Meclis Gündemi

06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

391
1-03-2024

T.C.

                                                               UŞAK BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ                                                                                                                                                         
                                                                                                                                      
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 06.03.2024 Çarşamba günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim. 

Mehmet ÇAKIN                                                                                                              
Belediye Başkanı

GÜNDEM: 

1.2024 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 14-15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresince gelen 6 (ALTI) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
3.Uşak, Merkez Köme Mahallesi 411 adada yapı nizamının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
4.Uşak, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Altınsar Tekstil Sanayi ve A.Ş.nin; Uşak, Merkez, Beylerhan Mahallesi, 249 ada 13 ve 36 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Uşak, Merkez, Bölme Mahallesi 164 ada 19 parsel, 164 ada 9 parsel, 683 ada 1, 3ve 9 numaralı taşınmazlarda Karayolu Yol Koruma Kuşağında düzenleme yapılması yönünde plan değişikliği hazırlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.MBA Taahhüt İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ve S.S. Batıkent Konut Yapı Kooperatifinin; Uşak, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 1540 ada 1 parsel, 1568 ada 1 parsel, 5928 ada 1 ve 3 parseller, 5930 ada 1 parsel ve 5931 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Uşak İli, Merkez, Çınarcık köyü, Mende ve Yeşilkaraağaç Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 18 sayılı kararı ile sınırı belirlenen yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Uşak, Merkez, Atatürk Mahallesi 4256 adada yan bahçe mesafesinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği  yapılması  konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
10.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/02/2024 tarih 7845 sayılı kararına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 97 ada 515 numaralı parseldeki tescilli taşınmazın koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 37 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Atatürk Mahallesi, 1221 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
12.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 34 sayılı Kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 numaralı parselde, akaryakıt alanı istasyonunun 1.506 metrekare kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
13.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 34 sayılı Kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 numaralı parselde, akaryakıt alanı istasyonunun 1.506 metrekare kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
14.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 35 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Aybey Mahallesi, 1427 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 35 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Aybey Mahallesi, 1427 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
16.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 57 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hüseyin Taha ERBİL adına vekaleten Zeki ERBİL’in; Uşak İli, Merkez, İlimiz, Merkez,Muharremşah Mahallesi, 339 ada 3 numaralı tarımsal niteliği korunacak alan olan parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih ve 33 sayılı kararıyla İmar komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/12/2023 tarih ve 7761, 7762, 7765, 7756, 7758 ve 7759 sayılı kararlarına istinaden, Uşak İli, Merkez, Aybey, Işık ve Bozkurt Mahallelerinde koruma alanının imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 52 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Gülhizar AYDIN YEŞİLDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4256 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinden her biri için 2024 yılı gelir tarifesinde tahakkuk  ettirilen  işletme  izin  bedeli  kadar  gelir  desteği  yapılıp  yapılamayacağı  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: 01 Mart, 2024
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06.03.2024