madde  3: Bozkuş Köyü Muhtarı Burhan BAĞ’ın İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyüne ulaşımın sağlandığı yolun güvenlik gerekçesi ile Uşak Havalanı Müdürlüğü tarafından kapatıldığından bahsedilerek, mağduriyetlerinin giderilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.    İlave Madde  4: İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, 2750 ada 1 numaralı parselin İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.    İlave Madde 5: İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 30L-IIIb, 30M-IVa imar planlarında Özel Planlama alanında yeniden düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.    İlave Madde 6: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 23.10.2015 tarih ve 96165955-165 [(64.00.19)] sayılı yazısında; “… Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.06.2015 tarih ve 2521 sayılı kararında 81 ada, 89 parselde kayıtlı Uşak Lisesi B Blok Binası’na ilişkin kısmının iptaline, 89 parselin tescil kaydının kaldırılmasına, 97 ada 291 parselde kayıtlı Uşak Kız Meslek Lisesi Binasının tescil kaydının devamına karar verildi.” Denilmektedir. İlgili tescil kaydının imar planlarına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33.    İlave Madde 7: Ertan ÇALIŞ'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1226 ada 2 numaralı parsel için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
34.    İlave Madde 8: Mehmet Sıraç UMAN’ın İlimiz, Karaağaç Köyü, 966 numaralı parsel için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ    :

10.    İlimiz, Merkez, stadyum kavşağı ve otogar kavşağında battı-çıktı düzenleme yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, stadyum kavşağı ve otogar kavşağında battı-çıktı düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.    İlimiz, Ürünköy, 489 numaralı parselde Kamyon garajı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı 03.09.2015 tarih 550-551 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanmıştır ancak konu ile ilgili Belediyemize ulaşan kurum görüşleri doğrultusunda yeniden düzenleme yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Ürünköy, 489 numaralı parselde Kamyon garajı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı 03.09.2015 tarih 550-551 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanmıştır ancak konu ile ilgili Belediyemize ulaşan kurum görüşleri doğrultusunda yeniden düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

        Meclis 1.Başkan V. : Özer ERKEK,  Gündemin kalan maddelerinin 06.11.2015 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.


    Özer ERKEK            Mesut  ÖZBEY        Salih KÜÇÜK          
Meclis 1.Başkan V.             Katip                      Katip


Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.11.2015