Meclis Karar Özetleri

05.12.2016 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

2239
14-12-2016
 T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ  GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.12.2016   PAZARTESİ       17.00        2016               13         3          1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ergün KIRDİNLİ,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

4.Belediye Meclisinin 08.09.2016  tarih ve  669 sayılı  ve 08.11.2016 tarih ve 772 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 11 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 08.11.2016 tarih ve 772 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisy                       onunca  reddedilen  26 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  30 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlave Madde 1: Akbank Türk Anonim Şirketinin İsmetpaşa Caddesi Ege simit karşısı Ziraat Bankası Uşak Şubesi köşesine yaya kaldırımı üzerine Akbank Uşak Şubesine ait yön levhasının yerleştirilebilmesi için trafik yönünden tespiti talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlave Madde 2: Muhammet GÜR’ün İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 929 ada 71 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.İlave Madde 3: Umpaş Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 249 ada 14 numaralı parselde plan değişikliği ve ilave imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
11.İlave Madde 5: Hotaklar Gıda Nakliye Kömür San. Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 5713 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
12.İlave Madde 6: İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen,  “Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında 2016 yılı içinde veri üretimi ve entegrasyonu yapılacak iller arasında bulunan Uşak ilinde yapılan çalışmaların devam ettiği, Bu çalışmalar kapsamında “aynı yetkili idare sınırları içinde mükerrer isimli yollar” analizi sırasında Atatürk Bulvarı-Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Caddesi-Cumhuriyet Meydanı isimlerinin aynı olduğu tespit edildiği, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14.maddesine göre de “Bir belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere verilemez” ibaresinin yer aldığı,  MAKS projesi kapsamında belirlenen sorunun çözülmesi gerektiğinden yukarıda belirtilen isimlerden birer tanesinin değiştirildiği, Ayrıca Belediye sınırları içerisinde ve imar planı mevcut olan alanlarda, sokak ismi olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince yeni sokak ismi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.İlave Madde 7: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyleri arasında aktarma yapılması konusunun Plan ve Bütçe  Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.İlave Madde 8: 2017 yılında da devam edecek olan Alt Yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye, Makine Bakım biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2017 yılı için 324 adam/ay geçici işçi vizesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu İle birlikte görüşülerek karara bağlanması. K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

4.Belediye Meclisinin 08.09.2016  tarih ve  669 sayılı  ve 08.11.2016 tarih ve 772 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 11 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 08.09.2016  tarih ve  669 sayılı  ve 08.11.2016 tarih ve 772 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 11 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediye Meclisinin 08.11.2016 tarih ve 772 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 26 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 08.11.2016 tarih ve 772 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 26 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 30 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 30 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1. Başkan V. Ergün KIRDİNLİ; Gündemin kalan maddelerinin 06.12.2016 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.

                   
Ergün KIRDİNLİEmine YILDIRIMSevgi COŞKUN
Meclis 1.Başkan V.                        Katip             Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
05.12.2016 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı